Bilde
INFO
Tid
12. november 2019 kl. 19.00 til 20.00
STED
Clarion Hotel The Edge
ARRANGERES AV
Amnesty International Region Nord og Tromsø Arctic Pride
I løpet av de siste månedene ble situasjonen i Polen veldig fiendtlig mot LHBT-personer. Regjeringspartiet sammen med andre høyrepartier og organisasjoner har gjennomført en intens homo- og transfobisk kampanje.
Publisert: 7. okt 2019, kl. 14:05 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08
Høytstående embetsmenn, katolske biskoper og universitetsprofessorer bruker hatytringer for å nå sine mål. Dette fiendtlige klimaet gjør LHBTI-samfunnet i Polen mer utsatt for fysiske angrep. Likestillingsmarsjen i Białystok var bare et glimt av volden som sprer seg rundt Polen. I denne situasjonen må LHBTI-aktivister overvinne enda større hinder.

Miko Czerwinski kommer til Tromsø Arctic Pride for å innlede om den seneste utviklingen i Polen.

Under presentasjonen vil vi snakke om konteksten og utviklingen i Polen de siste årene og månedene og hvordan LHBTI-samfunnet kjemper tilbake.

Miko Czerwinski er likedstillingkoordinator ved Amnesty International Polen, ved siden av å være forsamlingsobservatør og menneskerettighetspedagog. Han har vært involvert i LHBTI-aktivisme de siste 7 årene og er styremedlem i Queer May Association, en NGO som er ansvarlig for Likestillingsmarsj i Krakow og Queer May Festival, samt Równość.org.pl Foundation som fokuserer på å styrke LGBTI-samfunnet i mindre byer i Sør-Polen. Arbeidet tidligere med utviklingsprosjekter i Øst-Afrika i samarbeid med UN-HABITAT og med kulturelle begivenheter i London.

(English)
LGBTI activism in hostile environment - situation in Poland in a glimpse.

Over the last couple of months, the situation in Poland became very hostile. The ruling party alongside other right-wing parties and organizations conducts an intense homophobic and transphobic campaign. High level officials, catholic bishops and university professors are using hate speech to achieve their goals. This hostile climate makes LGBTI community in Poland more susceptible to physical attacks. The Equality March in Białystok was just a glimpse into the violence that is spreading around Poland. In this situation LGBTI activists have to overcome even more hurdles.

During the presentation, we will talk about the context and the developments in Poland over the last years and months and how the LGBTI community is fighting back.

Miko Czerwinski is Equal Treatment Coordinator at Amnesty International Poland, alongside being freedom of assembly observer and human rights educator. He has been involved in LGBTI activism over the last 7 years and is a board member of Queer May Association, an NGO responsible for Equality March in Krakow and Queer May Festival, as well as Równość.org.pl Foundation focusing on empowering LGBTI community in smaller cities in Southern Poland. Previously working on development projects in Eastern Africa in collaboration with UN-HABITAT and cultural events in London.