Her kan du lese siste nytt om dødsstraff i verden.
Publisert: 1. jul 2020, kl. 08:55 | Sist oppdatert: 25. Mar 2021, kl. 08:33

India

I følge det indiske Life Law News Network ble det avsagt 77 dødsdommer i India i 2020. Det var 26 færre enn i 2019. Tilbakegangen skyldes trolig korona-pandemien.

Andelen av dødsdommer for drap i forbindelse med seksuelle overgrep økte derimot fra 53% i 2019 til 65% i 2020.

Det ble innført en rekke nye lover i India etter en brutal gjengvoldtekt i 2012, der en 23 år gammel kvinne ble voldtatt og slått av seks menn. Hun døde på sykehus etter et par uker.

En av gjerningsmennene døde senere i fengselet, en annen, som var mindreårig, ble dømt til tre års fengsel. De andre fire ble dømt til døden og hengt i mars 2020. Det var de første henrettelsene i India etter at en mann hadde blitt hengt i 2015.

(Kilde: Live Law News Network 22.1.2021, Hands off Cain 27.1.2021)

Saudi Arabia

Dødsstraffen mot tre mindreårige lovbrytere i Saudi-Arabia har blitt omgjort til fengselsstraff.

Alle tre tilhører landets sjia-muslimske minoritet. De ble dømt til døden i urettferdige rettssaker for sin deltakelse i protester mot diskriminering av sjia-muslimer i 2012. Ali al-Nimr var da 17 år, Dawood al-Marhoun var 16, mens Abdullah al-Zaher bare var 15 år gammel. Amnesty International har arbeidet i mange år for at de tre ikke skulle henrettes.

Saudi Arabia er ett av ytterst få land som regelmessig henretter mennesker for handlinger de har begått som barn. Dette er i strid med FNs barnekonvensjon, som Saudi Arabia har sluttet seg til, og annen internasjonal rett. I 2020 kunngjorde Saudi Arabias konge en forordning om at mindreårige lovbrytere ikke lenger skulle dømmes til døden. Det ble imidlertid gjort unntak for dødsdommer for terrorisme.

Dødsdommene mot Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoun og Abdullah al-Zaher har blitt omgjort til 10 års fengsel. Det betyr at de tre burde bli løslatt i 2022.

(Kilde: Amnesty International, 8.2.2021)

USA

Dødsstraff i Virginia er avskaffet!

24. mars 2021 signerte guvernøren i Virginia, Ralph Northam, en lov som avskaffer dødsstraff i den amerikanske delstaten. Virginia er den 22. amerikanske delstaten, inkludert hovedstadsdistriktet District of Columbia, og den første av USAs Sørstater som avskaffer dødsstraff.

Virginia er den amerikanske delstaten som har gjennomført de fleste henrettelsene gjennom USAs historie, og etter Texas den staten som har henrettet flest (114) siden dødsstraff ble gjeninnført i USA i 1977. I det siste tiåret har det imidlertid vært en tydelig endring i holdningen til dødsstraff: Den siste henrettelsen i Virginia ble gjennomført i 2017, og ingen er blitt dømt til døden etter 2011.

Guvernør Northam hadde gitt tydelig uttrykk for at han ville støtte et lovforslag om å avskaffe dødsstraff. Kampanjen mot dødsstraff i Virginia har også fått støtte av ledende aktivister mot etnisk diskriminering i Virginia, religiøse ledere, og en rekke statsadvokater.

(Kilde: Amnesty International USA, 24.3.2021)

Lovforslag om å avskaffe den føderale dødsstraffen

Joe Biden er den første som ble valgt til USAs president etter å ha uttalt et ønske om å avskaffe dødsstraff.

Flere parlamentsmedlemmer av Det demokratiske parti har fremmet lovforslag om å avskaffe den føderale dødsstraffen. Hvis dette blir vedtatt, er det å forvente at president Biden vil skrive under og fjerne dødsstraff fra repertoaret til føderale eller militære domstoler.

Demokratiske parlamentsmedlemmer har også oppfordret Biden til å omgjøre alle føderale og militære dødsdommer til fengselsstraff. For tiden er det 54 fanger som er dømt til døden ved føderale eller militære domstoler.

(Kilde: Death Penalty Information Center 20.1.2021)

Dødsstraffen er på tilbakegang i USA

Denne grafen av den amerikanske organisasjonen Death Penalty Information Center viser tilbakegangen i antall henrettelser og dødsdommer i USA.

I 1998 ble det avsagt 295 dødsdommer i USA. I 2020 var tallet 18.

98 mennesker ble henrettet i 1999. I 2020 var det 17.

(Kilde: Death Penalty Information Center)

Zambia

I følge Zambias menneskerettighetskommisjon har landets president Edgar Lungu omgjort 246 dødsdommer til livsvarig fengsel. Tiltaket skulle bidra til å redusere antallet fanger på det overfylte høysikkerhetsfengselet i byen Mukobeko der dødsdømte er fengslet og hjelpe med å hindre spredning av covid-19 blant de innsatte.

Amnesty regner Zambia blant landene som i praksis har avskaffet dødsstraff. Den siste henrettelsen i det sørafrikanske landet ble gjennomført i 1997. Allikevel fortsetter domstoler i Zambia å dømme personer til døden.

(Kilde: Zambia Human Rights Commission, 1.2.2021)

Jon Trana Gerald Folkvord

FÅ NYHETER OM DØDSSTRAFF I DIN INNBOKS

Bli oppdatert fem ganger i året

Ca. fem ganger i året publiserer vi "Nytt om dødsstraff" på amnesty.no, som er oppdateringer om dødsstraff verden over. Vi sender også ut ulike aksjonsoppfordringer på e-post. Ønsker du å motta oppdateringene og aksjonene? Send en e-post til [email protected] markert med "Dødsstraffbulletin".


Tidligere oppdateringer:

2021:

Nr. 1


2020:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

2019:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

2018:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1


For tidligere oppdateringer, søk på dødsstraffbulletin i søkefeltet.