NIGERIA: Etterlengtet seier for Niger-delta

Etter mange års kamp må oljegiganten Shell nå punge ut med 55 millioner pund som kompensasjon for oljeforurensningen i Niger Delta. 
Publisert: 7. Jan 2015, kl. 11:22 | Sist oppdatert: 9. Jan 2015, kl. 10:42
- Dette må anses som en viktig seier for de som har vært ofre for selskapets forsømmelser, sier Amnesty International og Senteret for miljø, menneskerettigheter og utvikling (CEHRD) i en pressemelding i dag.

Seks år etter at to oljeutslipp ødela livsgrunnlaget for tusenvis av mennesker i Bodo-området, har den juridiske kampen i Storbritannia ført til at Shell nå har sagt seg villig til å ordne opp for seg i et forlik utenfor domstolene og betale 55 millioner pund i kompensasjon til de områdene som har vært berørt.

De 55 millionene vil bli fordelt slik at 35 millioner skal gå til enkeltpersoner og 20 millioner til lokalsamfunnet.

- Selv om dette kan sies å være en etterlengtet seier for de tusenvis av mennesker som har mistet livsgrunnlaget sitt, burde det ikke ha tatt seks år å få noe som kunne kalles en kompensasjon.
Audrey Gaughran, Amnestys internasjonale programdirektør for globale spørsmål.


Feilberegnet omfang

I 2012 kunne Amnesty International, ved hjelp av videoopptak av det første oljeutslippet, regne ut at dette alene var på over 100.000 fat. Under kampanjen mot Shell innrømmet endelig oljeselskapet at deres egne tall var feil og at de hadde underberegnet utslippsvolumet ved begge tilfellene. De hadde imidlertid ennå ikke bekreftet hvor mye olje som var rent ut.

Shell var i realiteten klar over at en ulykke som den i Bodo måtte komme, men de tok ingen effektive forholdsregler for å stoppe den. Deretter kom de med gale opplysninger om hvor mye olje som egentlig var rent ut.

- Dersom Shell ikke var blitt tvunget til å avsløre denne informasjonen, som del av aksjonen, ville folk i Bodo ha blitt svindlet, sier Beate Ekeløve-Slydal, rådgiver i Amnesty med bedrifters samfunnsansvar som spesialområde.

Amnesty i Norge kjørte en større kampanje rettet mot Shell med krav om at selskapet "ryddet opp" med blant annet "vasking av Shell-stasjoner over hele landet.

Store konsekvenser for lokalbefolkningen

Ventetiden har hatt sin pris for beboerne i Bodo. Mange av dem har fått sitt livsgrunnlag, som fiske og landbruk, ødelagt av oljesølet. Gjennom alle disse årene har de måttet leve med den pågående forurensningen, uten noen form for kompensasjon. Mange har havnet i fattigdom.

- Kompensasjonen er et skritt mot rettferdighet for befolkningen i Bodo, men full rettferdighet oppnås ikke før Shell renser helt opp etter seg i de sterkt forurensede bekkene og våtmarkene slik at de som er avhengig av fisking og jordbruk som næringsvei kan begynne på nytt, sier Styvn Obodoekwe, programdirektør i Senteret for miljø, menneskerettigheter og utvikling (CEHRD).

Bakgrunn

Det var to oljeutslipp i Bodo i Niger Delta i 2008, det første i august og det andre i desember. Amnesty International og CEHRD har arbeidet med oljesølsaken i Bodo siden 2008, og har støttet beboerne i deres kamp for kompensasjon og opprensing.

I 2011 startet befolkningen i Bodo, representert ved det britiske advokafirmaet Leigh Day, en rettsprosess mot Shell Petroleum Development Company of Nigeria.

Hvert år skjer det hundrevis at oljeutslipp fra Shells oljeledninger.

Shell hevder at det foregår ulovlig aktivitet i Niger Delta og at dette er skyld i de fleste oljeutslippene, men dette er blitt tilbakevist gjennom gransking foretatt av Amnesty International og CEHRD.