Støtte fra bedrifter er viktig for Amnesty. Menon Economics tok imot John Peder Egenæs for å lære mer om Amnestys arbeidsmetoder.
Publisert: 21. jun 2019, kl. 11:34 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 11:58

Hvorfor skal man velge å støtte akkurat kriseetterforskning i en verden av gode formål? For Menon Economics var Amnestys etterrettelige og grundige etterforskningsarbeid den viktigste årsaken til støtte. Prosjektet «Be There» er det største som prosjektet Amnesty har gjennomført, og med støtte fra partnere som Menon vil vår etterforskning i kriser mangedobles.

Da samarbeidet ble lansert for medarbeiderne var generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs, invitert for å fortelle litt mer om «Be There», og hvordan Amnesty skal jobbe med det dette prosjektet.

Generalsekretær i Amnesty International i Norge forteller om Amnestys arbeid.

Egenæs fortalte om hvordan Amnesty responderte på krisen i Myanmar i 2017. Der var krisetterforskerne noen av de første på plass ved grensen til Bangladesh, der de foretok undersøkelser for å kunne rapportere om det som fant sted. På bakgrunn av historiene som ble fortalt, dannet det seg raskt et bilde av en dyster situasjon. Amnesty fikk ikke innpass i Myanmar for å bekrefte dette, og måtte derfor finne alternative metoder for å kunne verifisere historiene. Gjennom å analysere satellittbilder, fant man ut hvor mange landsbyer som var angrepet på et gitt tidspunkt, og gjennom å sjekke dette opp mot koordinater og historiske data om skogbrann i områdene, kunne man bekrefte at landsbyene var påtent.

I kjernen av prosjektet ligger et behov for å oppruste kriseberedskapen vår. Vi vet at tidlig og pålitelig informasjon kan være med å stoppe kriser og begrense omfanget av dem. Med sikker informasjon fra konflikter kan vi presse makthavere og myndigheter til å handle. Vi vil være tilstede gjennom flere kriser hvert år, og sende ut etterforskerne våre for å samle håndfaste bevis på overgrep og brudd på menneskerettighetene, og dermed hindre gryende konflikter i å eskalere. For å klare dette trenger vi flere som Menon på laget!

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som jobber i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked, og jobber med å analysere økonomiske problemstillinger og gi bedriftsøkonomisk råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter. Selskapet har tidligere vunnet bladet Kapital og Konsulentguidens kåring av årets konsulentselskap på bakgrunn av deres evne til å finne og bruke beslutningsrelevante data, og kommunisere disse klart i rapporter og prestasjoner.

Amnesty er glade for å ha bedrifter som Menon med på laget i kampen mot menneskerettighetsbrudd, og er alltid åpne for nye samarbeid.