Livet på spill på Jærmuseet

Terningen bestemte om verden ble enkel eller vanskelig. Slik ble en hard virkelighet presentert for deltakerne, invitert inn i Jærmuseets interaktive satsning Ei verd på spel.
Publisert: 12. okt 2010, kl. 14:58 | Sist oppdatert: 23. Feb 2015, kl. 10:46
I forbindelse med høstens kampanje om mødredødelighet og slumbeboeres rettigheter besøkte aktivister fra Amnesty Region Sør Jærmuseet i Hå kommune i Rogaland for å oppleve det nyeste innen kunnskapsformidling. Spillet er en storsatsning utviklet av danske Experimentarium i samarbeid med Jærmuseet, støttet faglig og økonomisk av størrelser som NORAD, Leger uten grenser, Hå kommune, FN-sambandet i Rogaland, Rogaland 4H, SR-Bank, Fribyforfatterne og Amnesty International. Det fokuserer på FNs tusenårsmål som tar høyde for å sikre hele verdens befolkning ei verdig og bærekraftig framtid innen 2015. Skoleklasser fra hele regionen kommer innom for å spille på Jærmuseet.

– Dette er det urettferdige spillet, erklærer Helene Østby Larsen, avdelingsleder på Jærmuseet.
– Barn og unge er vant til å spille, og de har en sterk følelse for urettferdighet og juks. Dette er et spill som handler om å la ungene få føle urettferdigheten i verden på kroppen, forteller avdelingslederen bekledd i dommerdrakt for anledningen.

Skjebne i terningen
Det hele går ut på å utføre oppgaver på forskjellige poster for å opparbeide poeng. På de fleste av postene avhenger suksessraten av om laget blir I-land eller U-land. Dette beror på et kast av en terning. Slik er det nærliggende å se på terningen som et bilde på skjebnens tilfeldigheter. Den som plasserer et menneske i Norge og et annet menneske i Eritrea, og gir spillet et dypere refleksjonsgrunnlag. Det er alvoret i dette grunnlaget som blir liggende ved gjennom hele spillet og som gjør Jærmuseets Ei verd på spel større enn kun underholdende læring.

Urettferdig, men engasjerende
Etter en kort introduksjon av spillereglene blir aktivistene snart kastet ut på dypt vann, eller snarere det motsatte. Mangel på vann er, sammen med manglende sanitære forhold, infrastruktur, boligstandard og usikker rettstatus, kjennetegn på et slumområde, i følge FN. Følgelig er vann en mangelvare i spillet her på Jærmuseet. Ved en post klarer aktivistene med nød og neppe å holde liv i et sykehus, blant annet på bekostning av høstens avlinger. På en annen post må deltakerne bygge hus på et underlag som etter 60 sekunder blir utsatt for jordskjelv, og terningen bestemmer om de får bygge med laftet materiale eller i papp. Det hele går for seg med skrik og hyl; tydelig engasjement er utvilsomt å spore. Da de 20 min,15 sek spillet varer er over, har samtlige lag sanket en god del poeng. Et lag går imidlertid av med seieren, kun på grunn av at noen har glemt å rydde etter seg. Forrige lag lot skogen de plantet stå, med det resultat at neste lag kom til dekket bord; Et urettferdig spill, uten tvil. På det vinnende laget finnes samfunnsviter og praktikant i Amnesty, Ellen Christiansen. Hun mener Ei verd på spel er et særs interessant tiltak.
– Jeg synes det var veldig givende å være med. Det er også en god synliggjøring av hva det hele dreier seg om.

Spilletid 20min, 15sek for tusenårsmål i 2015
Spillet fokuserer på FNs tusenårsmål, og omhandler de samme problemstillingene Amnesty International Norge tar opp i årets høstkampanje rundt slumbeboeres rettigheter og mødredødelighet. Christiansen har tro på at de varierte oppgavene, med relasjoner til tusenårsmålene og virkeligheten, kan nå frem hos unge.
– Jeg tror det kan fungere for målgruppa i kombinasjon med foredrag, diskusjon og spørsmål. Slik kan man kryssjekke hva de har fått med seg, og så diskutere ytterligere rundt de tingene de ikke helt har forstått.

Hun mener også at tidspresset førte til ytterligere realisme i det hele.
– Vi har i virkeligheten også dårlig tid. At spillets varighet var på 20 minutter og 15 sekunder, var i tillegg til å gjøre det hele hektisk, også veldig illustrerende på at det haster å nå tusenårsmålene, som er satt til 2015.

Står til mai 2011
Ida Jaarvik Hetland fra Bryne, også hun praktikant i Amnesty, har vært med i satsningen i Ei Verd på Spel fra begynnelsen. Hun holder foredrag i forbindelse med at skoleklassene besøker spillet på Jærmuseet.
– Det er en bra måte å formidle et vanskelig tema til barn og unge. Langt fra alle har forutsetninger for å få tilgang på denne kunnskapen på egenhånd, så jeg ser stor verdi i det.

Ida har rundt 15 foredrag igjen å holde utover høsten. Amnesty Region Sør takker Jærmuseet for samarbeid og en særdeles interessant spillkveld. Utstillingen vil stå frem til midten av mai 2011, og er åpen for både besøkende og skoleklasser.