Libya: Løftene er ikke virkeliggjort

I en ny rapport dokumenterer Amnesty International at libyske myndigheter fortsatt står bak grove menneskerettighetsbrudd. - Jeg oppfordrer norske myndigheter og næringslivsledere om å lese denne rapporten nøye, sier John Peder Egenæs fra Amnesty International Norge. - Torturen, dødsdommene, fengslingen av opposisjonelle foregår i dag. Gadaffi har foreløpig ikke endret mye på sin undertrykkelsespolitikk.
Publisert: 26. Apr 2004, kl. 12:19 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 02:41

Amnesty International offentliggjør sin nye rapport om Libya: Time to make human rights a reality,samme dag som oberst Muammar Gadaffi er i Brussel for å møte EU-kommisjonen. Mens Gadaffi pleier nye forbindelser med europeiske ledere viser Amnestys rapport at grove menneskerettighetsbrudd fortsatt er utbredt i Libya.

- Vi er klar over at libyske myndigheter har gjennomført noen positive tiltak de senere årene, fortsetter Egenæs. - I 2001 og 2002 ble noen hundre politiske fanger løslatt. Vi merket oss også Gadaffis tale 18. april i år, der han lovte å gjennomføre flere av forslagene vår delegasjon forela ham i februar i år. Likevel er vi tilbakeholdne med å juble fordi vi ser at forholdene i Libya ikke har endret seg vesentlig.

Amnesty International oppfordrer alle organisasjoner, stater og næringslivsaktører som i disse dager tar opp kontakten med Libya, om å gjøre det helt klart for myndighetene at de forventer at alle løfter om positive reformer blir fulgt opp i praksis.

Rapporten fra Amnesty peker på at det fortsatt finnes flere hundre politiske fanger i Libya. Den viser at personer sitter fengslet, noen sågar med dødsdommer, for å ha vært medlemmer av organisasjoner som ikke har deltatt i eller oppfordret til vold. En rekke personer Amnesty har intervjuet forteller om hvordan de har blitt torturert av politiet for å få dem til å tilstå forbrytelser de selv hevder de ikke har begått. Retten til ytrings- og forsamlingsfrihet er svært begrenset i landet og brudd på lover som begrenser dette kan føre til dødsstraff.

Amnesty International viser også at familie og venner av personer som ble arrestert for flere år siden ikke har noen kunnskap om hva som har skjedd med deres kjære. Mange frykter at de er drept.

- Noe av det libyske myndigheter slår hardest ned på er mennesker som sprer "rykter og løgner" om forholdene i landet, sier Egenæs. - Norske selskaper som etablerer seg i Libya bør gjøre det helt klart at de og deres norske ansatte forbeholder seg retten til å fortelle om og diskutere Libya, dets poltiske system og eventuelle menneskerettighetsbrudd med hvem det måtte være.

Les rapporten