Aktivistportalen
Her er kvartalsrapporten for alle grupper for perioden juli til og med september. Her skal dere dokumentere alt dere har hatt av aktivitet. Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt med din regionleder.

Viktig informasjon om rapportering på avlyste aktiviteter pga Korona-viruset

Vi vet at mange av dere har måttet avlyse planlagte aktiviteter og arrangementer på grunn av Korona-viruset. Det er veldig synd, men en helt riktig avgjørelse i situasjonen vi nå er i.

Vi ønsker likevel å vise frem alt det bra menneskerettighetsarbeidet dere hadde planlagt, så vi ber deg om å fylle ut skjemaet med disse aktivitetene, så godt det lar seg gjøre og skrive i kommentarfeltet at «aktiviteten ble avlyst pga. Korona-situasjonen». Hvis det er punkter du ikke kan fylle ut, som for eksempel resultater, kan du bare legge inn enn kommentar om dette.

Hvilken region tilhører gruppa?
Hvor mange aktiviteter har gruppa gjennomført i forbindelse med Pride?
Det er helt fantastisk at dere har hatt så mange aktiviteter!
Det er fint om du legger ved informasjon om de resterende aktivitetene i et dokument som du laster opp her. 
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Hvor mange andre aktiviteter/aksjoner har gruppa gjennomført?
Det er helt fantastisk at dere har hatt så mange aktiviteter!
Det er fint om du legger ved informasjon om de resterende aktivitetene i et dokument som du laster opp her. 
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Hvor mange saker/aksjoner har gruppa skrevet brev til?
Noen grupper bruker møtene til å skrive brev. Det rapporterer dere på her. Hvis det var en utadrettet aktivitet (stand, skrivecafe eller lignende hvor andre enn gruppemedlemmene skrev brev) rapporterer dere på det som en aktivitet over. 
Det er helt fantastisk at dere har skrevet så mange brev!
Det er fint om du legger ved informasjon om de resterende brevene dere har skrevet i et dokument som du laster opp her. 
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Har gruppa hatt noen medieoppslag eller skrevet leserinnlegg?
Er dette et leserinnlegg eller medieoppslag?
Med leserinnlegg mener vi tekst gruppa selv har skrevet og fått på trykk. Med medieoppslag mener vi artikkel der gruppa er omtalt, radiointervju, nettsak eller lignende. 
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: gif, jpg, png, svg.
Er dette et leserinnlegg eller medieoppslag?
Med leserinnlegg mener vi tekst gruppa selv har skrevet og fått på trykk. Med medieoppslag mener vi artikkel der gruppa er omtalt, radiointervju, nettsak eller lignende. 
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: gif, jpg, png, svg.
Det er helt fantastisk at dere har hatt så mange oppslag!
Det er fint om du legger ved informasjon om de resterende oppslagene dere har hatt i et dokument som du laster opp her. 
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Fortell gjerne om stort og smått som har skjedd denne perioden, for eksempel om antall gruppemøter, lengde på møtene og hva dere har gjort på møtene, eller om motivasjonen i gruppen  Dere kan også skrive om andre ting dere ønsker å gi tilbakemelding på.