Kriseetterforskning


I forbindelse med kriser; menneskeskapte så vel som naturskapte, er risikoen svært stor for at brudd på menneskerettighetene kan finne sted. Da er det helt avgjørende at vi har et eget, godt kyndig apparat, som står klare til å rykke ut til områder over hele verden når noe skjer. 

Amnestys kriseresponsavdeling styres dels fra London og dels fra Geneve, og består av et knippe erfarne etterforskere. Teamet jobber med et bredt spekter av metoder, fra å gå rundt med penn og skriveblokk og notere ned vitnebeskrivelser, til å benytte avansert satelitteknologi for å skaffe oversikt over folks bevegelser og angrep som har funnet sted. Sistnevnte ble eksempelvis flittig benyttet i forbindelse med krisen i Myanmar, hvor det ble avdekket at Rohingyaene ble utsatt for grusomme overgrep fra militæret. Dette er blant våre satsningsområder i tiden fremover, og penger samlet inn til kriseetterforskningsprosjektene vil blant annet brukes på teknologisk utvikling. I tillegg består prosjektet blant annet av disse elementene:

  • Målrettet kampanjearbeid, utviklet og gjennomført raskt etter og i forbindelse med at kriser finner sted.
  • Opprettholde nettverk i risikoområder, som kan bistå med lokalkunnskap
  • Trene seksjoner i utvalgte land, samt sentralt ansatte, i rask og effektiv kriserespons, planlegging og kampanjearbeid
  • Fortsette å utvikle teknologiske verktøy
  • Opprettelse av eget digitalt team med ansvar for all digital interaksjon