Amnesty har dokumentert grove menneskerettighetsbrudd i utvinningen av kobolt i gruvene i Kongo. Denne kobolten brukes i batteriene i våre telefoner, PCer og biler. Det trenger ikke være slik. Bli med og krev etiske batterier nå!

Denne aksjonsveiledningen er ikke lenger aktuell. Finn flere aksjonsmuligheter her.

1. mai krever vi etiske batterier og slutt på livsfarlige arbeidsforhold i koboltgruvene i Kongo.

Norge ligger på topp i antall elektriske biler per innbygger, og i verden i dag blir det stadig flere biler, busser og lastebiler som er elektriske og kjører på litium-batterier. I alle mobiler og laptoper finner vi også litium-batterier.

Men, har vi tenkt på hvordan disse batteriene produseres?

Både voksne og barn som arbeider med å utvinne kobolt risikerer å få alvorlige helseskader på grunn av koboltstøvet de utsettes for.

En av de viktigste bestanddelene i batteriene er kobolt. Mer enn halvparten av all kobolt i verden finner vi i Kongo. Et land som har vært herjet av krig og konflikt i flere tiår, og med mange alvorlige menneskerettighetsbrudd og utbredt fattigdom. Amnestys etterforskere fant ut at i mer enn 20 prosent av koboltgruvene er arbeiderne uten noen form for beskyttelse eller sikring. De krabber inntil 60 meter under jorden i trange, mørke tunneler og graver koboltmalmen ut med bare hendene. Dette er et svært helseskadelig og livsfarlig arbeid, mennesker dør i disse gruvene.

LES AMNESTYS RAPPORT HER

40.000 barn arbeider også i gruveindustrien. Barn ned til 14 års-alderen går ned i gruvene og er der opptil 24 timer av gangen. Og barn, så unge som syv år, arbeider ved gruvene med å plukke ut kobolt fra jorden og å bære tunge sekker med koboltmalm på sine tynne små skuldre. For dette tjener de 1-2 dollar om dagen.

Slik skal det ikke være!

Vi ønsker å bruke 1. mai til å rette søkelyset på dette for å få de store bil- og mobilprodusentene til å sørge for at kobolten de har i batteriene sine ikke kommer fra barnearbeid og mennesker som arbeider under livsfarlige forhold. De må sikre at arbeiderne får trygge arbeidsfohold og en levelønn.

Det grønne skiftet må ikke skje på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter – derfor krever vi etiske batterier!

Aksjonsveiledning: etiske batterier nå!

Samle signaturer

Bruk gjerne 1. mai til å ha stand eller på andre måter samle signaturer til aksjonen. Vi sender signaturene til 29 elbil-produsenter og IT-selskaper med krav om at de må sikre at det er etiske batterier i produktene sine.

LAST NED SIGNATURLISTE HER

Gå i 1. mai-tog der du bor!

1.mai er arbeidernes dag og den markeres over hele landet med markeringer, taler og tog. Amnesty er med å markere dagen, i år med fokus på etisk batteri.

Bor du i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø eller Stavanger? I disse byene er vi allerede med i togene, så hører du til en av dem, ta kontakt med din regionleder for å bli med på planleggingen. Bor du andre steder kan du høre med Landsorganisasjonen i Norge (LO) lokalt, eller en annen lokal fagforening for å finne ut av hva som skjer i ditt nærmiljø.

Vær synlig i toget

I 1. mai-toget er det viktig å være synlig blant alle parolene, orkestrene og gruppene som deltar. Vi har derfor laget en del forslag til hvordan dere kan skape oppmerksomhet rundt vår parole:

Lag en fin parole på paroleverksted

Årets parole er "Gruvearbeiderne i Kongo skal ikke betale prisen for min mobil". Arranger paroleverksted noen dager før 1.mai og mal slagordet på en parole. I verktøykassa finner du tips til hvordan man lager en parole.

Dere kan også lage plakater, og bruke paroleverkstedet til å øve på slagord dere kan rope i toget.

Forslag til tekst dere kan skrive på plakater:

Plakater til 1. mai.
 • Mer etikk er god butikk: etiske batterier nå!
 • Vi vil ha rettferdige mobiler
 • Arbeidernes rettighet ikke selskapenes grådighet
 • Jeg vil kjøre grønt og etisk
 • Jeg vil ringe etisk
 • Smil, hvis du vil ha etisk batteri i din bil/mobil!

Finnes det andre Amnesty-grupper nær der du bor – hva med å ta kontakt med dem og høre om de vil lage parole med dere og gå sammen i toget?

Oversikt Amnesty-grupper

Bestill plakater og klistremerker

Vi har laget en del ferdige plakater som dere kan bestille fra deres regionleder og bruke i toget. Plakatene er i A3 og er formet som en mobiltelefon med teksten "Sett inn etisk batteri her".

Vi har også klistremerker til å lime bakpå mobiltelefonen som dere kan dele ut i toget. Husk å informere at de er til mobiltelefonen når de deles ut, slik at folk forstår hvordan de skal brukes.

Husk å bestille i god tid så materiellet kommer frem i tide.

bestill materiell til 1. mai her

Kjør eller dytt en el-bil i toget

Klistremerke til mobilen

Har noen av dere tilgang til en liten elbil? Hva med å dekorere den og kjøre denne gjennom toget? Alternativt kan dere dytte den, for å vise hvor mye arbeidskraft som ligger bak produksjonen av batteriet i bilen. Dere kan for eksempel lage en plakat med «Sett inn etisk batteri her» og feste den på bilen.

NB! Her er det viktig å sjekke om det er lov til å ha med biler i toget.

Lag noen kule rop

Vi ønsker ikke bare å synes, men vil også høres i toget. Forbered noen slagord dere kan rope.

Hvis en av dere har en tromme eller annet rytmeinstrument kan det være fint å ha med for å høres enda bedre.

Lag rekvisitter eller kle dere ut

Hva med å lage en stor mobiltelefon i papp som du henger på deg? Eller et stort batteri? Eller en bil?

Her er det bare fantasien som setter grenser! Men husk på miljøet og tenk på om produktene er etisk produsert!

Skriv leserinnlegg

Synlighet i lokale medier i forkant av 1.mai vil hjelpe oss med å mobilisere enda flere til å gå bak Amnestys parole i toget. Under finner du noen punkter som kan brukes til å utforme et leserinnlegg. I verktøykassa for grupper finner du flere punkter til hvordan du kan skrive leserinnlegg og hvordan du kan gå fram for å få det på trykk i din lokalavis.

 • I alle elbiler og mobiler/laptoper er det lithium-batterier
 • Kobolt er en av de viktigste bestanddelene i lithium-batteriene
 • Mer enn 50% av all kobolt i verden finner vi i Kongo
 • 20% av koboltgruvene i Kongo er såkalte artisinal-gruver der det ikke brukes noen moderne tekniske hjelpemidler for å utvinne kobolten; arbeiderne krabber langt under bakken uten noen form for beskyttelse og graver ut koboltmalmen med bare hendene – livsfarlig arbeid – mennesker dør
 • 40.000 barn jobber i gruveindustrien – tjener 1-2 dollar dagen
 • Amnesty oppfordrer ikke til boikott av kobolt fra Kongo, men:
  • De store elbil-produsentene og produsentene av IT-produkter må sørge for at vi får etiske batterier – arbeiderne må få trygge arbeidsforhold og en levelønn, og barn må ikke utnyttes
  • Amnesty, og mange andre organisasjoner, har tatt til orde for en menneskerettighetslov for næringslivet. Å respektere menneskerettighetene kan ikke være en frivillig sak for bedriftene.
  • De som produserer mobiler og elbilder må ta større ansvar og sørge for at batteriene de bruker er etiske. Derfor ber vi produsenter av både mobiler og elektriske biler om å skjerpe inn praksisen, og sørge for at deres batterier er etiske.

Holde appell:

Har du lyst til å holde appell på vegne av Amnesty? Vi trenger å bli hørt over hele landet! Ta kontakt med 1.mai-komiteen der du bor for å høre om du kan holde appell. Husk å informere om at du representerer Amnesty, og at temaet for appellen er etiske batterier og gruvearbeidernes rettigheter.

Dersom du bor i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger eller Tromsø bør du koordinere forespørselen med regionlederen din først.

Forslag til appell

Sosiale medier:

Amnesty kommer til å legge ut filmer og video på sosiale medier til 1. mai. Del gjerne filmer og video på sosiale medier i forkant av arrangementet deres, for å invitere flest mulig til å markere arbeidernes dag sammen med Amnesty. Husk også å ta bilder av deres aktiviteter og tagg @Amnesty_Norge sånn at vi kan dele videre.

Spørsmål knyttet til kampanjen kan rettes til:

Bilde

Katinka Asplin

Medlems- og organisasjonssjef
Bilde

Beate Ekeløve-Slydal

Politisk rådgiver