Stortinget vil gi regjeringen blankofullmakt til å sette norsk lov til side for å kunne håndtere koronakrisen. Hvis dette blir vedtatt, er det ekstra viktig å passe godt på at menneskerettighetene respekteres.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 20. Mar 2020, kl. 15:06 | Sist oppdatert: 3. Apr 2020, kl. 16:24

Det kan være nødvendig nå å gi regjeringen lov til å ignorere loven, men det er en balanseøvelse på stram linje.

Norske myndigheter ønsker seg stadig større fullmakter for å håndtere koronakrisen. Det kan det være gode grunner til. Men når demokratisk kontroll over statlige tiltak settes på vent, kan menneskerettigheter som deltakelse, rettssikkerhet og retten til privatliv fort komme under press.

De fleste menneskerettighetene kan begrenses i en krisesituasjon, hvis det er helt nødvendig for å beskytte enkeltpersoner eller hele samfunnet. Det forutsetter også at eventuelle negative følger for enkeltpersoner står i forhold til skaden man må forhindre.

Den såkalte Koronaloven som skal behandles av Stortinget i morgen vil gi regjeringen blankofullmakt til å bryte de fleste norske lover hvis man mener det er nødvendig. Dette er skummelt, men det kan være nødvendig for å kunne beskytte grunnleggende rettigheter som retten til liv og helse, til sosial og økonomisk trygghet, eller til arbeid.

Det er bra at Koronaloven sier tydelig at regjeringen ikke får lov å gjøre ting som er i strid med Grunnloven eller Menneskerettighetsloven. I tillegg er det viktig at:

  • Regjeringen holder tett kontakt med institusjoner som skal passe på menneskerettighetene i Norge, som ombudene, datatilsynet eller Norges institusjon for menneskerettigheter.
  • Regjeringen informerer raskt og tydelig når de setter tiltak som er i strid med norsk lov og begrunner hvorfor det er nødvendig.
  • Det er enkelt for folk som blir rammet av enkelte tiltak å klage mot dem.
  • Regjeringen passer spesielt på at rettighetene til utsatte grupper blir godt ivaretatt Norske myndigheter har vist handlekraft i møtet med Koronakrisen, og de har vært tydelige på at det viktigste er at menneskenes liv, helse og trygghet blir ivaretatt – ikke bare nå, men også i fremtiden. Amnesty støtter dette, men vi lover også å være en kritisk venn og si ifra når vi mener at tiltak setter folks frihet og rettssikkerhet i fare.