Under årets Pride-markeringer skal Amnesty aksjonere for lhbtiq+ personer i Polen og den negative utviklingen knyttet til innskrenking av deres menneskerettigheter.

1. Bakgrunn

Fra avkriminalisering til nykriminalisering
Bilde

Selv om verden beveger seg fremover, og stadig flere stater vedtar lover som sikrer lhbtiq+ personer likestilling og beskyttelse mot diskriminering og hatkriminalitet, er det fremdeles mange utfordringer som gjenstår i 2022.

Den nye autoritære vendingen

Oppslutningen om såkalt «tradisjonelle» og autoritære verdier – family, faith and fatherland - øker verden over. I kjølvannet av den nye autoritære vendingen følger kritikk av mangfold og likestilling, angrep på rettighetene til lhbtiq+ personer, og en økning i hatkriminalitet. Dette skjer ikke bare langt borte, men også i Norges naboland. Det synes tydelig på Regnbuekartet til den europeiske lhbtiq+ organisasjonen ILGA Europe, som i 2019 for første gang på ti år viste en tilbakegang for rettighetene til lhbtiq+ personer i flere europeiske land. Denne tilbakegangen har vedvart siden.

Et angrep på Pride er egentlig et angrep på vår frihet på universitetet.

Melike Balkan, student ved universitetet METU i Ankara og en av studentene som risikerer fengsel for å arrangere Pride.

Fra avkriminalisering til nykriminalisering

Samtidig som flere stater avkriminaliserer homofili, er det andre stater som vedtar nye lover og regler som begrenser mulighetene til positiv omtale av lhbtiq+ personer. Det legger omfattende begrensninger på innbyggernes ytringsfrihet. Det kan være lover som blir vedtatt for å «beskytte offentlig moral og religion», forbud mot seksualitetsundervisning, forbud mot promotering eller propaganda av homoseksualitet, sensur av medier og filmer som fremstiller lhbtiq+ personer på en positiv måte, eller forbud mot bruk av lhbtiq+ symboler i forbindelse med offentlige markeringer. Det er i dag 42 stater som har vedtatt lover som på ulikt vis forbyr eller begrenser positiv omtale av likekjønnede relasjoner.

Nykriminalisering av lhbtiq+personer i  Polen
Bilde
Mangfoldighetsmarsj i Krakow i Polen 2021
Mangfoldighetsmarsj i Krakow 2021

I Polen er retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet blitt et symbol for konflikten om mer grunnleggende verdier og rettigheter, inkludert betydningen av menneskerettigheter og Polens forhold til EU. I konfliktsituasjoner er det gjerne minoriteter som blir gjort til syndebukk.

For den populistiske høyresiden er homofobi blitt en måte å uttrykke nasjonal identitet og mistillit til Vesten. Målet er å mobilisere konservative velgere, og da er det blitt enkelt å forhandle bort både lhbtiq+ personers og kvinners rettigheter.

Noen eksempler på nykriminalisering av lhbtiq+ rettigheter de seneste årene:

 • I mars 2017 ble det lagt fram et utkast til antipropagandalovgivning i det polske parlamentet som forbyr lhbtiq+ personer å bli lærere. Forslaget ble aldri stemt over på grunn av en endring i partisammensetninger i det polske parlamentet etter nyvalg.
 • Mot slutten av 2018 sa den polske presidenten Andrej Duda at han «seriøst» ville vurdere en lov som forbød "homoseksuell propaganda" på skolene.
 • Nesten 100 kommuner, eller hver fjerde kommune i Polen, har vedtatt resolusjoner mot såkalt lhbt-ideologi eller har signert et «familiecharter» til støtte for heterofile relasjoner. Opprettelsen av lhbt-ideologi-frie soner er en del av et bredere angrep mot lhbt-samfunnet i Polen. Det har ført til økt omfang av hatefulle ytringer, inkludert det voldelige angrepet på Priden i Bialystok i juli 2019.
 • I 2019 fremmet regjeringen et lovforslag som kriminaliserer seksualitetsundervisning til personer under 18 år. Den videre behandlingen av dette lovforslaget er satt på vent.
 • I oktober 2021 behandlet det polske parlamentet Sejm et såkalt citizen’s legal intitiative, et lovforslag fra en konservativ aksjonsgruppe som samlet inn over 140.000 underskrifter. Lovforslaget vil forby Pride-markeringer og andre offentlige arrangementer som fremmer likestilling og inkludering av lhbtiq+ personer. Det polske parlamentet vedtok å oversende lovforslaget til en parlamentskomite for videre behandling.
Angrep på lhbtiq+ aktivister i Polen: Lansering av rapport
Bilde
Mangfoldighetsparaden Katowice i Polen 2020
Mangfoldighetsparaden i Katowice i Polen 2020

  Amnesty er bekymret over den vedvarende trakasseringen aktivister og menneskerettighetsforkjempere opplever for fredelig aktivisme i Polen. Det gjelder ikke minst mennskerettighetsaktivister som står opp for lhbtiq+ personers rettigheter.

  Amnesty vil i slutten av juni publisere en rapport som dokumenterer hvordan myndighetene i Polen systematisk og målrettet forfølger lhbtiq+ aktivister gjennom strategiske lover og søksmål, med sikte på å hindre eller begrense uttrykk for offentlig politisk opposisjon til den sittende regjeringen. I dette brukes lovgivning som opprinnelig er ment å dekke helt andre formål.

  Amnestys rapport viser hvordan lhbtiq+ personer er utsatt på grunn av en veldokumentert og institusjonalisert homo- og transfobi, og rammes av hatkriminalitet eller hatefulle ytringer. Utfallet av de langvarige rettsprosessene er blant annet økonomiske belastninger gjennom utgifter til advokat og bøter, dårligere psykisk og fysisk helse, negativ og ikke-samtykkende eksponering i sosiale og andre media. I noen av tilfellene førte belastningene til at aktivistene ble utbrent.

  Du kan signere vår aksjon for lhbt-personer i Polen her:

  2. Slik kan du engasjere deg

  Aktiviteter for deg og gruppen din: Bidra til endring!

  Delta i Pride-markeringer!

  Pride i region sør

   

  Landet rundt vil det være mulig å delta i allerede planlagte Pride- markeringer. Det kan være Pride-parade, Pride-stands eller andre Pride-arrangement. Din regionleder vet hva og hvor det skjer. Sjekk også kalenderen nedenfor for en oversikt over arrangementer i din region, eller søk på ordet ´lhbt'.

  Pride i region vest


   

  Du kan også ta initiativ og lage din egen markering, også her kan regionledere bistå med det som trengs. Regionkontorene har Pride-materiale som bannere, t-skjorter, klistremerker, tattoveringer osv., og tar gjerne en idémyldring med deg og dere.

  Snakk om lhbtiq+ rettigheter i sosiale medier!

  Bruker du Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat eller TikTok? Bruk disse plattformene til å formidle fakta fra kampanjen, dele bilder av markeringer eller et fint og fargerikt bilde av deg selv, gjerne med et tydelig budskap som viser at du står opp for retten til mangfold og likestilling. Tag gjerne Amnesty!

  Pride Region Nord
  Pride region nord
  Hashtags du kan bruke:

  #Kampenfortsetter

  #Åelskeerenmenneskerett

  Husk at du eller gruppen må ha en åpen profil for at alle skal kunne se det.

  Sett opp en stand!

  Få med deg noen i gruppen din, venner, eller kollegaer som også har lyst å gjøre Amnesty synlig i bybildet, på skolen, eller arbeidsplassen?

  Snakk om saken og fortell om lhbtiq+ situasjonen i Polen.

  Del skeive historier!

  Selv om vi i år markerer at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, er det fremdeles mange kamper igjen å kjempe! En måte å få fram dette på kan være ved å skrive leserinnlegg.

  Pride i region øst

  Dette kan være personlige historier - som historier om hvordan det er å være skeiv. Det kan være historier om hvordan det er å jobbe for lhbtiq+ personers rettigheter - som aktivist eller ansatt. Eller det kan være historier om hvordan det er å ha venner, søsken, foreldre eller barn som er skeive.

  Historiene kan avsluttes med en oppfordring om å bære armbånd og “stå opp for historien”, eller signere en aksjon.

  Pride i region midt

  I verktøykassa for grupper finner du tips til hvordan du kan skrive leserinnlegg og hvordan du kan gå fram for å få det på trykk i din lokalavis.

  Bak en regnbuekake eller -cupcakes

  For å markere at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, men samtidig få frem at det er mange kamper som gjenstår, kan dere sette opp en stand og dele ut kakestykker eller cupcakes i regnbuens farger. På kakene kan dere for eksempel plassere små flagg med faktaopplysninger om lhbtiq+ situasjonen i Polen eller her i Norge.

  Fargelegg gatene i regnbuens farger!

  Flere steder er det ikke lov til å arrangere pride. Vis solidaritet og fargelegg gatene der du bor, på skolen eller på jobb i regnbuens farger. Du kan for eksempel tegne regnbuer i gaten med kritt, perle hjerter i regnbuens farger og henge opp i trær eller henge fargerike klesplagg ut av vinduet. Kun fantasien setter grenser!

  Inviter til en pride-piknik eller skeiv aften!

  Endelig kan vi møtes fysisk igjen og feire pride! Hva med å invitere til en pride-piknik med litt god mat samtidig som dere kanskje lager noe til pride? Eller så kan dere invitere til skeiv aften og se en lhbtiq+ film, ha en quiz om lhbtiq+ situasjonen i Polen eller kanskje invitere inn en gjest til å snakke? Det trenger ikke å være et stort arrangement.

  NB! Polen-rapport og tilhørende aksjon blir lansert i juni!

  Denne aksjonsveiledningen er et levende dokument og kommer til å oppdateres jevnlig. I juni kommer det en rapport fra Polen om situasjonen for lhbtiq+ aktivister der. Da kommer det også en aksjon med tilhørende underskriftskampanje. Følg med på denne siden for oppdateringer.

  3. Bestill Pride-materiell

  Skal du eller gruppen din ha en aktivitet under Pride og trenger materiell? Ta en titt på Amnestys eget Pride-materiell via knappen under her og kontakt din regionleder for bestilling.

  MATERIELL TIL PRIDE 2022

  4. Delta i Pride der du bor (Velg "LHBT" i kalenderen under)

  25 - 30. juni 2024
  Vi håper DU vil bli med på stand for Amnesty i Oslo Pride Park!
  8 - 13. september 2024
  Nå kan du søke om å bli en av to deltakere fra Amnesty Norge på European Youth Meeting (EYM) i Budapest, Ungarn
  18 - 20. oktober 2024
  Join this year's student gathering and celebration of 60 years of Amnesty Norway!
  9. november 2024
  Bli med på regionmøte for region sør (Rogaland og Agder) på Sølvberget i Stavanger!

  5. Kontakt oss

  Har du spørsmål om pride? Eller ønsker du å bestille materiell? Ta kontakt med oss på regionkontorene.

  Bilde

  Tanja Clifford

  Regionleder vest
  Bilde

  Tove Marie Paasche

  Regionleder midt
  default image

  Patricia Kaatee

  Politisk rådgiver