Ingen mennesker er ulovlige

Norge har fått en papirløs underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år uten rettigheter, og ofte i stor nød. Hva skal Norge gjøre med denne situasjonen? Meld deg på til heldagskonferanse på Litteraturhuset 31. august. 
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 17. aug 2010, kl. 10:49 | Sist oppdatert: 31. aug 2010, kl. 14:06

Konferansen markerer starten på en bred kampanje en rekke organisasjoner lanserer for å sette fokus på de papirløses situasjon.

- Hittil har norske myndigheter gjentatt nærmest som et mantra at disse menneskene skal ut av landet. Istedenfor blir de på en uverdig måte tvunget til et liv i skjul. Det er nå på tide å trekke hodet opp av sanden og innse at man må gjøre noe med situasjonen, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International.

Konferansens innhold
Første del av konferansen vil ha fokus på løsninger i andre land, med internasjonale innledere, mens andre del vil ha fokus på situasjonen for papirløse i Norge og hvilken vei som er riktig å følge for Norge. Konferansen avsluttes med en paneldebatt med representanter både fra det politiske Norge, advokatstanden, flyktningmyndighetene og de berørte selv.

Arrangementet er gratis. Påmelding til papirlos (at) npaid.org innen 26. august.

Arrangører
Norsk Folkehjelp, Amnesty International, Kirkens Bymisjon, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Antirasistisk Senter, Etiopiske asylsøkeres forening i Norge, Mellomkirkelig råd, Human-Etisk Forbund, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Redd Barna, Nettverk mot statlig rasisme, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Juss-Buss, Afghan Refugee Committee, Blitz, Det iranske flyktningrådet i Norge, Flyktningnettverket til Norges Kristne Råd, Humanistisk Ungdom, Den norske Helsingforskomité og PRESS - Redd Barna Ungdom.br />

Program

Papirløs i Norge
Ingen mennesker er ulovlige

09.30 Velkomst
Petter Eide, generalsekretær Norsk Folkehjelp

09.40 Promoting a Rights-Based Approach to Migration – Regularisation As a Policy Tool

Michele LeVoy, Director, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

10.30 Pause

10.40 The Successful Regularization of Rejected Asylum Seekers in the Netherlands
Rian Ederveen, Coordinator, Stichting LOS

11.25 Sverige 2005 - från Påskupproret till flyktingamnesti: Hur blev det möjligt? Hur är det nu?

Michael Williams, stiftskonsulent i migrasjonsspørsmål i Den svenske kirken, Västerås stift; medlem av Sveriges Kristne Råds migrasjonsarbeidsgruppe; leder i Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd (FARR) 1988-2008

12.10 Lunsj

13.00 Hvem er de papirløse?

Jon Ole Martinsen, rådgiver, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

13.25 Helsesituasjonen for papirløse

Celine Blom, konstituert daglig leder Helsesenteret for papirløse migranter, Kirkens Bymisjon og Røde Kors

13.45 Papirløses perspektiv

Adane A, leder, Etiopiske asylsøkeres forening i Norge

14:00 Pause

14.15 Papirløses perspektiv

Pedram Z., iransk asylsøker

14.30 Ingen mennesker er ulovlige

Odin Lysaker, doktorgradsstipendiat, UiO

14.50 Paneldebatt:

Trygve G. Nordby, tidl. direktør UDI og tidl. generalsekretær Norges Røde Kors

Helge Solum Larsen, nestleder, Venstre

Advokat Cecilie Schjatvet

Bizualem B., Etiopiske asylsøkeres forening i Norge

Flere kommer.

Ordstyrer: Frilansjournalist Linn Stalsberg

15.50 Avsluttende bemerkninger

Sturla Stålsett, generalsekretær Kirkens Bymisjon


Les:

Pressemelding og organisasjonenes krav


Starter helsesenter for irregulære migranter

Irregulære migranter har rettigheter i Norge

Se:
Fotoutstillingen Ureturnerbar