Aktivistportalen
Bli med på en dialog om rasisme og diskriminering i Norge

Kort fortalt

Målet med Human Rights Dialogue er å gi økt innsikt i menneskerettighetene og menneskerettighetenes betydning i hverdagen vår, samt hvilke utfordringer vi har i Norge knyttet til denne tematikken.

 

Tema: rasisme og diskriminering

 

Tid: 2 timer

 

Forberedelser:

For gruppen din: Kontakt din regionleder hvis du vil holde aktiviteten for din gruppe.

 

Som utadrettet aktivitet: Ønsker du selv å holde Human Rights Dialogue som en del av en utrettet aktivitet på ditt hjemsted (for eksempel til temakvelder, kollokviegruppe, bokklubb etc.), kan du laste ned materialet her.

 

Vi anbefaler deg uansett å kontakte regionleder som en del av forberedelsene.

Dette er Human Rights Dialogue:

Human Rights Dialogue er en dialogaktivitet som belyser menneskerettighetstemaer fra flere synsvinkler. Fokuset vil være på aktiv lytting, refleksjonsøvelser, læring og delinger av historier.

Det aktuelle temaet for Human Rights Dialogue er rasisme og diskriminering. Rasisme skjer i Norge, og diskriminering er en del av manges hverdag.

Rasisme i Norge er et aktuelt tema som engasjerer mange, og det er viktig å snakke om sine egne holdninger til temaet. Har vi underliggende fordommer? Når er det greit å si ifra hvis vi ser eller opplever diskriminering? Hvordan kan vi forebygge rasisme i vår hverdag?

Aktivitetspakken består av:

En håndbok, en powerpoint­presentasjon, case cards, moderatorkort og menneskerettighets-pocket. Alt kan lastes ned nedenfor.

Ønsker du å holde aktiviteten digital så kan du laste ned digital aktivitetspakke nedenfor.

Ønsker du å lage et event på Facebook så kan du laste ned ferdig tekst og bilder.

NB: Pakken inneholder flere dialogkort enn du sannsynligvis får tid til å bruke. Gjør et utvalg basert på hva du tror passer best til målgruppas alder og kunnskapsnivå, og tiden du har til rådighet. Det forutsettes at du som moderator har satt deg inn i håndboken på forhånd.

KVAME NKRUMAH, GHANAS FØRSTE PRESIDENT:

"TANKER UTEN PRAKSIS ER TOMME TANKER, OG HANDLING UTEN TANKER ER MENINGSLØST."

Rasisme i Norge:

Visste du at …

Kongeriket Norges Grunnlov har en paragraf, §98, der det står at alle er like for loven, og at «intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling» (lovdata 2021).

Likevel viser statistikken at …

50 % av samer med sterk samisk tilknytning har opplevd diskriminering.

Mer enn 60 % av jøder unngår noen ganger å vise sin religiøse tilhørighet av redsel for negative holdninger (Budfir 2021)

Amnesty mener at rasisme og diskriminering er et underliggende problem i Norge som dessverre fortsatt preger mange menneskers hverdag. Rasisme og diskriminering kan gi seg forskjellige utslag; i form av ekstreme ideologer, via strukturelle system eller gjennom hverdagslige holdninger og handlinger. Felles for de ulike formene for forskjellsbehandling er at enkeltpersoner reduseres til representanter for en gruppe, basert på sitt utseende eller sin etniske bakgrunn.

Ingen skal måtte oppleve dette. Amnesty arbeider derfor aktivt for å motarbeide rasisme og diskriminering, både gjennom ettforskning og dokumentasjon av brudd, ved påvirkning av myndigheter og mobilisering av enkeltpersoner.

Og nå også gjennom den dialogbaserte undervisningsaktiviteten Human Rights Dialogue.

Sier du fra når du ser eller opplever diskriminering?
Fortell mer om dette i Human Rights Dialogue! Gjennom aktiv lytting, refleksjonsøvelser og samtale får du belyst egne synspunkt og eventuelle underliggende fordommer.

Kontaktinformasjon

Regionledere

Ønsker du at regionleder skal holde aktiviteten for din gruppe? Ta gjerne kontakt med regionleder i din region.

default image

Camilla Olsen

Regionleder øst
Bilde

Ole-Gunnar Solheim

Regionleder nord
Bilde

Tanja Clifford

Regionleder vest
Bilde

Tove Marie Paasche

Regionleder midt

Prosjektgruppen

Har du fagspørsmål eller tilbakemeldinger om Human Rights Dialogue? Ta gjerne kontakt med prosjektgruppa.

Bilde

Andrea Giæver Loko

Opplæringskoordinator region nord (i permisjon)
Tlf
default image

Henriette Maanum Hansen

Leder for opplæring
default image

Hildegunn Guddal Svensson

Opplæringskoordinator region sør
Tlf