Human Rights Dialogue

Human Rights Dialogue er en type aktivitet der målet er å starte samtaler og engasjement rundt aktuelle menneskerettighetstemaer og å få økt innsikt i menneskerettighetsutfordringer vi har i Norge.
Publisert: 1. Apr 2020, kl. 11:49 | Sist oppdatert: 26. Jan 2021, kl. 09:04
Human Rights Dialogue

er en type aktivitet der målet er å starte samtaler og engasjement rundt aktuelle menneskerettighetstemaer og å få økt innsikt i menneskerettighetsutfordringer vi har i Norge.

Vi ønsker å skape engasjement rundt saker som er viktige for oss, og fremme dialog. Deltagerne gis mulighet til å reflektere over hvordan de skal forholde seg til rasisme og diskriminering, og hvordan de kan ta aktive valg for å bekjempe dette. Gjennom samtale får de mulighet til å dele synspunkter, lytte, sette seg inn i andres ståsted og også reflektere rundt egne meninger.

Vil du spille Human Rights Dialogue?

Når: Avtal tid med regionleder for når du og din gruppe kan gjennomføre aktiviteten.

Hvor: Online

Varighet: ca 2 timer

Deltakere: 4-10

Utstyr: koordinator vil fasilitere samtalen, Du møter med PC, internett og din egen stemme!

Rasisme og diskriminering

Dette temaet er ofte tabubelagt i noen miljøer og kan være et fremmed tema for mange. Derfor er det veldig viktig at vi starter gode samtaler om hva disse begrepene faktisk betyr, hvilken påvirkning våre holdninger kan ha i samfunnet, og bakteppet for dagens situasjon for de utsatte gruppene. Bli med på denne dialogen og få bedre forståelse på hvordan du kan være med å forebygge hverdagsrasisme!

I løpet av våren vil det komme flere dialogtemaer.