Høringsinnspill fra Amnesty: Norsk glattcellebruk strider mot menneskerettighetene

For mange mennesker i Norge blir plassert i glattcelle - og de blir i tillegg sittende der altfor lenge. Dette undergraver Norges troverdighet som et land som tar sine menneskerettighetsforpliktelser på alvor. 
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 20. Mar 2014, kl. 12:38 | Sist oppdatert: 20. Mar 2014, kl. 12:39
Amnesty i Norge støtter representantforslaget fra Venstres stortingsrepresentanter Nybø, Raja og Rotevatn om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker og i lov om gjennomføring av straff.
I mer enn 20 år har Norge blitt kritisert av FN og Europarådet for at personer blir sittende for lenge i glattceller. I like mange år har norske myndigheter hatt mulighet til å rette på dette og sørge for at norsk praksis er i samsvar med Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, norsk lov og reglement.
- Det er uakseptabelt og pinlig at det ennå ikke finnes en fullstendig omfangsrapport om hvor mange mennesker som faktisk settes i glattcelle i dagens Norge, og hvor mange som blir sittende for lenge, sier politisk rådgiver i Amnesty, Beate Ekeløve-Slydal.
Norsk praksis innebærer at mennesker som ikke er dømt for noe straffbart i realiteten må utholde forhold som er uakseptable og langt verre enn for de som faktisk er funnet skyldige i kriminelle forhold og idømt fengselsstraff.
- I slutten av april skal Norge på nytt opp til eksamen i FNs menneskerettighetsråd, i forbindelse med den universelle periodiske vurderingen av Norge. Tenk om Norge da kunne fortalt at den gamle praksisen med bruk av glattcelle som en del av den ordinære varetektskapasiteten avvikles, sier Ekeløve-Slydal.
Les hele høringsuttalelsen fra Amnesty her, ført i pennen av Amnestys politiske rådgiver Beate Ekeløve-Slydal.