Har du lyst til å bli ungdomsrådets nye leder?

Fredag 24. april er det ungdomssamling hvor all ungdom mellom 13 – 19 år i Amnesty International Norge møtes. Her skal det ny leder og nestleder av ungdomsrådet velges. Ønsker du å stille til valg?
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 25. Feb 2020, kl. 09:44 | Sist oppdatert: 25. Feb 2020, kl. 10:04

Skrevet av Julie Louise McGeorge og Une Eiriksdatter

Hva er ungdomsrådet?

I ungdomsrådet sitter lederne for de ulike ungdomsgruppene, og det er lederne som skal møtes etter ungdomssamlingen (ungdomssamlingen er for alle ungdom mellom 13 og 19 år) for å velge leder og nestleder. Disse skal sitte i vervene ett år.

Ungdomsrådet 2020

Ungdomsrådet 25.01.2020

Ungdomsrådet er et samarbeidsorgan for ungdomsgruppene i Amnesty International i Norge, og skal arbeide for å fremme interessen for- og kunnskap om menneskerettighetene blant ungdom i Norge. To ganger i året (januar og november) møtes ungdomsrådet og bidrar til at lederne i gruppene kan lære av hverandre, få faglig påfyll og utveksle ideer til aksjoner, o.l. Det er leder og nestleder av ungdomsrådet som, i samarbeid med ungdomskoordinatoren til Amnesty, planlegger disse møtene.

Den største oppgaven er også årets høydepunkt – nemlig å arrangere ungdomssamlingen (ikke glem å melde deg på!). Som avtroppende ledere er det vår oppgave å arrangere ungdomssamlingen for 2020. De som velges til å erstatte oss vil da få ansvaret for å arrangere ungdomssamlingen for 2021, som vil være på våren i forbindelse med landsmøtet (meld deg på!).

Ungdomssamlingen 2019

Ungdomssamlingen 2019 m/Séan Binder og Taibeh Abbasi

Dette innebærer det å være leder og nestleder av ungdomsrådet

Det å være ledere består hovedsakelig av tre forskjellige oppgaver; fungere som ordstyrere på ungdomsrådsmøtene, ledere på ungdomssamlingen og bindeledd mellom medlemmene og sekretariatet mellom arrangementene.

Vi planlegger ungdomsrådsmøtene, men er i praksis vanlige medlemmer av rådet som tar litt ekstra ansvar og kan agendaen godt på selve møtene.

ungdomssamlingen tar vi et litt mer tradisjonelt lederansvar og leder samlingen som vi har planlagt med hjelp fra ungdomsrådet.

I forkant av arrangementene har vi en del planleggingsmøter mellom oss lederne og også med ungdomskoordinatoren.

Det å være leder krever motivasjon og innsats, men dersom det er på plass er null erfaring nødvendig.

Som ledere får man også unike muligheter. Julie fikk være på NRK Nyhetsmorgen i sommer for å snakke om ungdom og demokrati og delta i debatt med daværende kulturminister Trine Skei Grande under Arendalsuka, og vi har begge fått muligheten til å ta del i internasjonale nettverk for ungdomsaktivister i Amnesty internasjonalt. Det å lede ungdomsrådet er en unik opplevelse som vi begge har fått masse ut av.

Hvem kan stille til valg?

Dersom du ønsker å stille som leder eller nestleder i ungdomsrådet er det en fordel med erfaring fra ungdomsgruppen din. Det er naturlig at du er valgt som leder i gruppen din for det kommende året. Ikke vær bekymret for lite erfaring, for dere vil være to stykker som får masse støtte av ungdomskoordinatoren. Det er heller ikke noe krav om å bo et bestemt sted i landet. Det meste av planleggingen foregår digitalt, og det er kun oppmøte i Oslo under samlingene.

Valg vil foregå i forbindelse med ungdomssamlingen kl. 16-16:30, 24 april 2020. Dersom du ønsker å stille så send gjerne et motivasjonsbrev til [email protected] innen 12. april 2020.

Dersom du har noen spørsmål så må du ikke nøle med å sende de til [email protected].

Vi håper å høre fra deg!

Hilsen Julie og Une!