Har du lyst til å bli ungdomsrådets nye leder?

Onsdag 17. juni skal ungdomsrådet i Amnesty International i Norge velge ny leder og nestleder for det kommende året. Ønsker du å stille til valg?
Publisert: 25. Feb 2020, kl. 09:44 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:18

Hva er ungdomsrådet?

I ungdomsrådet sitter lederne for de ulike ungdomsgruppene, og det er lederne som skal møtes etter ungdomssamlingen (ungdomssamlingen er for alle ungdom mellom 13 og 19 år) for å velge leder og nestleder. Disse skal sitte i vervene ett år.

Ruben og Ilja sporstvasking-aksjon
Som nestleder i Ungdomsrådet var Ruben med på å lede en minnerik helg for ungdomsrådet i september 2021

Ungdomsrådet er et samarbeidsorgan for ungdomsgruppene i Amnesty International i Norge, og skal arbeide for å fremme interessen for- og kunnskap om menneskerettighetene blant ungdom i Norge. To ganger i året (januar og september) møtes ungdomsrådet og bidrar til at lederne i gruppene kan lære av hverandre, få faglig påfyll og utveksle ideer til aksjoner, o.l. Det er leder og nestleder av ungdomsrådet som, i samarbeid med ungdomskoordinatoren til Amnesty, planlegger disse møtene.

Den største oppgaven er også årets høydepunkt – nemlig å arrangere ungdomssamlingen. Årets samling holdes på Scandic Hotell Gardermoen den 22. april. Som avtroppende ledere har det vært Ida og Rubens oppgave å planlegge og arrangere ungdomssamlingen i 2022. De som velges til å erstatte dem vil da få ansvaret for å arrangere ungdomssamlingen for 2023, som vil arrangeres i forbindelse med neste års landsmøte.

Ungdomssamlingen 2019

Ungdomssamlingen 2019 (sist gang det ble holdt fysisk) m/Séan Binder og Taibeh Abbasi

Hva innebærer det å være leder og nestleder for ungdomsrådet?

Det å være ledere består hovedsakelig av tre forskjellige oppgaver; fungere som ordstyrere på ungdomsrådsmøtene, ledere på ungdomssamlingen og bindeledd mellom medlemmene og sekretariatet mellom arrangementene.

Leder og nestleder planlegger ungdomsrådsmøtene, men er i praksis vanlige medlemmer av rådet som tar litt ekstra ansvar og kan agendaen godt på selve møtene.

På ungdomssamlingen er det lederne som leder samlingen som de har planlagt med hjelp fra resten av ungdomsrådet.

I forkant av arrangementene har vi en del planleggingsmøter mellom oss lederne og også med ungdomskoordinatoren.

Det å være leder krever motivasjon og innsats, men dersom det er på plass er null erfaring nødvendig. Leder og nestleder har god kontakt med Amnestys administrasjon og får verdifull ledererfaring fra innsiden av en av verdens største menneskerettighetsorganisasjoner.

Hvem kan stille til valg?

Dersom du ønsker å stille som leder eller nestleder i ungdomsrådet er det en fordel med erfaring fra ungdomsgruppen din. Det er naturlig at du er valgt som leder i gruppen din for det kommende året. Ikke vær bekymret for lite erfaring, for dere vil være to stykker som får masse støtte av ungdomskoordinatoren. Det er heller ikke noe krav om å bo et bestemt sted i landet. Det meste av planleggingen foregår digitalt, og det er kun oppmøte i Oslo under samlingene.

Ungdomsrådet velger sin nye leder og nestleder den 22. april, i forbindelse med ungdomssamlingen. Derfor er det en fordel om du skal delta på ungdomssamlingen, men hvis ikke kan vil du bli invitert til å presentere deg for rådet digitalt.

Hvis du er nysgjerrig på hva vervet innebærer, kan du ta kontakt med en av oss:

Ida Fagerli Aslaksen (leder for ungdomsrådet) 95071523

Ruben Eide Edvardsen (nestleder for ungdomsrådet) 45280550

Maria Gangås Skaare (prosjektleder ungdoms- og studentsatsning) [email protected] / 47304119