Aktivistportalen

Har du lyst til å bli ungdomsrådets nye leder?

Onsdag 17. juni skal ungdomsrådet i Amnesty International i Norge velge ny leder og nestleder for det kommende året. Ønsker du å stille til valg?
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 25. Feb 2020, kl. 09:44 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:18

Skrevet av Julie Louise McGeorge og Une Eiriksdatter

Hva er ungdomsrådet?

I ungdomsrådet sitter lederne for de ulike ungdomsgruppene, og det er lederne som skal møtes etter ungdomssamlingen (ungdomssamlingen er for alle ungdom mellom 13 og 19 år) for å velge leder og nestleder. Disse skal sitte i vervene ett år.

Ungdomsrådet 2020

Ungdomsrådet 25.01.2020

Ungdomsrådet er et samarbeidsorgan for ungdomsgruppene i Amnesty International i Norge, og skal arbeide for å fremme interessen for- og kunnskap om menneskerettighetene blant ungdom i Norge. To ganger i året (januar og november) møtes ungdomsrådet og bidrar til at lederne i gruppene kan lære av hverandre, få faglig påfyll og utveksle ideer til aksjoner, o.l. Det er leder og nestleder av ungdomsrådet som, i samarbeid med ungdomskoordinatoren til Amnesty, planlegger disse møtene.

Den største oppgaven er også årets høydepunkt – nemlig å arrangere ungdomssamlingen (som skulle vært avholdt i sammenheng med Amnesty landsmøte i april, men ble avlyst pga koronaepidemien). Som avtroppende ledere var det vår oppgave å planlegge og arrangere ungdomssamlingen i 2020. De som velges til å erstatte oss vil da få ansvaret for å arrangere ungdomssamlingen for 2021, som vil være på våren i forbindelse med neste års landsmøte.

Ungdomssamlingen 2019

Ungdomssamlingen 2019 m/Séan Binder og Taibeh Abbasi

Dette innebærer det å være leder og nestleder av ungdomsrådet

Det å være ledere består hovedsakelig av tre forskjellige oppgaver; fungere som ordstyrere på ungdomsrådsmøtene, ledere på ungdomssamlingen og bindeledd mellom medlemmene og sekretariatet mellom arrangementene.

Vi planlegger ungdomsrådsmøtene, men er i praksis vanlige medlemmer av rådet som tar litt ekstra ansvar og kan agendaen godt på selve møtene.

Ppå ungdomssamlingen tar vi et litt mer tradisjonelt lederansvar og leder samlingen som vi har planlagt med hjelp fra ungdomsrådet.

I forkant av arrangementene har vi en del planleggingsmøter mellom oss lederne og også med ungdomskoordinatoren.

Det å være leder krever motivasjon og innsats, men dersom det er på plass er null erfaring nødvendig.

Som ledere får man også unike muligheter. Julie fikk være på NRK Nyhetsmorgen i sommer for å snakke om ungdom og demokrati og delta i debatt med daværende kulturminister Trine Skei Grande under Arendalsuka, og vi har begge fått muligheten til å ta del i internasjonale nettverk for ungdomsaktivister i Amnesty internasjonalt. Det å lede ungdomsrådet er en unik opplevelse som vi begge har fått masse ut av.

Hvem kan stille til valg?

Dersom du ønsker å stille som leder eller nestleder i ungdomsrådet er det en fordel med erfaring fra ungdomsgruppen din. Det er naturlig at du er valgt som leder i gruppen din for det kommende året. Ikke vær bekymret for lite erfaring, for dere vil være to stykker som får masse støtte av ungdomskoordinatoren. Det er heller ikke noe krav om å bo et bestemt sted i landet. Det meste av planleggingen foregår digitalt, og det er kun oppmøte i Oslo under samlingene.

Valget gjennomføres digitalt onsdag 17. juni kl. 18-19, 24. Dersom du ønsker å stille så send gjerne et motivasjonsbrev til [email protected] innen 14. juni 2020.

Dersom du har noen spørsmål så må du ikke nøle med å sende de til [email protected]

Vi håper å høre fra deg!

Hilsen Julie og Une!