Dobbelsjekk at du har skrevet e-post addressen din riktig for at vi skal kunne sende deg lenke til kurset på Teams
Jeg hører til region...