Bilde

Human Rights Education

Et norsk kraftsenter for global menneskerettighetsundervisning

Amnesty bygger et kraftsenter for global menneskerettighetsundervisning i Norge og vil ha norske aktører med på laget. Prosjektet har langsiktig mål om økt gjennomslag for universelle menneskerettigheter over hele verden, og i 2017 nådde Amnesty 1,5 million mennesker i over 200 land med undervisning. Resultatene av prosjektet har en tydelig link til bærekraftsmål nummer 16 som omtales som instrumentelt for å nå målene som helhet.

Prosjektet har vært ledet fra Oslo-kontoret siden 2013 og medarbeiderne er rekruttert internasjonalt og med særskilt kompetanse for å nå ut på tvers av landegrenser, språk og religion.  

Unge som er bevisste sine rettigheter er første skritt mot en bærekraftig, ansvarlig og trygg verden

Undervisningsmateriellet tar opp temaer som ytringsfrihet, rettssikkerhet, mangfold og diskriminering. Støtte fra næringslivet vil hjelpe oss med å fortsette å skape grunnlag for et trygt og godt samfunn.

Ta kontakt


 

 

Arbeidet med global menneskerettighetsundervisning er et direkte resultat av midlene som ble samlet inn under TV-aksjonen i 2012. Pengene utgjorde fundamentet for det som i 2018 er et ledende internasjonalt initiativ med nær 200 tilhørende prosjekter verden over. 

Tilbake til bedriftsportal