Bilde

Human Rights Education

Et norsk kraftsenter for global menneskerettighetsundervisning

Amnesty bygger et kraftsenter for global menneskerettighetsundervisning og vil ha norske aktører med på laget. Prosjektet har som langsiktig mål å øke gjennomslaget for universelle menneskerettigheter over hele verden, og nådde i 2018 om lag 1,5 million mennesker i over 200 land.

Resultatene av prosjektet har en tydelig link til FNs bærekraftsmål nummer 16 som omtales som instrumentelt for å nå målene som helhet.

Prosjektet er siden 2013 ledet fra en internasjonal stab i fra Oslo, hvor medarbeiderne er rekruttert internasjonalt og har særskilt kompetanse for å nå ut på tvers av landegrenser, språk og religion.  

Unge som er bevisste sine rettigheter er første skritt mot en bærekraftig, ansvarlig og trygg verden

Undervisningsmateriellet tar opp temaer som ytringsfrihet, rettssikkerhet, mangfold og diskriminering. Støtte fra næringslivet vil hjelpe oss med å fortsette å skape grunnlag for et trygt og godt samfunn.

 


 

 

Arbeidet med global menneskerettighetsundervisning er et direkte resultat av midlene som ble samlet inn under TV-aksjonen i 2012. Pengene utgjorde fundamentet for det som i 2018 er et ledende internasjonalt initiativ med nær 200 tilhørende prosjekter verden over. 

Bilde

Marius Lystad

Partneransvarlig