Bilde

Hovedpartner

Fokuset i samarbeidet ligger på næringsliv og menneskerettigheter og Amnestys arbeid i forbindelse med dette, innen forskjellige sektorer. Målet er positiv utvikling og endring – endringer vi er langt bedre rustet til å gjennomføre om vi står sammen, enn om vi står alene.

Et sunt næringsliv er viktig for positiv samfunnsutvikling. 51 av verdens 100 største økonomier er bedrifter. Mennesker over hele verden påvirkes sterkt av næringsvirksomhet, både som forbrukere og arbeidstakere. Amnesty mener selskaper har ansvar for å bruke makter som ligger i dette til å sørge for at de ikke direkte eller indirekte bryter menneskerettighetene.

Som hovedsamarbeidspartner får du:

  • Støtte et utvalgt prosjekt som er særlig relevant for din virksomhet
  • Mulighet til å se Amnestys arbeid i praksis
  • Hjelp til kartlegging og vurdering av bedriftsprofil når det kommer til menneskerettigheter
  • Foredrag fra personer i Amnesty med ønsket kompetanse
  • Mulighet for samarbeid om kampanjer
  • Samarbeid om kampanjer for å skape engasjement blant kunder og ansatte
  • Mulighet for lønnsgiv

Samarbeidet er gjensidig forpliktende, og baserer seg på en avtalevarighet på minimum tre år.

Bilde

Marius Lystad

Partneransvarlig