Bilde

Bærekraft i leverandørkjeder

Vi ønsker økonomiske støttespillere for å styrke vårt arbeid med bærekraftige leverandørkjeder.

Våre erfarne etterforskere jobber kontinuerlig med trygging av leverandørkjeder. Bedrifter er tjent med trygge, stabile og ansvarlige aktører i alle ledd, og støtte til Amnesty kan være med på å avdekke tilslørte menneskettighetsbrudd i leverandørkjeden. 

Vi er opptatt av å kunne bidra til løsninger. Vi er derfor åpne for å gå i dialog med de selskaper som ønsker å få Amnestys innspill på tematiske og landspesifikke utfordringer.

Årlig gir Business and Human Rights-teamet ut et tretti-talls antall rapporter og uttalelser om verdikjeder, næringsliv og menneskerettigheter. Gjennom at våre landkontorer og regionkontorer er spredt over hele verden har vi en unik evne til å hente informasjon. Amnesty gir dessuten ut en årlig, omfattende statusrapport om menneskerettighetssituasjonen i verden. Rapporten gir spesifikt innhold om alle land og kan være et startpunkt for arbeid med aktsomhetsvurderinger. Ta kontakt om du vil støtte vårt arbeid eller om du ønsker mer informasjon.

I tillegg til etterforskning og informasjonsinnhenting bruker Amnesty dialog med bedrifter og myndigheter som hovedmetode. I vårt arbeid med kobolt og konfliktmineraler har vi oppnådd gode resultater ved dialog med batteri- og bilprodusenter etter at vi ved hjelp av enkle metoder oppdaget store problemer i deres leverandørkjeder. Ved å støtte Amnesty kan din bedrift være med å bekjempe menneskerettighetsbrudd i uoversiktlige leverandørkjeder og få direkte innsikt i våre funn og metoder.

Ta kontakt

Rapporter under tema menneskerettigheter og næringsliv legges kontinuerlig ut her. (På engelsk)

TILBAKE