Valg av styremedlemmer i Amnesty i Norge 2021

På landsmøtet 2021 skal det velges tre faste styremedlemmer og fire varamedlemmer til styret. Videre skal det velges fire medlemmer til valgkomiteen.
Publisert: 19. jun 2020, kl. 14:12 | Sist oppdatert: 29. jul 2021, kl. 09:39

Styret i Amnesty i Norge er det øverste ledelsesorganet i organisasjonen. Styret representerer deg som medlem og tar imot dine synspunkter og forslag. Styret har også som oppgave å kontrollere sekretariatets innsats, vedta plan og tiltak og innvilge finansielle midler til disse.

Styret består av styreleder, nestleder, seks styremedlemmer og fire varamedlemmer. Du kan se hvem som sitter i dagens styre her.

Hvordan styret velges

Amnestys landsmøte velger en valgkomité som foreslår medlemmer til Amnestys styre, som så velges av landsmøtet.

Valgkomiteen utarbeider en behovsanalyse som utgangspunkt for valg av styrekandidater. Kriterier som blant annet god styrepraksis, likestilling og mangfold skal danne grunnlaget for behovsanalysen.

Her finner du valgkomiteens behovsanalyse for styreperioden fra 2021.

Valgkomiteens innstilling

Her finner du valgkomiteens innstilling for Amnestys styre for 2021-2022.

Her er presentasjonsvideoer av de ulike kandidatene som er på valg:

Juni Emilie Baardvik, innstilt som styremedlem

Selma Ahmetagic, innstilt som styremedlem

Tor Kåpvik, innstilt som styremedlem

Arne Wilhelm Theodorsen, innstilt som 1. vara

Viktor Matre, innstilt som 2. vara

Henriette Nielsen, innstilt som 3. vara

Video kommer.

Gabriel Qvigstad, innstilt som 4. vara

Benkeforslag

Som medlem kan du også foreslå deg selv eller andre medlemmer som styrekandidat gjennom benkeforslag.

Et benkeforslag er et forslag til en styrekandidat som stiller til valg i tillegg til kandidatene i innstillingen fra valgkomiteen. Skal du komme med et benkeforslag er det viktig at du har snakket med personen du foreslår på forhånd slik at du vet at de ønsker å stille.

Et benkeforslag må komme skriftlig med en begrunnelse på hvorfor du foreslår kandidaten. Fristen for å fremme benkeforslag er kl. 11 på lørdagen under landsmøtet. Om du fremmer benkeforslag tidligere enn dette vil vi publisere informasjon om kandidaten på denne nettsiden.

Du kan sende inn et benkeforslag til Amnesty på epost [email protected]