Bilde

Landsmøtet

Landsmøtet er medlemmenes hovedarena for å bestemme hva Amnesty skal jobbe med og hvordan organisasjonen skal styres. Samtidig er landsmøtet en fin møteplass for læring og kompetanseheving, med besøk av spennende gjester fra inn- og utland.

Til landsmøtet inviteres alle Amnesty i Norges medlemmer, og alle som har vært medlem i minst seks måneder har stemmerett. Landsmøtet er en god anledning til å bli kjent med organisasjonen. Både nye og gamle medlemmer oppfordres til å delta!

Styringsdokumentene til Amnesty i Norge finner du her.

Om landsmøtet

Når er neste landsmøte i Amnesty?

Neste landsmøte vil avholdes våren 2020. Mer informasjon vil komme nærmere tiden.

Hvem kan delta?

Landsmøtet er åpent for alle medlemmer i Amnesty i Norge. For å ha stemmerett må du ha vært medlem minst seks måneder sammenhengende før landsmøtet avholdes.
Er du under 18 år må du ha samtykke fra foresatte. 

Hvor finner jeg sakspapirene og andre dokumenter?

Alle dokumentene til landsmøtet ligger ute på AI Norge sine hjemmesider senest en måned før landsmøtet. Her ligger forslag til program, saksliste, bakgrunnsdokumenter samt styrets beretning og valgkomiteens innstilling til nytt styre. Saksdokumentene får du ikke utdelt på landsmøtet, så hvis du ønsker utskrift må du printe dette selv.

Når du kommer på landsmøtet må du registrere deg for å få utlevert en deltagermappe.I denne mappen finner du bl.a. nummerskilt (som du bruker for å ta ordet, stemme osv.), nødvendige skjemaer, og en deltagerliste slik at du får en oversikt over hvem du er på møte sammen med. Dersom det skulle være sakspapirer som kommer så sent at de ikke ble lagt ut på nettet i rimelig tid, vil disse også være å finne i mappen.

Hva skjer i arbeidsgruppene?

Alle forslagene som har kommet inn til landsmøtet skal behandles i arbeidsgrupper før de diskuteres og voteres over i plenum. Forslagene ligger i sakspapirene til landsmøtet som du finner på nettsidene i forkant av landsmøtet. Disse bør du lese før landsmøtet. I hver arbeidsgruppe er det en ordstyrer og en referent. Arbeidsgruppen starter med at den som har kommet med forslaget til vedtak gir en kort presentasjon av forslaget før det behandles av gruppen. Deltakerne i arbeidsgruppen diskuterer så forslaget og kan komme med endringsforslag eller tilleggsforslag. Det betyr at de har mulighet til å forandre innholdet, ordlyden eller legge til flere punkter i forslaget. Det er ikke mulig å fremme helt nye forslag i arbeidsgruppene. Alle endringer e.l. må være relatert til et allerede innsendt forslag.

I hver arbeidsgruppe vil det være en deltaker fra redaksjonskomiteen til stede. Det er redaksjonskomiteen, sammen med ordstyrere og referenter, som er ansvarlige for å skrive ned arbeidsgruppens meninger i de enkelte sakene, og i etterkant utarbeide det til en innstilling som skal presenteres i plenum i etterkant. Innstillingen presenteres for plenum av ordstyrer eller referent.

På landsmøtet er det vekselsvis to eller tre arbeidsgrupper alt ettersom hvor det har kommet inn forslag som skal opp til diskusjon. Disse gruppene er ofte representert:

Arbeidsgruppe økonomi: Avholdes fredag. Alle som ankommer fredag har mulighet til å delta. Arbeidsgruppen tar for seg budsjettrammer, valg av revisor når det er aktuelt, regnskap og eventuelle forslag som omhandler økonomi.

Arbeidsgruppe menneskerettigheter: Avholdes lørdag. Du må velge mellom arbeidsgruppe menneskerettigheter eller organisasjon. Arbeidsgruppen tar for seg forslag som omhandler menneskerettslige spørsmål.

Arbeidsgruppe organisasjon: Avholdes lørdag. Du må velge mellom arbeidsgruppe organisasjon eller menneskerettigheter. Arbeidsgruppen vil ta for seg ulike forslag som omhandler hvordan organisasjonen er strukturert.

Hvordan fremmer jeg forslag til landsmøtet?

Forslag som krever endringer i Amnestys vedtekter må være styret i hende senest 3 måneder før landsmøtet. For ordinære vedtaksforslag er fristen 6 uker før landsmøtet finner sted. Forslag sendes til styresekretær Maren Grytting på epost mgrytting@amnesty.no

Her forteller varamedlem i Amnestys styre, Viktor Johannes Matre, hvordan man fremmer et vedtaksforslag til landsmøtet. 
PS. Fristene i videoen var for landsmøtet 2018 og er derfor ikke lenger gjeldende.