Elektronisk valg i gruppen

I løpet av våren skal alle Amnestys grupper gjennomføre valg av leder, nestleder og andre verv.
Publisert: 31. Mar 2020, kl. 17:59 | Sist oppdatert: 12. aug 2021, kl. 14:18

← tilbake til verktøykassa

De generelle retningslinjene for grupper, sier at alle grupper skal gjennomføre årlige demokratiske valg for ulike verv. For mer informasjon om hvilke verv gruppa må og bør ha, se dokumentet gruppestruktur i verktøykassa.

Vanligvis ber vi alle gruppene om å følge dette verktøyet om hvordan gjennomføre valg i gruppene, men på grunn av situasjonen med koronaviruset må mange møter nå organiseres digitalt. Dette endrer også måten valg kan gjennomføres på.

Vi anbefaler at dere har et digitalt gruppemøte med valg. Alternativt kan dere kun gjennomføre en elektronisk avstemning, uten et digitalt møte.

Sånn gjennomfører du et elektronisk valg

I forkant

 • Det er gruppeleders ansvar å kalle inn til et gruppemøte for å gjennomføre valg
 • Gruppeleder bør, sammen med de andre vervene i gruppa, sikre at det er personer som stiller til valg til hvert verv. Det holder at det er en person som ønsker å stille, det trenger ikke være en motkandidat. Personer kan stille til gjenvalg for samme verv eller som kandidat til et annet verv
 • Hvis du vet at en av de som innehar et verv ikke ønsker å fortsette i rollen, er det ekstra viktig å informere om det til de andre i gruppa, og jobbe for å finne kandidater til å ta over rollen. Ikke ta for gitt at noen kommer til å stille til valg. Det er viktig å aktivt snakke med medlemmene og oppfordre dem til å stille. Fortell om hva rollen innebærer, hva man får ut av vervet osv.
 • Gi medlemmene i gruppa en tydelig frist for når de må gi beskjed hvis de ønsker å stille til et verv. Gi så god tid som mulig, slik at alle får tid til å bestemme seg. Fristen kan for eksempel være dagen før valget skal gjennomføres. Pass på at alle er informert på epost, i Facebook-gruppen eller den plattformen dere vanligvis kommuniserer på.
 • Kall inn til møtet hvor valget skal gjennomføres i god tid, slik at flest mulig får mulighet til å delta
 • Be medlemmene som skal stille til valg om å forberede en kort muntlig presentasjon av seg selv og hvorfor de stiller til valg

Under møtet

 • Selve møtet bør gjennomføres på en digital plattform som Zoom, Teams eller Skype. Se dette verktøyet for gjennomføring av digitale møter.
 • Gjennomfør valg av et verv av gangen. For eksempel, velg leder først, så nestleder, så økonomiansvarlig osv. På den måten kan en person som ikke blir valgt til et verv få muligheten til å stille til et annet verv
 • Be alle kandidatene om å kort presentere seg selv og hvorfor de stiller til valg. Etterpå åpner du for spørsmål fra de andre deltakerne
 • Selve valget kan enten gjennomføres åpent eller hemmelig

Åpent valg

Det letteste er å gjennomføre åpent valg. Hvis det er få deltakere og alle er med på video kan det gjøres ved at man stemmer ved håndsopprekning. Eventuelt kan man stemme ved å skrive navnet til personen man stemmer på i chatten ved siden av samtalen.

Delvis åpent valg

Hvis deltakerne ikke ønsker at alle skal se hva man svarer, men synes det er greit at leder og nestleder ser svarene, kan hver deltaker sende en melding med sin stemme til lederne. Dette kan gjøres på SMS, Messenger e.l.

Hemmelig valg

For å gjennomføre hemmelige valg må du lage et spørreskjema på for eksempel Survey Monkey med navnet på kandidatene. Pass på å sette opp skjemaet slik at alle bare kan stemme en gang. Send så direkte lenke til alle som skal delta.

Hvis man ønsker å betale for en mer profesjonell løsning, kan man bruke en betalingsløsning hos Zoom for digitale «Webinars».

I etterkant

 • Husk å gi beskjed til regionleder om hvem som tar over vervene
 • Husk at ny leder og nestleder skal delta på gruppeledersamling og ansvarlig for sosiale medier skal delta på SoMe-kurs
 • Ikke glem kompetanseoverføring!

GODT VALG!

Har du spørsmål om dette eller ønsker du hjelp med gjennomføringen av valg i din gruppe? Ta kontakt med din regionleder.