Er norske selskaper best i klassen?

Onsdag 23. mai lanserte Amnesty sin store næringslivsundersøkelse på seminaret med samme navn på Litteraturhuset.
 
DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DEL
Publisert: 23. Mai 2018, kl. 15:06 | Sist oppdatert: 23. Mai 2018, kl. 15:57
Undersøkelsen er utført av det svenske selskapet Kantar Sifo Prospera i samarbeid med Amnesty. Målgruppen er alle norske selskaper og internasjonale selskaper med datterselskap i Norge som rapporterer på en omsetning  på mer enn NOK 3 milliarder.

Dette er femte gang Amnesty gjennomfører en slik undersøkelse, første gang var i 2009. Noen av hovedfunnene finner du her.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge i hvilken grad selskapene er ekponert for risikoen for å bryte menneskerettighetene og hvor god beredskap de har på plass for å håndtere denne risikoen. Selskapene måles etter en menneskerettighetsindeks som ser på følgende indikatorer: 1) policy 2) informasjon og opplæring, 3) risikoanalyse, 4) ledelsessystemer og 5) transparens, og en indeks som gir score 1.0 til 5.0.

Altfor dårlig på risikoanalyse og transparens, best på policy                                                                                                                                   
Funnene viser blant annet at selskapene har høy risikoeksponering, men at bare 5 av 10 selskaper foretar risikoanalyser eller har målbare indikatorer for sitt arbeid på menneskerettigheter. Til tross for dette anser hele 23% av selskapene at det ikke finnes noen risiko for at de selv bryter menneskerettighetene og 66% at risikoen ikke er så stor.

Vi spør hvordan de kan vite dette når det ikke ligger noen god risikoanalyse i bunn?

Det selskapene er best på er policy og ledelsessystemer. Hele 9 av 10 selskaper har policy på menneskerettigheter noe som er en fremgang siden undersøkelsen i 2015. 9 av 10  har også sørget for at det overordnede ansvaret for å bidra til at selskapet ikke bryter menneskerettighetene ligger hos ledelse og/eller styret eller annen.

Den totale menneskerettighetsindeksen viser en score på 3.3, det er det samme som i 2015, så totalt sett har det ikke vært noen fremgang.

Hvilke næringssektorer best og dårligst?                                                                                                                       

Best score har Energi, olje og gass med 3.8, dårligst er Shipping, offshore og fiskeri med 2.8.

​Selskapene på topp-listen       
                                                                                                                                      

Følgende selskaper fikk den beste scoren i undersøkelsen, her gjengitt i alfabetisk rekkefølge:                    
Atea ASA, Cermaq ASA, DOF ASA, H & M Hennes & Mauritz AS, Statoil ASA og Telenor ASA