Bilde
INFO
Tid
13. april 2021 kl. 19.00 til 20.00
PÅMELDING
Det er viktig å melde seg på for å få tilsendt Teams-linken!

Frist for påmelding er mandag 12 april.
ARRANGERES AV
Amnesty International Norge
Tirsdag 13.april inviterer vi alle aktivister i landet til en digital kampanjeopplæring for oljefondskampanjen!

I år har vi en historisk mulighet til å påvirke det etiske rammeverket til Oljefondet gjennom kampanjearbeid. Denne kvelden blir det en gjennomgang av oljefondskampanjen, og vi vil se nærmere på hva som kommer til å skje i kampanjeuka 19-25 april. Bli med!
Publisert: 6. Apr 2021, kl. 12:52 | Sist oppdatert: 7. Apr 2021, kl. 15:20

For å påvirke Finanskomiteen på Stortinget som skal ta avgjørelsen om det etiske rammeverket under årets behandling av stortingsmeldingen for Oljefondet arrangerer vi en kampanjeuke der vi inviterer våre aktivister til å legge press på finanskomiteens medlemmer. Dette vil skje gjennom målrettet annonseringer i lokalaviser og deling av et kreativt kommunikasjonsbudskap på sosiale medier i kampanjeuken. Oljefondsmeldingen kommer mest sannsynlig 9.april. Da vet vi hvordan regjeringen stiller seg til kravet vårt. Det vil bli helt avgjørende å påvirke finanskomiteen.

I oppkjøringen til kampanjeuka vil vi invitere til en digital kampanjeopplæringskveld tirsdag 13 april, hvor aksjonsveiledningen og planene for kampanjeuka vil bli gjennomgått.

Husk at du må melde deg på for å få tilsendt link til opplæringen!

Frist for påmelding er mandag 12 april!

Argumentsamlingen:

Som et faglig innspill til den politiske debatten om Oljefondets etiske rammeverk har Amnesty International Norge tatt initiativ til å samle argumenter fra en rekke ulike aktører innen finans, akademia og sivilsamfunn. Det har resultert i en argumentsamling som hovedsakelig tar for seg kravet i kampanjen vår – å innføre forhåndssjekk av selskaper før fondet investerer.

Bakgrunn for kampanjen:

Nå står vi overfor en unik mulighet til å styrke den etiske forvaltningen av Oljefondet. For første gang på nesten 20 år har et offentlig utvalg blitt satt ned for å gjennomgå Oljefondets etiske rammeverk (se NOU 2020:7 Verdier og Ansvar). Utvalgets anbefalinger skal behandles av Stortinget under årets behandling av Oljefondsmeldingen. Forrige rapport for 17 år siden (NOU 2003:22 Forvaltning for Framtiden) førte til innføringen av de etiske retningslinjene. Vi står altså overfor den viktigste politiske debatten om den etiske forvaltningen av Oljefondet på nesten 20 år.

Det vil vi markere med en kampanje. Vi ber Finanskomiteens medlemmer på Stortinget om å styrke det etiske rammeverket.

Amnesty har lenge påpekt at det vi trenger et etiske rammeverk som er robust nok til å sikre at SPU opptrer etisk forsvarlig i alle markeder, også når fondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene, som Kina, Russland og Saudi-Arabia. For å sikre at fondet ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd mener Amnesty at at det bør innføres et verktøy for å filtrere bort selskaper, basert på risiko for medvirkning til menneskerettighetsbrudd, i forkant av investeringen. Verktøyet har den tekniske tittelen «risikobasert forhåndsfiltrering». Dette verktøyet står i motsetning til dagens praksis, der selskaper overvåkes og sjekkes i etterkant av at investeringen er gjort (i regi av Etikkrådet). For å lese mer om vårt krav – sjekk Amnestys høringsinnspill til Etikkutvalgets NOU.

default image

Hanne Sofie Lindahl

Politisk rådgiver
Tlf
Bilde

Ina Tin

Seniorrådgiver