Covid-19 rammer retten til abort

I kjølvannet av covid-19-pandemien innfører myndigheter tiltak som kan påvirke kvinners rett til trygg og lovlig abort.

Covid-19-pandemien har ført til mange tiltak for å hindre smitte. Dette gjør at kvinner og jenter verden over mister tilgangen til trygg og lovlig abort.

Tilgangen blir redusert av ulike grunner. For eksempel på grunn av reiserestriksjoner, abortklinikker som stenges eller at det er mangel på medisiner.

Disse fem landene følger vi nå med på:

1. Polen

Polen har en av Europas strengeste abortlover. Kvinner har kun rett til abort når liv og helse er i fare, når graviditeten er resultat av voldtekt eller incest, eller når fosteret har en alvorlig sykdom eller skade.

Nå kan kvinners rett til trygg og lovlig abort bli enda mer begrenset. Regjeringen har lagt frem flere omdiskuterte lovforslag som begrenser både seksuelle og reproduktive rettigheter.

Ett av lovforslagene foreslår at alvorlig sykdom eller skade på fosteret ikke lenger skal gi mulighet til å ta abort. Dette vil være en dramatisk begrensing av kvinners mulighet til å kunne ta trygg og lovlig abort.

2. USA

Myndighetene i flere amerikanske delstater, inkludert Mississippi, Ohio og Texas, har forsøkt å definere abort som en ikke-nødvendig helsetjeneste, som kan stanses under pandemien. Amnesty var raskt ute og kritiserte dette.

Samtidig har motstandere av trygg og lovlig abort startet kampanjer for å få flere stater til å følge disse delstatenes eksempel.

Amerikanske sykepleierforeninger er tydelige i sin beskjed; Tilgang til trygg abort kan ikke utsettes – det er nødvendig helsehjelp. Hvis slike inngrep blir forsinket, kan noen aborter ikke lenger gjennomføres. Det vil få store konsekvenser for kvinners liv og helse.

3. Nord-Irland

I Nord-Irland har reiserestriksjoner under koronakrisen ført til at kvinner ikke har tilgang til aborttjenester.


Amnesty vil fortsette å oppfordre regjeringen til å sikre at alle her som står overfor en krise graviditet får rettidig tilgang til trygge og lovlige tjenester lokalt - inkludert å ha muligheten til å gjennomføre medikamentell abort i sitt eget hjem.

Vi trenger deg!

Koronakrisen er ikke en unnskyldning for å begrense retten til trygg og lovlig abort!

Nå trenger vi deg med på laget for å fortsette arbeidet for at kvinner og jenter skal bestemme over sin egen kropp.

Vil du styrke kvinners rettigheter? Bli fast giver i Amnesty i dag!

4. Argentina

I Argentina har den nyvalgte presidenten lovet å legge frem et lovforslag om trygg og lovlig abort. Arbeidet med dette lovforslaget er midlertidig skrinlagt på grunn av covid-19-pandemien.

Amnesty har lenge aksjonert for kvinners rett til abort i landet og vil fortsette å følge med på situasjonen.

5. Sør-Afrika

I Sør-Afrika har helseklinikker som tilbyr prevensjon og abort blitt tvunget til å redusere eller innstille tjenestene.

I samarbeid med flere andre organisasjoner legger vi press på helseministeren, og krever at myndighetene sikrer kvinner og jenters rett til helsetjenester som prevensjon og abort.

Hvorfor er det farlig å redusere tilgangen til lovlig abort?

- Flere kvinner vil dø av utrygge aborter

Hvert år dør anslagsvis 22.000 kvinner av utrygge aborter.

En utrygg abort er når en graviditet avsluttes av en person som mangler nødvendige kvalifikasjoner eller i omgivelser som ikke holder en medisinsk minstestandard. Utrygg abort kan føre til alvorlige komplikasjoner, inkludert varige helseskader og død.

Marie Stopes International (MSI), en frivillig organisasjon som tilbyr prevensjon og aborttjenester, anslår at restriksjonene under koronakrisen vil føre til ytterligere 2,7 millioner flere utrygge aborter. Dette gjelder for de 37 landene som organisasjonen jobber i.

- I krisetider er det enda større etterspørsel

Tidligere pandemier har vist oss at tilgang til seksuelle og reproduktive helsetenester, inkludert tilgang til trygg abort og prevensjon, er livsviktig.

Et eksempel er det som skjedde under utbruddet av ebola i Vest-Afrika i 2014- 2016. I Sierra Leone har det blitt anslått at redusert tilgang til trygg abort og prevensjon kan ha forårsaket minst like mange dødsfall som ebola selv. Ikke bare ble kvinner og jenter fratatt muligheten til å beskytte seg mot uønsket graviditet, og til å avbryte et uønsket svangerskap på en trygg måte, men de trengte dem mer enn noen gang. Seksuell vold økte kraftig under ebolakrisen, mens stenging av skoler bidro til en økning i tenåringsgraviditeter.

- Å begrense tjenester nå vil koste mer på lang sikt

Å begrense tilgang til abort under covid-19 er i strid anbefalingene fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), som entydig definerer reproduktive helsetjenester som en nødvendige helsetjenester.

WHO anslår også at de årlige kostnadene for å behandle alvorlige komplikasjoner fra utrygg abort er rundt 553 millioner amerikanske dollar.

- Vi kan ikke gå bakover

I løpet av de siste 25 årene har mer enn 50 land endret sine lover for å gi flere kvinner tilgang til trygg og lovlig abort. Samtidig har svangerskapsrelatert dødelighet falt med rundt 38% over hele verden mellom 2000 og 2017. Det er viktig at covid-19-pandemien ikke stopper denne fremgangen.

Vi kan ikke la politikere og anti-abortgrupper bruke koronakrisen som en unnskyldning for å tilbakestille viktige helserettigheter for kvinner og jenter.

Det finnes løsninger!

Akkurat nå arbeider vi med å få myndigheter til å benytte seg av smarte løsninger i møte med utfordringene som covid-19-pandemen byr på.

Amnesty krever at regjeringer handler raskt for å sikre retten til prevensjon og trygg og lovlig abort. Blant annet kan de tillate abort og prevensjon gjennom telemedisin, tillate apotek å selge nødprevensjon uten resept og fjerne unødvendige ventetider og krav til autorisasjon fra flere leger.

Amnesty vil fortsette å kreve at myndigheter beskytter kvinners rett til å ta valg som påvirker deres liv og helse.