Bush slipper aldri unna

Amnesty lover at det blir vanskelig for George W. Bush å reise utenlands i årene som kommer. Ettersom USA ikke etterforsker eks-presidentens ordre om bruk av tortur, vil Amnesty kjempe for at han etterforskes i alle land han reiser til. Dette gjelder også i Norge.
Publisert: 10. Feb 2011, kl. 14:47 | Sist oppdatert: 11. Feb 2011, kl. 10:09
George W. Bush avlyser besøket til Sveits i morgen, etter sigende på grunn av frykt for demonstrasjoner. Mye tyder på at trusselen om å bli anholdt og straffeforfulgt for USAs bruk av tortur det siste tiåret også har skremt den tidligere presidenten.

Amnesty International har i over seks år etterlyst at amerikanske myndigheter igangsetter en etterforskning av Bush for hans ansvar for bruk av tortur i kampen mot terror etter 11. september. Organisasjonen gjentok nylig denne oppfordringen etter at Bush lanserte sine memoarer i november, hvor han både skriftlig og i et tv-intervju kom med innrømmelser om sin personlige rolle i forbrytelser under internasjonal lov.

Det har derimot ikke kommet noen indikasjoner på at en slik etterforskning noen gang vil finne sted. Amnesty mener derfor at andre land under internasjonal lov er forpliktet til å straffeforfølge Bush hvis han noen gang setter sin fot i deres land. Dette gjelder også Norge.

Amnesty slipper ikke Bush av syne
147 land har ratifisert FNs torturkonvensjon, én av få konvensjoner som faktisk forplikter stater til å straffeforfølge forbrytelser også begått i andre land enn sitt eget.

- Uansett hvor Bush reiser bør han derfor møtes av etterforskning og mulig rettforfølgelse, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International. Han fortsetter bestemt: - Amnesty kommer fra nå av til å følge med på hans reiseplaner med argusøyne.

Grunnlaget for etterforskning
George W. Bush har ikke reist mye utenlands siden han gikk av som president, men skulle etter planen delta under en boklansering i Geneve førstkommende lørdag. Fredag i forrige uke sendte derfor Amnesty International en grundig utredning og analyse til statsadvokaten i Sveits, hvor organisasjonen mener å kunne vise til tilstrekkelig bevis og informasjon til en igangsettelse av en strafferettslig etterforskning av den tidligere presidenten.

- Ved justeringer kan utredningen som nå foreligger benyttes også i andre land, så arbeidet har ikke vært forgjeves selv om Bush ikke reiser til Sveits, sier Egenæs.

Hva Bush anklages for
Anklagepunktene omhandler i korthet CIAs hemmelige internerings- og avhørsprogram fra 2002-2009 autorisert av Bush. Torturen besto av vanntortur - såkalt waterboarding - og andre ”avanserte” forhørsmetoder som å tvinge fanger til å sitte eller stå i timevis i stillinger som forårsaker store smerter, samt søvnberøvelse og overgrep. Memorandumet fra Amnesty behandler også bruk av tvungne forsvinninger.

Vestlige statsledere må også ansvarliggjøres
- Ved en eventuell straffeforfølgelse av Bush viser man verden at absolutt ingen står over loven, selv ikke Commander in Chief i verdens stormakt nr 1, avslutter Egenæs.

Det har vært en gjennomgående kritikk, spesielt fra land i sør, at verden er mest opptatt av å ansvarliggjøre afrikanske statsledere for deres forbrytelser mot menneskeheten og at mange vestlige statsledere således slipper unna.


Les også:
Bush må stilles for retten