Bli med Amnesty til FNs menneskerettighetsråd

Amnesty International åpner nå muligheten for at én ung student kan være med på en reise til FNs menneskerettighetsråd i Genève. Ikke gå glipp av den enestående muligheten til å lære mer om hvordan FNs viktigste menneskerettigshetsorgan jobber, og hvordan ulike lands tenking og prioriteringer kommer til uttrykk. Du vil sannsynligvis også få mulighet til å hilse på representanter for Norges egen FN-delegasjon. Søknadsfrist 15 mars.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 10. Feb 2020, kl. 13:11 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:18
Menneskerettighetsrådet

Menneskerettighetsrådet er et organ som ligger under FNs generalforsamlingen og består av 47 av FNs 193 medlemsland. Medlemmene til Menneskerettighetsrådet velges for tre år av gangen, og de ulike regioner i verden har et fast antall representanter. Vest-Europa (inkl. Norden) har for eksempel 7 faste plasser. Her vurderes menneskerettighetssituasjonen i de ulike landene, det vedtas anbefalinger for å få slutt på menneskerettighetsbrudd og det jobbes for å fremme menneskerettighetene på forskjellige måter.

FNs menneskerettighetsråd

UN Photo/Jean-Marc Ferre

Menneskerettighetsrådet setter viktige landsituasjoner og tematiske spørsmål på dagsorden. Det kan eksempelvis være menneskerettighetssituasjonen i Myanmar eller Syria, eller prinsipielle spørsmål knyttet til ytringsfrihet og menneskerettighetsforkjempere. FNs medlemsland kan ta initiativ til at det skal vedtas resolusjoner på disse sakene og samle støtte fra andre land til at de vedtas.

Her legger også FNs spesialrapportører på land og tema frem sine rapporter og anbefalinger på hva som bør gjøres. FNs menneskerettighetsråd, sammen med FNs ulike tilsynsorganer som eksempelvis FNs menneskerettighetskomite og Torturkomite, er de som overvåker situasjonen i medlemslandene, og utgjør det såkalte konvensjonsvernet. De er derfor de viktigste mekanismene i FN-systemet for å beskytte menneskerettighetene.

Alle FNs medlemsland må opp til “eksaminering” i Menneskerettighetsrådet. Hvert fjerde år må et land gjennom det som kalles «universell periodisk vurdering» (Universal Periodic Review, UPR). Da må landet rapportere på menneskerettighetssituasjonen i eget land, og de andre medlemslandene kan kommentere og kritisere, og ikke minst komme med konkrete anbefalinger til hva landet bør gjøre for å forbedre forholdene. Norge var sist gang oppe for UPR i april 2019.

I Menneskerettighetsrådet kan også sivilsamfunsorganisasjoner som Amnesty holde innlegg.

Amnesty International ønsker å ta med seg én student

Amnesty har et eget lobby-kontor i Genève, og med jevne mellomrom deltar Amnesty International Norge på møter i Menneskerettighetsrådet. Amnesty International bedriver egen etterforskning for å avdekke og avsløre menneskerettighetsbrudd og kan dermed bidra til å holde myndigheter ansvarlig og til å få FN til å agere.

Årets deltakelse vil gjennomføres under første del av Menneskerettighetsrådets 2. sesjon som er 15.juni – 3. juli (reisen blir 2-3 dager, endelige datoer avgjøres senere). Du kan søke om å reise sammen med Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International i Norge.

​ Beate Ekeløve-Slydal

For å kvalifisere må du oppfylle kriteriene nedenfor, og du må fylle ut søknadsskjemaet som du finner nedenfor og sende det til [email protected] innen 15. mars. Dersom det er jevnt mellom flere søkere så kan det hende du blir kalt inn på et kort intervju.

Reisen vil planlegges sammen med vår politiske rådgiver, og du vil bli forberedt på hva som skal skje når du ankommer Genève og hvordan oppholdet blir. Du vil få være med på 2-3 dager i FNs menneskerettighetsråd (i tidsrommet 15. juni - 3. juli). Amnesty International vil dekke reisen, opphold og tre måltid om dagen. Utenfor det faglige programmet må du være forberedt på å opptre selvstendig.

Søknadsfristen er 15. mars 2020.

Hva forventer Amnesty International av deg?

Dette er en unik mulighet til å være med verdens største menneskerettighetsorganisasjon og overvære arbeidet og prosessen i det viktigste internasjonale menneskerettighetsorganet vi har. Amnesty International vil derfor forvente at du i etterkant av besøket stiller deg villig til å dele erfaringer og kunnskap på ungdoms- og studentsamlingene våre og mulige andre arenaer for interesserte ungdom.

Praktisk informasjon
Kriterier for å delta
  • Minst 18 år gammel.
  • Student ved universitet eller høgskole.
  • Flytende engelsk muntlig og skriftlig.
  • Vært medlem av Amnesty International i minst ett år.
  • Norsk/EU-statsborger (evt. gyldig visum for å reise til Sveits)
  • Ønsker å fortsette å delta aktivt i organisasjonen de neste årene.
  • Forpliktet til å dele kunnskap med andre ungdom/studenter v/samlinger, o.l.
  • Selvstendig
  • Pliktoppfyllende og gode kommunikasjonsevner.