Hjelp Amnesty å sikre flere bærekraftige leverandørkjeder, og få innsikt i våre metoder og funn.

Vårt mål:

Bekjempe menneskerettighetsbrudd i uoversiktlige leverandørkjeder og sikre at flere bedrifter og selskaper kan bidra til et bærekraftig samfunn.

Støtte fra din bedrift vil:

Business and Human Rights

- Amnestys team publiserer rundt 30 rapporter og uttalelser om verdikjeder, næringsliv og menneskerettigheter.

- Våre landkontorer og regionkontorer er spredt over hele verden. Derfor har vi en unik evne til å hente informasjon.


- Amnesty gir også ut en årlig, omfattende statusrapport om menneskerettighetssituasjonen i verden. Rapporten gir spesifikt innhold om alle land og kan være et startpunkt for arbeid med aktsomhetsvurderinger.

  • Styrke arbeidet til Amnestys Business and Human Rights-team.
  • Finansiere produksjon av årlige rapporter om verdikjeder, næringsliv og menneskerettigheter.
  • Bidra til å dokumentere og avsløre brudd på menneskerettighetene i leverandørkjeder.

Vi diskuterer gjerne hvordan din bedrift kan bidra. Ta kontakt med oss på [email protected]

Amnesty er opptatt av å kunne bidra til løsninger. Vi er derfor åpne for å gå i dialog med bedrifter og selskap som ønsker å få innspill på tematiske og landspesifikke utfordringer.

Våre siste rapporter:

Kongo: Time to recharge (2018)

Amnesty har dokumentert grove menneskerettighetsbrudd i utvinningen av kobolt i gruvene i Kongo. Denne kobolten brukes i batteriene i våre telefoner, PCer og biler. Barn ned i syvårsalderen arbeider ved gruvene med å plukke ut kobolt fra jorden og å bære tunge sekker med koboltmalm på sine tynne små skuldre. For dette tjener de 1-2 dollar om dagen.

Amnesty har oppnådd gode resultater ved dialog med batteri- og bilprodusenter etter at vi ved hjelp av enkle metoder oppdaget store problemer i deres leverandørkjeder.

Les mer i rapporten:

Amnestys årsrapport (2017/18)

Amnestys årsrapport setter land over hele kloden under lupen, og undersøker menneskerettighetenes plass i verdenssamfunnet. Rapporten for 2017/18 vier ekstra stor plass til å dokumentere hvordan hard ordbruk utviklet seg til konkret politikk i løpet av 2017.

Les mer i rapporten:

The great palm oil scandal (2016)

Verdenskjente bedrifter innen mat- og husholdningsproduksjon selger mat, kosmetikk og andre hverdagsprodukter med palmeolje fra Indonesia. Mye av denne palmeoljen blir produsert under forhold som bidrar til sjokkerende brudd på menneskerettighetene, der blant annet barn så unge som åtte år jobber under farlige forhold.

Amnesty har gransket indonesiske palmeoljeplantasjer. Disse er drevet av verdens største palmeoljeprodusent, Wilmar, et selskap basert i Singapore. Amnestys rapport knytter palmeolje distribuert av Wilmar til ni globale bedrifter: AFAMSA, ADM, Colgate-Palmolive, Elevance, Kellog’s, Nestlé, Procter & Gamle, Reckitt Benckiser og Unilever.

Les mer i rapporten:

TILBAKE TIL BEDRIFTSSAMARBEID

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med meg her eller
på tlf 951 38 743.

Linn Hagen, partneransvarlig