Bilde

Bidra til mangfold og inkludering

Bli med å skape et samfunn der alle har de samme mulighetene.

Vårt mål:

Et samfunn der alle mennesker skal ha de samme rettighetene uavhengig av hvem de er, hva de tror på eller hvem de elsker.

Støtte fra din bedrift vil:

  • Styrke arbeidet for mer inkluderende samfunn verden over
  • Bidra til å dokumentere, avsløre og stoppe diskriminering
  • Styrke arbeidet for å endre lovverk, arrangere holdningskampanjer og mobilisere mennesker over hele verden for å skape endring.

Les mer om våre prosjekter ved å scrolle ned.

Vi diskuterer gjerne hvordan din bedrift kan bidra til å være en del av løsningen. Ta kontakt med oss på [email protected]

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med meg her eller
på tlf 480 75 541.

Marius Lystad, partneransvarlig i Amnesty