Behandling av personopplysninger ved bestilling av lys

Under ser du hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne forandre verden, og vi er takknemlige for din tillit til å få gjøre det. 

Som behandlingsansvarlig virksomhet er vi opptatt av å ivareta dine personopplysninger best mulig, og at vi naturligvis lever opp til personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen beskriver vi vår behandling av dine personopplysninger ved kjøp av lys.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE
Personopplysningene brukes primært til å sende deg lyset og eventuell nødvendig kontakt med deg for å få gjennomført dette.

Amnesty mottar ikke statsstøtte og er avhengige av donasjoner fra private for å drive vårt arbeid videre. Vi takker derfor for at du støtter Amnesty sitt arbeid gjennom kjøp av lys. Derfor ønsker vi også å ringe deg opp etter bestillingen for å fortelle om vårt arbeid, og spørre om du kan tenke deg å støtte oss fast. Du kan også motta brev, e-post eller SMS fra oss med spørsmål om du ønsker å støtte oss ytterligere.

​Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) b når det gjelder utsendelsen av lysene, og 6 (1) f for eventuelle forespørsler om ny støtte.


INNHENTING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Det er informasjonen du selv oppgir som er grunnlag for vår databehandling. Vi vasker også dine opplysninger mot offentlig register, slik at vi får registrert om du har reservert deg i Brønnøysund mot markedsføringshenvendelser fra frivillige organisasjoner per post eller per telefon. Vasken gjør også en kontroll av kontaktinformasjon (telefonnummer og adresse) samt fødselsdato, og henter inn dette dersom informasjonen mangler slik at opplysningene i vårt register skal være oppdaterte og gi best mulig grunnlag for korrekte henvendelser. Fødselsdato bruker vi blant annet for å unnlate å spørre om økonomisk støtte fra de som vi vet er under 18 år.

Personopplysningene knyttet til bestillingen av lyset må lagres i fem regnskapsår, i henhold til bokføringsloven. Deretter blir informasjonen anonymisert og oppbevart for statistikk.

Dersom du er medlem, SMS-aktivist, abonnerer på nyhetsbrev eller regelmessig gir gaver til Amnesty, vil informasjonen om din bestilling av lys lagres sammen med øvrig informasjon om din relasjon til Amnesty. Dine personopplysninger vil lagres så lenge det er grunnlag for det iht. én eller flere av disse aktivitetene eller «kundeforholdene».

​RESERVASJONSMULIGHET

Dersom du ikke ønsker at vi skal ringe deg opp eller sende deg informasjon, respekterer vi naturligvis det. Da ber vi deg sende en mail til [email protected] eller ringe oss på telefon 22 40 22 00. Oppgi ditt navn, telefonnummer/mobilnummer og/eller adresse / e-postadresse, og gi oss beskjed om at du vil reserveres mot telemarketing, brev-, e-post- og/eller SMS-forespørsler. Reservasjonene gjelder da slike henvendelser fra Amnesty.

UTLEVERING

Amnesty selger eller utleverer aldri dine personopplysninger til tredjepart. Av og til må vi bruke underleverandører, f.eks. i forbindelse med utsendelser. Da er det alltid strengt regulert med tanke på sikkerhet, konfidensialitet og sletting slik at dine personopplysninger ikke skal komme på avveie eller brukes til andre formål.

INNSYN, RETTING OG SLETTING

Du kan be om innsyn, retting og sletting vedrørende det vi har registrert på deg ved å ta kontakt med oss: [email protected] / tlf. 22 40 22 00.

BEGRENSNING AV- ELLER PROTEST MOT BEHANDLINGEN

Du kan også be om å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger og har rett til å protestere mot behandlingen.

DATAPORTABILITET

Hvis du ønsker det har du rett til å få utlevert dine personopplysninger slik at de kan overføres til en annen behandlingsansvarlig.

​KLAGE TIL DATATILSYNET

Dersom du ikke er tilfreds med våre svar og mener at måten personopplysningene dine er behandlet på er i strid med regelverket, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktopplysninger og mer informasjon om hvordan du klager finner du på www.datatilsynet.no.


Har du flere spørsmål om personvern? Kontakt oss gjerne!

E-post: [email protected]
Telefon: 22 40 22 00

Hilsen Amnestys medlems- og giverservice