Under ser du hvordan vi behandler dine personopplysninger som SMS-aktivist. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne forandre verden, og vi er takknemlige for din tillit til å få gjøre det.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Når du melder deg inn som SMS-aktivist brukes personopplysningene til å sende deg SMS-aksjoner i tråd med avtalen, og til å registrere og kvittere for din signatur på aksjonene du velger å signere. Enkelte ganger, når vi har en god nyhet i en aksjon, vil vi også dele den med deg og sende deg en oppdatering på SMS.

Amnesty mottar ikke statsstøtte og er avhengige av donasjoner fra private for å drive vårt arbeid videre, for eksempel fra SMS-aktivister som deg. Av denne grunn ønsker vi også å ringe deg opp for å høre om du er tilfreds med tjenesten og fortelle om vårt arbeid, og spørre om du kan tenke deg å støtte oss fast. Du kan også motta brev, e-post eller SMS fra oss med spørsmål om du ønsker å støtte oss ytterligere. For slike henvendelser overholder vi naturligvis Markedsføringsloven og dens bestemmelser for idéelle organisasjoner. Vi bestreber oss dessuten på å gjøre dette på en måte som er akseptabel og ikke overveldende for deg.

​Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) b når det gjelder oppfylling av SMS-avtalen, og 6 (1) f for eventuelle forespørsler om ny støtte.

Reservasjonsmulighet

Dersom du ikke ønsker at vi skal ringe deg opp eller sende deg informasjon respekterer vi naturligvis det! Da ber vi deg sende en mail til [email protected] eller ringe oss på telefon 22 40 22 00. Oppgi ditt navn, telefonnummer/mobilnummer og/eller adresse / e-postadresse, og gi oss beskjed om at du vil reserveres mot: Telemarketing, brev-, e-post- og/eller SMS-forespørsler.

Reservasjonene gjelder da slike henvendelser fra Amnesty, og er strengere enn reservasjoner som du eventuelt legger inn i Brønnøysund. Reservasjoner hos oss vil overstyre lovregulerte anledninger vi har til å kontakte deg som aktiv støttespiller.

Innhenting og lagring av personopplysninger

Det er informasjonen du selv oppgir som er grunnlag for vår databehandling. Vi vasker dine opplysninger mot offentlig register, slik at opplysningene i vårt register skal være oppdaterte og gi best mulig grunnlag for korrekte henvendelser. Vasken innebærer en kontroll av kontaktinformasjon (telefonnummer og adresse) samt fødselsdato, og henter inn dette dersom informasjonen mangler. Fødselsdato bruker vi blant annet for å unnlate å spørre om økonomisk støtte fra de som vi vet er under 18 år.

Vasken henter også inn reservasjoner mot henvendelser per brev eller telefon fra Brønnøysundregisteret, selv om disse ikke angår aktive relasjoner som f.eks. SMS-aktivisme.

Vi oppbevarer informasjonen om deg som SMS-aktivist så lenge du har en aktiv forbindelse til oss. Dersom du er fast giver, medlem, abonnerer på nyhetsbrev eller regelmessig gir gaver til Amnesty i tillegg til å være SMS-aktivist, vil denne informasjonen lagres samlet på deg i vårt register for din og vår oversikt. Dine personopplysninger vil lagres så lenge det er grunnlag for det iht. én eller flere av disse avtalene eller «kundeforholdene».

Siden SMS-aktivist-avtalen innebærer en økonomisk støtte til Amnesty, må vi i henhold til bokføringsloven lagre dine personopplysninger også i fem regnskapsår etter siste transaksjon som dokumentasjon. Deretter blir opplysningene automatisk anonymisert og oppbevart for statistikk.

Utlevering av personopplysninger

Når du signerer en aksjon vil ditt navn formidles til den myndighet eller mottaker som står oppført i aksjonen, slik at din signatur blir registrert og overlevert. Ingen andre personopplysninger blir videreformidlet i forbindelse med signering.

Samlet beløp for din støtte vil hvert år innberettes til skattemyndighetene sammen med de nødvendige personopplysninger, slik at du kan få skattefradrag på selvangivelsen for dine gaver til Amnesty. Dette forutsetter at du har samtykket til det gjennom å oppgi ditt fødselsnummer.

Amnesty selger eller utleverer aldri dine personopplysninger til tredjepart. Av og til må vi bruke underleverandører, f.eks. i forbindelse med utsendelser. Da er det alltid strengt regulert med tanke på sikkerhet, konfidensialitet og sletting slik at dine personopplysninger ikke skal komme på avveie eller brukes til andre formål.

For mer informasjon om innsyn, sletting, portering og hvordan du kan klage eller protestere mot behandling, kan du lese mer om personvern i Amnesty under.

MER OM PERSONVERN

Har du flere spørsmål om personvern? Kontakt oss gjerne!

E-post: [email protected]

Telefon: 22 40 22 00 (man-fre, 08:30-15:00)

Hilsen Amnestys medlems- og giverservice

TILBAKE TIL SMS-AKTIVIST