Bahrains brutte løfter

I skyggen av krigføringen i Syria og på Gaza, fortsetter myndighetene i Bahrain å undertrykke befolkningen.
Publisert: 21. nov 2012, kl. 14:14 | Sist oppdatert: 20. Feb 2018, kl. 15:36
Bahrain kan vente seg et hardt valg mellom rettsikkerhet eller å fortsette å skli nedover en spiral av undertrykkelse og ustabilitet, advarer Amnesty International i en ny briefing.

Briefingen ”Bahrain: reform shelved, repression unleashed” kommer dager før ettårsjubileet til den viktige rapporten fra Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI). Dette er et organ som ble etablert av landets myndigheter for å granske overgrep som skal ha funnet sted under de anti-statlige demonstrasjonene i 2011.

I rapporten dokumenterte man at bahrainske myndighetervarskyldige i grove menneskerettighetsbrudd og omfattende overgrep. Rapporten kom med en rekke anbefalinger, blant annet at myndighetene må stille de ansvarlige for menneskerettighetsbruddene til ansvar og, foreta uavhengige granskninger av anklager om tortur og andre krenkelser.

Etter at BICI publiserte sin rapport i november 2011, skal myndighetene ha forpliktet seg til å implementere anbefalingene.
Amnestys briefing dokumenterer at myndighetene har gjort det motsatte. I stedet for å iverksette disse forpliktelsene, har de raskt beveget seg mot i retning av mer undertrykkelse. Synlige resultater av dette er det nye forbudet mot opptog og forsamling som ble vedtatt i oktober i år, som bryter med retten til ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Og hendelsen der 31 opposisjonsskikkelser ble fratatt sine statsborgerskap denne måneden.
– Omfanget og naturen bak menneskerettighetsbruddene som har kommet etter at BICI kom med sine anbefalinger, gjør narr av endringsprosessen i landet, sier Hassiba Hadj Sahraoui, nestleder i Amnestys Nord-Afrika- og Midtøsten-avdeling. Hun fortsetter:
–Som Amnesty International har dokumentert i denne briefingen, har myndighetene snudd på hælen i sine løfter om å arbeide for endring. En hver påstand fra myndighetene om at de er dedikert til rettstaten og til forbedring av menneskerettighetene, virker hule i møte med en utåndende endringsprosess.
Rettferd uteblir
Etableringen av BICI, som er satt sammen av internasjonale menneskerettighets- og juridiske eksperter, ble sett på som et banebrytende initiativ. Men nå, ett år senere, er alt langt på vei skrinlagt.
–Det har blitt tydelig at myndighetene i Bahrain ikke har viljen til å ta de nødvendige stegene mot endring. Bekreftelser på det motsatte blir understreket av gapet mellom deres retorikk og virkelighet, sier Sahraoui.

For ofre og deres familier har rettferd og oppreisning uteblitt.

Roula Jassim Mohammed al-Saffar ble, sammen med en stor gruppe helsepersonell, dømt til mellom 5 og 15 år i fengsel av en militær domstol i september i fjor, etter en streik. Hun ble senere frikjent av en sivil domstol etter anke. Hun sier at hun ble torturert i varetekt etter arrestasjonen 4. april 2010. Amnesty International møtte henne i Bahrain mens hun var løslatt på kausjon. Da beskrev hun hva som skjedde under avhøret i Criminal Investigation Department:

”En kvinne kom inn i rommet og sa ”jeg skal ta på deg bind for øynene og så skal jeg ta meg av deg”. Deretter kom tre menn inn i rommet som begynte å slå meg… Kvinnen hadde et elektrisk apparat i hver hånd og gav meg støt på hver side av hodet samtidig. Jeg ble svimmel og mistet bevisstheten. Jeg husker ikke hva som skjedde rett etter det. De tok meg med til et annet rom og en av dem kalte meg en hore og kom med krenkende ytringer om familien min… Den tredje dagen gav kvinnen meg elektriske støt igjen og spurte meg om jeg hadde deltatt i streiken. En annen kvinne begynte å fike til meg. Hun klippet håret mitt med saks. Deretter brente de håret på begge sidene av hodet mitt. De slo meg og trakasserte meg seksuelt ved å beføle meg over alt på kroppen... Dette fortsatte i fire eller fem dager.”
Skutt på gaten
Amnesty International fortsetter å dokumentere omfattende menneskerettighetsbrudd utført av sikkerhetsstyrkene i landet, blant annet unødvendig og overdreven maktbruk mot demonstranter, som noen ganger ender fatalt.
16 år gamle Hussam al-Haddad døde dagen etter at han ble skutt av opprørspoliti i al-Muharraq 17. april i år. Familien har sagt at han oppholdt seg på en lokal kafé, samtidig som det pågikk demonstrasjoner i området.

Et familiemedlem som var tilstede fortalte at en politimann skal ha slått Hussam al-Haddad med rifle og sparket han etter at han var skutt og lå på bakken.

Hussam al-Haddad ble fraktet til et militærsykehus og deretter til Samaniya Medical Complex. Familien hans ble informert om hans død rundt klokken to på natten. Special Investigation Unit besluttet 9. oktober at politimannen hadde handlet i selvforsvar etter å ha blitt angrepet, og saken ble henlagt.

Siden starten av 2012 skal deltakere i flere demonstrasjoner angivelig ha brukt brannbomber eller blokkert veier. Ifølge myndighetene skal to politimenn ha dødd den siste tiden, etter angivelig å ha blitt angrepet under slike opprør. Voldelige angrep er ikke en beskyttet form for ytring under internasjonal humanitær lov, og de mistenkte bør bli stilt for retten i samsvar med rettferd og rettsikkerhet.
Ingen unskyldning
Demonstrantenes bruk av vold er ikke en unnskyldning for myndighetene til å unnvære sine forpliktelser til å respektere menneskerettighetene. Amnesty International har gjentatte ganger bedt bahrainske myndigheter om å avstå fra overdreven maktbruk mot demonstranter, organisasjonen mener at politiets innblandinger i demonstrasjoner alltid bør følge menneskerettighetsprinsipper.
Et økende antall barn i alderen 15-18 har sittet i fengsler for voksne og forvaringssentre de siste månedene. Ifølge advokater og lokale menneskerettighetsgrupper kan antallet være oppe i rundt 80 barn.

Menneskerettighetsforkjempere og aktivister som fordømmer slike overgrep har gjentatte ganger blitt trakassert. Enkelte har blitt fengslet for sitt menneskerettighetsarbeid og for på fredfullt vis å ha brukt sin ytrings-, organisasjons- og forsamlingsfrihet.
–Nå som landet er nedgravd i uro og ustabilitet råder, har det internasjonale samfunnet, og spesielt Bahrains støttespillere, en plikt til å fordømme det som foregår i landet, og de må slutte å bruke BICI-rapporten som et skjold for å slippe å kritisere de bahrainske myndighetene, sier Sahraoui.
Ble fratatt statsborgerskapet
Bahrainske myndigheter sendte et illevarslende signal da de 7. november fratok 31 opposisjonsmedlemmer deres statsborgerskap. En uttalelse fra innenriksdepartementet begrunnet handlingen med at gruppen, som inkluderer politikere, aktivister og religiøse skikkelser, skal ha forvoldt ”skade på statens sikkerhet”.
Bahrain er ved et veiskille og risikerer å gli inn i langvarig uro og ustabilitet. BICI-rapporten kan brukes som et kart for å sende Bahrain i riktig retning, ved å sikre rettsikkerhet. Kun en genuin implementering av rapportens anbefalinger kan hindre landet i å skli videre i feil retning.

Bahrains støttespillere, som inkluderer USA og Storbritannia, kan ikke lenger gjemme seg bak BICI og late som at det er ”business as usual”.


PROTESTENE I BAHRAIN
  • I februar 2011 brøt det ut opprør mot kongemakten med ønske om mer politisk frihet. Protestene var fredelige inntil politiet grep inn.
  • Myndighetene erklærte unntakstilstand 15. mars 2011.
  • Sunnimuslimene sitter ved makten, mens shiamuslimer utgjør 70 prosent av befolkningen.
  • Opprørene blusset opp igjen i år.
  • Den uavhengige granskningskommisjonen som ble satt ned, konkluderte med at 35 demonstranter skal ha blitt drept i perioden februar-april 2011. Minst 19 av disse skal ha falt ved sikkerhetstjenestens hånd.

TIDLIGERE RAPPORTER:


Les mer på amnesty.no