Asylsøkere: Bekymringsbrev til FN

Amnesty, Helsingforskomiteen og NOAS er bekymret over at Norge avviser og returnerer asylsøkere med beskyttelsesbehov.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 12. Jan 2016, kl. 16:17 | Sist oppdatert: 19. Jan 2016, kl. 11:00
Den 16. november vedtok Stortinget, regjeringspartiene med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, å endre artikkel 32 i Utlendingsloven. Den nye praksisen innebærer at alle som kun har hatt opphold i Russland kan bli avvist på grensen til Norge. Dette gjelder selv om en bare har reist gjennom landet, eller har oppholdt seg i kort tid. I den nye praksisen tar man altså ikke hensyn til personens sjanse for å få sin søknad behandlet i Russland.

Les brevet her


Når Norge sender flyktninger tilbake til et land hvor de ikke har rett til å bo, og hvor de risikerer å bli sendt tilbake til forfølgelse i hjemlandet bryter vi folkeretten. Non-refoulment prinsippet er en folkerettslig regel som sier at ingen kan sendes tilbake til forfølgelse, eller til et tredjeland hvor de risikerer å bli sendt videre til forfølgelse. Asylsystemet i Russland er preget av utilfredsstillende lovverk og vilkårlig praksis. Landet ble nylig dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for ikke å gi syriske flyktninger tilgang til asylprosessen, men i stedet forsøke å returnere dem.

Amnesty International Norge har sammen med Helsingforskomiteen og NOAS skrevet et brev til UNHCRs representant for Nord-Europa, Pia Prytz Phiri, hvor vi argumenterer for at lovendringene som ble innført i utlendingsloven i november er i strid med retten til å søke asyl. Dette betyr at Norge bryter sine internasjonale forpliktelser, og kan i sin ytterste konsekvens innebære at asylsøkere med beskyttelsebehov kan bli sendt tilbake til forfølgelse, tortur og i verste fall død. Brevet ble i går også sendt til innvandrings-og integreringsminister Sylvi Listhaug, samt til alle partilederne på Stortinget.

I brevet ber vi UNHCR, som er det internasjonale samfunns vokter av retten til å søke om asyl, om å vurdere den norske praksisen og å ta opp de problemene vi påpeker med norske myndigheter.

Brevet er omtalt på NRK.no:
Krast brev til FN: I praksis umulig å søke asyl i Norge
Regjeringen avfeier kritikk

Norges praksis på Storskog ble tatt opp i Stortingets spørretime tirsdag 12. januar:
Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

UNHCR melder til TV2 at de er bekymret for Norges praksis:
FN slakter Solbergs asylinstruks

Thorbjørn Jagland minner oss om at det ikke er for solskinnsdager Genèvekonvensjonen er skrevet.