Bilde

Amnesty og russ 2020 sier #neiernei

For åttende år på rad går Amnesty International, russetreff og produsentene for russeutstyr sammen om en holdningsskapende kampanje mot voldtekt.

Voldtekt = sex uten samtykke

Kampanjen skal forebygge voldtekt og seksuelle overgrep blant ungdom og unge voksne, og oppfordrer russen til å ta ansvar for hverandre under russetiden.

- Mange gleder seg til russetiden fra det øyeblikket de begynner på videregående skole. Etter tretten års skolegang er det på sin plass med en feiring! Men russetiden skal gi gode minner, ikke traumatiske opplevelser, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.

- Amnesty International synes derfor det er flott at russens organisasjoner tar et tydelig samfunnsansvar, og deltar i vår kampanje mot voldtekt også i år.

Voldtekt i Norge

I følge politiets voldtektstatistikk for 2017 skjedde 44 % av de anmeldte voldtektene i forbindelse med fest. Mange festrelaterte voldtekter finner sted når den utsatte er for beruset til å motsette seg handlingen, eller for beruset til å kunne samtykke. Unge kvinner mellom 16 og 25 år har høyest risiko for å bli utsatt for voldtekt, men også menn og transpersoner er utsatt.

- Alle har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet, påpeker John Peder Egenæs. - En voldtekt er å frata et annet menneske denne retten. Det kan ha alvorlige konsekvenser for liv og helse til den som er utsatt. Derfor er det viktig å ha et gjensidig samtykke på plass før du har sex. Og et nei skal selvfølgelig alltid respekteres!

Sexvettreglene

Seksualitetsundervisningen på skolen har ofte fokus på biologi og sikker sex, framfor respekt og samtykkende sex.

- Mange unge har aldri snakket om sex og samtykke, og skjønner kanskje ikke hvor grensene går. Amnesty har derfor laget seks regler om sexvett som forklarer samtykke og som skal være enkle å forstå, også tidlig om morgenen på et landstreff, sier Egenæs.

Endrer holdninger
Bilde

I 2018 delte Amnesty og russeorganisasjonene ut titusenvis av strykemerker til russ over hele landet. Bukser og busser rullet inn i russefeiringen med påskriften "Nei er Nei" og markerte retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet.

- Det er flott at russen har gjort Nei er Nei-kampanjen til sin egen. Det virker kanskje som småting å ha strykemerker på russedressen og dele bilder på Instagram, men det er det ikke. Det er slik vi skaper åpenhet og endre holdninger, understreker Egenæs.

Ta vare på hverandre!

Russefeiringen skal være en morsom og fin tid for alle.

- Vi håper russen får det gøy, men samtidig tar godt vare på hverandre i russetiden. Om du ser at noen av dine venner er med på noe de kanskje ikke egentlig ønsker eller bør gjøre, så kan du bryte inn og spørre hva som skjer. Det er viktig å ta ansvar og forebygge overgrep, avslutter Egenæs.

Samarbeidspartnere for årets russekampanje er: Landstreff Lillehammer, Landstreff Stavanger, Landstreff Telemark, Landstreff Fredriksten, Russeservice, Russedress og InvoeRuss.