Amnesty Marokkos Ungdomssamling 2019

I september i år fikk jeg muligheten til å delta på Amnesty Marokko sin ungdomssamling i Marrakech. Der lærte jeg om aktivisme i andre land, deltok på workshops og ble kjent med aktivister fra hele verden!
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 16. sep 2019, kl. 07:54 | Sist oppdatert: 16. sep 2019, kl. 08:14

Skrevet av Victoria Steen Hansen, leder av Amnesty Ungdom Tønsberg

En tradisjonsrik ungdomssamling

Den første ungdomssamlingen til Amnesty Marokko var i 1998, og det har blitt en årlig tradisjon siden. Årets ungdomssamling var Amnesty Marokkos 21. ungdomssamling, med 40 deltakere fra hele 7 land; Belgia, Nederland, Algerie, Italia, USA, Norge og Marokko. Ungdomssamlingen er for og av unge, og det er den nasjonale ungdomskomiteen i Marokko som har stått for planleggingen og gjennomføringen av hele samlingen.

AI Marokkos ungdomssamling 2019

Formålet med samlingen var å dele erfaringer og å lære mer om både Amnesty, menneskerettigheter og menneskerettighetsforkjempere, og ikke minst hvordan Amnesty jobber og hvordan ungdom er viktige i organisasjonen. Ungdommene fra de ulike landene fortalte om strukturen på organisasjonen i sine land, og om aktivisme de har gjennomført. Jeg delte mine erfaringer fra Norge, og viste frem eksempler på aksjoner vi har gjort i Tønsberg, slik som trusestunt i forbindelse med samtykkelov og myteknusing.

Ungdomssamling Marokko 2019

Menneskerettighetsforkjempere, klimakrise og dødsstraff

Hovedtemaene for samlingen var menneskerettighetsforkjempere, klimakrisa og dødsstraff. Vi lærte om menneskerettighetsforkjemper-kampanjen BRAVE og fikk besøk av menneskerettighetsforkjemper Soufyane Fares som både er fotograf og jobber i stiftelsen Heinrich Böll Stiftung i Marokko. Heinrich Böll jobber med grønne ideer og prosjekter, politikk, demokrati, internasjonalt samarbeid, økologi, solidaritet, ikkevold, og mye mer.

I tillegg møtte vi aktivisten Nawal Benaissa gjennom video. Nawal er en aktivist som jobber for sosial rettferdighet og mot korrupsjon i Marokko, og har vært inn og ut av fengsel som følge av fredelige protester. Hun blir fremdeles trakassert og overvåket av myndighetene, så det var ikke lett for henne å filme en video for oss. Men Nawal nekter å gi opp sin aktivisme, og oppfordret oss til å fortsette å kjempe for våre rettigheter.

Klima var som sagt også et av hovedtemaene under samlingen, og vi gjennomførte workshops for å finne klimavennlige løsninger, både innen Amnesty som organisasjon og hva vi kan oppfordre myndighetene til å gjøre. Vi kom frem til mange tiltak, som at Amnesty bør slutte å bruke engangsplast, bare lage så mye materiell som trengs og ha lokal og vegetarisk mat på arrangementer. Vi ville også at myndighetene skulle investere i lokale, klimavennlige bedrifter, og slutte å tillate dumping av gruveslam eller annet avfall i havet. Til slutt gjennomførte vi en aksjon om klima der vi laget en video om hvordan land ødelegges og menneskerettigheter brytes når klimaet ødelegges.

Det siste temaet var dødsstraff. Vi ble delt inn i grupper der noen skulle være for og noen mot dødsstraff, der gruppene skulle komme opp med så mange «gode» argumenter for sitt ståsted som mulig, før vi hadde diskusjon mellom de to partene. Dette var en øvelse for å klare å sette oss inn i begge sider av saken, for å ha mer kunnskap når vi skal argumentere mot dødsstraff og å være sikre på hvorfor vi som Amnesty mener det vi gjør.

«Activism Space»

Nesten hver kveld hadde vi noe kalt «activism space», der vi skulle jobbe med et valgfritt tema og lage en aksjon om det temaet. Vi valgte flyktninger, mer eksakt klimaflyktninger, og laget en video der vi snakket om omfanget av klimaflykninger og hvordan dette ville utvikle seg om vi ikke handler nå.

Victoria i Marokko

Jeg er utrolig takknemlig for å ha vært så heldig å få delta på denne samlingen. Jeg har lært mye om hvordan ungdom jobber med aktivisme og hvilke menneskerettighetstemaer som er viktige i andre land. Jeg har blitt kjent med omtenksomme, sterke og engasjerte aktivister fra hele verden som har tatt utrolig godt imot meg og fått meg til å føle meg velkommen, og jeg har fått venner for livet! Jeg kommer til å huske denne opplevelsen for alltid, og kommer til å ta med meg alt jeg har lært videre i mitt arbeid for menneskerettighetene!