Amnesty i Norges landsmøte 2020 avlyses

På grunn av situasjonen med Korona-viruset har Amnesty i Norges styre bestemt at Landsmøtet 2020, som skulle vært gjennomført 24. til 26. april, dessverre må avlyses.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 18. Mar 2020, kl. 08:38 | Sist oppdatert: 23. Mar 2020, kl. 14:59

For information in English click here

Vi håper at dette er en utsettelse til høsten 2020, men det vet vi ikke med sikkerhet før vi ser hvordan situasjonen utvikler seg fremover. Dette er en tid hvor alle må ta et samfunnsansvar for å hindre videre spredning av viruset. Vi håper og tror at alle Amnesty-medlemmer er med på den dugnaden.

Denne avgjørelsen er tatt etter Vedtektene i Amnesty i Norge §5 som tilsier at «Hvis det foreligger ekstraordinære omstendigheter som gjør det strengt nødvendig å flytte det ordinære landsmøtet, kan styret gjøre dette etter å ha gjennomført en rådgivende konsultasjon med medlemmene». Situasjonen vi er i for øyeblikket regnes uten tvil som en ekstraordinær omstendighet. Valgkomiteen er konsultert, og har gitt følgende anbefaling: «Vår anbefaling er at perioden for det sittende styret forlenges og at valget utsettes til det kan arrangeres et noenlunde ordinært valg til høsten». Samtidig må vi overholde reglene nedsatt av Ullensaker kommune der landsmøtet skulle avholdes, som forbyr administrative møter og sosiale arrangementer med mer enn tre personer.

Vi synes dette er fryktelig trist da vi hadde gledet oss til en viktig og begivenhetsrik helg sammen med dere alle. Vi håper og tror dere forstår avgjørelsen som er tatt, og at dere stiller opp igjen når vi får arrangert et nytt landsmøte når det er forsvarlig. Vi gleder oss til å samles igjen på andre siden av dette. Ta vare på hverandre i mellomtiden.

Vi forstår veldig godt at du har mange spørsmål rundt denne situasjonen, både på dine egne vegne og på vegne av medlemsdemokratiet i Amnesty. Under har vi prøvd å besvare de fleste spørsmålene vi tror du vil ha, men er det noe mer du lurer på er det bare å sende sekretariatet en epost til [email protected].

Lyst til å gjøre en ekstra frivillig innsats i disse tider? Vi oppfordrer alle som har mulighet og ønske om å gjøre en frivillig innsats i forbindelse med koronaepidemien til å kontakte sin kommune for ytterligere informasjon.

Spørsmål og svar

Ungdomssamlingen blir dessverre også avlyst, og de samme reglene gjelder der som for landsmøtet for øvrig.

Ja. Alle som har meldt seg på landsmøtet og som har betalt deltakeravgiften vil få denne returnert. Dette vil skje automatisk og du trenger ikke gjøre noe spesielt selv. Om du mot formodning ikke har mottatt deltakeravgiften i retur innen 1. april ber vi deg ta kontakt med medlemsservice på [email protected]

Vi ber deg om å først ta kontakt med ditt reiseselskap (flyselskap, VY eller annet sted du har bestilt billettene dine) for å høre hva du kan få i refusjon etter avbestillingsvilkårene hos dem. Om du ikke får reisen refundert den veien ber vi deg ta kontakt med ditt reiseforsikringsselskap og søk om erstatning.

Får du ikke pengene for reise refundert på annet vis vil Amnesty refundere de fullstendige reisekostnadene dine inkludert egenandel, opp til maksimum-grensen satt for reise til landsmøtet. Vi ber da om at du fyller ut reiserefusjonsskjema som ligger tilgjengelig nederst på hjemmesiden for landsmøtet. I tillegg ber vi deg legge ved din dialog med reiseselskap og forsikringsselskap som viser at reisen er avbestilt og at du ikke får reisen refundert på annet vis, eller skjermbilder som viser det samme, med en skriftlig forklaring på hvorfor dine billetter ikke blir refundert.

Vi ber om at dette sendes til [email protected] innen 15. mai. Skulle din behandling av søknad om erstatning ta så lang tid at du ikke kan overholde fristen ber vi deg ta kontakt med regnskapsavdelingen likevel og informere om dette.

Amnesty dekker ikke overnatting i forbindelse med landsmøtet og vil heller ikke kunne refundere eventuelle kostander knyttet til avbestilling av hotell e.l. Ta kontakt med det aktuelle overnattingsstedet eller ditt reiseforsikringsselskap for refusjon.

I den situasjonen vi er i nå så kan vi dessverre ikke ta noen avgjørelse på når det blir nytt landsmøte. Vi håper å kunne få det til i løpet av høsten, så lenge situasjonen forbedrer seg.

Landsmøtets viktigste oppgave er å velge styret og i år er halve styret, inkludert leder og nestleder på valg. Etter dialog med valgkomiteen har det blitt bestemt at dagens styre fortsetter frem til vi får gjennomført et valg, forhåpentligvis i løpet av høsten 2020.

Valgkomiteen skriver følgende: Vår anbefaling er at perioden for det sittende styret forlenges og at valget utsettes til det kan arrangeres et noenlunde ordinært valg til høsten.

Skulle det ikke være mulig å gjennomføre et landsmøte i løpet av høsten vil vi komme tilbake med mer informasjon om hva vi gjør videre.

Spørsmål om kandidater til styret kan rettes til valgkomiteen.

Vi håper å få gjennomført et landsmøte på høsten der vi får vedtatt Amnesty i Norges strategi. Skulle det ikke være mulig å gjennomføre et landsmøte i løpet av høsten vil vi komme tilbake med mer informasjon om hva vi gjør videre.

Alle innsendte vedtaksforslag og forslag til vedtektsendringer vil bli satt på hold til landsmøtet kan gjennomføres, forhåpentligvis i løpet av høsten 2020.

Da er det bare å ta kontakt med sekretariatet på epost [email protected] eller medlemmene av styret i Amnesty i Norge.