Bilde
AKSJON: Tyrkia

Uskyldig fengslet og i fare for covid-19

Aksjonen er avsluttet

11 290 signerte denne aksjonen

Tusen takk til alle som signerte. 

Aksjonen er nå stengt for signering og vi har sendt signaturene til tyrkiske myndigheter.

Signer flere aksjoner her

Tusenvis av politiske fanger risikerer å bli smittet av covid-19 i tyrkiske fengsler. De må løslates nå!
Publisert: 29. Apr 2020, kl. 10:18 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:15

Covid-19 sprer seg i de overfylte fengslene i Tyrkia. Mange innsatte er smittet og flere skal være døde.

Situasjonen er så alvorlig at myndighetene har besluttet å løslate opp mot 100.00 fanger for å unngå smitte. Men dette gjelder ikke for politiske fanger.

De politiske fangene er kun fengslet for sine synspunkter og for å ha brukt sin ytringsfrihet. Nå risikerer de å bli smittet av covid-19, fordi myndighetene ser på dem som en trussel.

Tyrkiske myndigheter må løslate dem nå, og beskytte alle innsatte mot spredning av koronaviruset!

Hva er en politisk fange?

En person som er fratatt sin frihet...

 • i strid med menneskerettighetene.
 • utfra politiske grunner og uten at å ha begått et lovbrudd.
 • har fått en straff som ikke står i forhold til lovbruddet.
 • er blitt arrestert på en diskriminerende måte eller fått en klart urettferdig og politiske motiver rettssak.

I Tyrkia er det tusenvis av politiske fanger.

Lovendringen gjelder ikke "terrorister"

13. april vedtok parlamentet en lov som tillater tidlig løslatelse eller overføring til husarrest for ekstra sårbare fanger. Dette skal gjelde mødre med ansvar for små barn, personer over 65 år og fanger med alvorlige sykdommer. Den nye bestemmelsen kan i beste fall føre til at så mange som 100.000 personer blir løslatt fra fengslene, og er en positiv utvikling for mange innsatte.

Men vedtaket har en alvorlig mangel: det gjelder ikke for personer som er fengslet for brudd på terrorloven og heller ikke for personer som er varetektsfengslet - noe som betyr at tusenvis av politiske fanger som aldri burde vært fengslet i det hele tatt, ikke vil bli løslatt.

En av de politiske fangene er Osman Kavala (bildet). I mer enn 900 dager har han sittet i varetekt, falskt anklaget for "forsøk på å styrte regjeringen". Han er en av flere tusen politiske fanger som nå risikerer smitte i fengselet.

I praksis er mafialedere og personer som er dømt for voldtekt, narkotikaforbrytelser og andre voldelige forbrytelser løslatt, men ikke personer som anses som en politisk trussel mot regimet.

Dømmes som "terrorister"

I Tyrkia blir anti-terrorlover misbrukt av myndighetene til å fabrikkere falske anklager mot journalister, opposisjonspolitikere, menneskerettighetsaktivister, advokater og andre som uttrykker seg kritisk til myndighetene. Tusenvis er fengslet under slike falske anklager og dømt i urettferdige rettssaker der de i praksis ikke blir gitt muligheten til å forsvare seg.

Internasjonal rett krever at fengsling i påvente av rettssak skal skje unntaksvis. I Tyrkia brukes imidlertid langvarig varetektsfengsling rutinemessig og som straff. Mange personer som har falt i unåde hos myndighetene for sine fredelige ytringer, er varetekstfengslet på ubestemt tid.

Amnesty krever at tyrkiske myndigheter:

 • Umiddelbart løslater alle som er urettmessige fengslet inkludert journalister, menneskerettighetsforkjempere, aktivister og andre som er fengslet under anti-terrorlover kun for å ha benyttet sin ytringsfrihet;
 • Vurderer løslatelse av alle som holdes i varetekt uten å være dømt for et lovbrudd, og de som er særlig utsatt for covid-19 og ikke kan beskyttes tilstrekkelig i fengsel.
 • Forsikrer seg om at de som ikke kan løslates, har tilstrekkelig tilgang til legehjelp og helsetjenester med samme standard som i samfunnet for øvrig, inkludert testing, forebygging og behandling av covid-19.
 • Sørger for at fengselspersonell og helsepersonell har tilgang til tilstrekkelig informasjon, utstyr, opplæring og støtte for å beskytte seg selv.

Hva skjer med din signatur?

Vi sender signaturene til Tyrkias justisminister Abdulhamit Gül. Hver signatur bidrar til å legge press på myndighetene og vise at vi i Norge bryr oss om livene og helsa til mennesker som er innelåst i tyrkiske fengsler.

Oppdateringer:

Takk til alle som signerte

I dag har vi sendt 11,282 signaturer til tyrkiske myndigheter sammen med våre krav.

Faren for å bli smittet med covid-19 er fortsatt stor for tusenvis av fanger og ansatte i tyrkiske fengsler. Myndighetene har selv rapportert om flere smittede i fengslene. Amnesty fortsetter sitt arbeid med denne saken.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

I følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3) og rett til tilstrekkelig helseomsorg (artikkel 25).

Ifølge artikkel 12 i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er retten til helse nedfelt, og staten har plikt til å forebygge, behandle og kontrollere epidemier.

Ifølge FNs standard minimumsregler for behandling av fanger (Nelson Mandela-reglene), skal fengselsmyndighetene sørge for at alle fanger har umiddelbar tilgang til medisinsk hjelp og helsehjelp. De samme standardene for helsehjelp skal gjelde for innsatte som for resten av samfunnet.

Land
Tyrkia

I Tyrkia er ytringsfriheten under press og tusenvis av mennesker sitter i fengsel, anklaget for å være "terrorister".

Etter et mislykket kuppforsøk mot den sittende regjeringen 15. juli 2016, har fengsling uten tiltale og dom blitt brukt i økende grad for å kneble journalister, mediefolk, akademikere og andre som har uttalt seg kritisk til myndighetene.

Ved utgangen av 2019 hadde nærmere 50 000 mennesker blitt fengslet på grunn av “terror”-anklager - inkludert journalister, akademikere, jurister og menneskerettighetsforkjempere.

Du kan lese mer om Tyrkia her.

Minister of Justice Mr Abdülhamit Gül
Adalet Bakanlığı 06659
Ankara
Turkey

Dear Minister,

I have learned that the Turkish Parliament passed a law on 13 April which will allow the early release of up to 90,000 prisoners. In the context of the deadly spread of COVID-19 across Turkey, any decrease of numbers of prisoners in Turkey’s overcrowded and unsanitary prisons is a welcome step.

However, the law fails to include many individuals who should qualify for early release, and as a result is putting the lives of thousands of prisoners and staff at serious risk.

On 13 April, you announced the deaths of three prisoners, and stated that 17 others and 79 prison staff had been infected with the deadly COVID-19. The confirmation that the virus has entered prisons has sent shockwaves across Turkey. Unlike the virus, the new measures relating to the execution of sentences do discriminate, but it is still possible to change course.

In light of the seriousness of the situation and before there is any more loss of life, I urge you to:

 • Immediately release unjustly imprisoned people including journalists, human rights defenders, activists and others jailed unfairly under anti-terror laws simply for exercising their rights;
 • Give urgent consideration to the release of those held in prison on pre-trial detention who have not been convicted of any offence, and those who are at particular risk in prison from COVID-19 where their health cannot be guaranteed;
 • Ensure that those who cannot be released have access to medical attention and healthcare to the same standards that are available in the community, including when it comes to testing, prevention and treatment of COVID-19.
 • Ensure prison staff and healthcare workers have access to adequate information, equipment, training and support to protect themselves.

Yours sincerely,