Bilde
AKSJON: Palestina

Tvinges til å bo med sin voldelige far

Signer aksjonen under:

Jeg krever at søstrene Wissam og Fatimah beskyttes mot vold og overgrep!Se brevet vi sender

10 403 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
6. januar ble de to søstrene i 20-årene tvangsreturnert til sin svært voldelige far. Siden har ingen hørt fra dem. Det haster med å få livstegn fra kvinnene!
Publisert: 26. Jan 2023, kl. 10:48 | Sist oppdatert: 30. Jan 2023, kl. 10:49
«Historien om min søster og meg begynte da vi for første gang ble låst inn i et fullstendig mørklagt rom, med bare én dør som ble holdt lukket til enhver tid, og som bare ville bli åpnet en eller to ganger om dagen for å tillate oss å gå på do.»

Slik begynner innlegget til Wissam al-Tawil (24) på nettstedet raseef22.net.

Over flere måneder har hun og søsteren Fatimah (20) delt sin historie om å leve med en svært voldelige far på sosiale medier og nyhetssteder.

Dette gjorde de mens de trodde de var under beskyttelse på et krisesenter i Gaza.

Siste livstegn

Men kvinnene ble tvunget til å forlate krisesenteret. De gjemte seg i ukesvis, men ble til slutt funnet av palestinske sikkerhetsstyrker den 5. januar og tvangsreturnert til den voldelige faren.

Vi er fortapt!” uttalte kvinnene til Amnesty den 6. januar. Det er siste livstegn fra de to søstrene.

Vi trenger å vite at kvinnene er i live og trygge, og samtidig må de beskyttes mot vold og overgrep. Vær med og legg press på de palestinske myndighetene – signer aksjonen!

Innelåst i 36 dager

De to kvinnene er bosatt i en flyktningleir på Gazastripen sammen med sin far.

Amnesty har dokumentert at de to kvinnene har blitt utsatt for flere former for vold fra faren, inkludert juling, drapstrusler og «avhør» med våpen.

Volden omfattet også gjentatt og langvarig fangenskap. Ved ett tilfelle satt de innelåst på et mørkt rom i 36 dager.

Wissam ble uteksaminert fra fakultetet for sharia og jus ved Al-Azhar Universitetet i Gaza i fjor. Men hun fikk ikke tatt del i feiringen sammen med sine medelever.

Hoppet fra vinduet

I september flyktet søstrene fra faren ved å hoppe fra et vindu i 6. etasje og ned til 5. etasje.

Faren har siden flukten brukt Facebook og støttespillere i flyktningleiren til å true de to søstrene og kreve at politiet returnerer dem med makt.

Kvinnene har på sin side sendt en klage til politiet med detaljer om volden, men har blitt hindret av myndighetene i å gå videre med klagen.

De palestinske myndighetene har tidligere gitt forsikringer om at kvinnene ville bli beskyttet. Likevel ble de arrestert og returnert med tvang tilbake til sin voldelige far.

Ser på døtrene som sin private eiendom


Wissam og Fatimah har vist et stort mot ved å uttale seg mot volden de har vært utsatt for, poste på sosiale medier og dele historier om situasjonen deres i media.

De har nektet å la seg tie, selv da faren la ut trusler mot dem i sosiale medier. Søstrene har uttalt at de ikke bare snakker for seg selv, men for alle kvinner som utsettes for kjønnsbasert vold.

Faren har via sosiale medier anklaget myndighetene for å ødelegge «familieverdier» ved å «nekte» å utlevere sine to døtre, som han behandler som sin egen private eiendom.

«Krisesentre er bare et sted hvor kvinner kan ta en pause fra sine hjemlige kamper. Dette er hva veilederen for et krisesenter i Gaza fortalte meg etter en heftig diskusjon om den svake rollen til disse sentrene i å finne reelle løsninger på kvinners problemer».

Wissam al-Tawil

Palestinske myndigheter har en plikt i å beskytte søstrene mot alle former for vold, garantere deres sikkerhet, og respektere deres rett til å velge bosted.

Amnesty krever at palestinske myndigheter:

  • Skaffer bevis på at Wissam og Fatimah al-Tawil er i live og trygge.

  • beskytter dem mot fysisk og psykisk vold, sørger for deres trygghet og respekterer deres rett til å bestemme selv hvor de vil bo.

  • sikrer at overgripere stilles for retten mens ofre for vold sikres effektiv tilgang til omfattende tjenester, herunder beskyttelsestiltak.

  • etterforsker sikkerhetsstyrkene som arresterte Wissam og Fatimah al-Tawil og utleverte dem til faren deres, for å ha sviktet i sin plikt til å beskytte kvinnene.

Signaturene sendes til Dr. Ghazi Hamad, leder av departementet for sosial utvikling i Gaza.

Visste du at...
Vold mot kvinner:

  • Hver dag utsettes kvinner og jenter for vold. Det skjer i krig og konflikt, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i familien og nære relasjoner.

  • Vold mot jenter og kvinner er forårsaket av et syn på verden hvor halvparten av jordens befolkning er mindreverdige. Det er derfor viktig å se at kampen for å bekjempe kjønnsbasert vold mot jenter og kvinner er en viktig del av den kampen for likestilling og like rettigheter mellom kvinner og menn.

  • Les mer her: Vold mot kvinner | Amnesty International Norge

Menneskerettigheter
Kvinners rettigheter på Vestbredden og i Gaza:

  • Under de palestinske myndigheter på Vestbredden og Hamas’ de facto-myndigheter i Gaza har kvinner fortsatt færre rettigheter enn menn på en rekke områder.

  • Myndighetene gjør altfor lite for å beskytte kvinner og jenter mot vold fra familiemedlemmer. Ifølge uavhengige palestinske organisasjoner som gir rettshjelp til kvinner, har vold mot kvinner – inkludert drap – økt de siste årene på de palestinske områdene.

  • De palestinske myndighetene på Vestbredden og i Gaza begår også mange andre menneskerettighetsbrudd både mot kvinner og menn, inkludert vilkårlige fengslinger, overdreven makt mot demonstranter og omfattende bruk av tortur. Hamas’ de facto-myndigheter i Gaza praktiserer dødsstraff.

Av
Dr Ghazi Hamad
Ministry for Social Development
Twitter: @MinistryGaza

Dear Minister Hamad,

I am writing to you in relation to sisters Wissam and Fatimah al-Tawil, residents of the Rafah refugee camp in the Gaza Strip. They have not been heard from since 6 January 2023, after the Palestinian security services forced them back into the custody of their abusive father.

Amnesty International was able to confirm, after reviewing documents, pictures and videos, and after speaking to the two sisters and to different people who know the family, that Wissam and Fatimah al-Tawil were facing different forms of severe violence at their home at the hands of their father for months. The violence included repeated and prolonged captivity, on one occasion for 36 days, in a locked room, interrogation, beatings, death threats, threats of further violence and constant intimidation. In September 2023, the sisters fled their home by jumping from a 6th floor window. Since September 2022, when they fled to the shelter for women and girls facing domestic violence, the two women’s father used his Facebook page and his circle of supporters in Rafah refugee camp to threaten the two sisters, to demand that the police return them by force, and to smear and tarnish their reputation. On 30 August 2022, the two sisters filed a complaint with the police detailing the violence that they were enduring, and that was forcing them to seek protection. The authorities, including the director of the government-run women’s shelter, prevented them from meeting the prosecutor and proceeding with their complaint.

Your government had previously given assurances that the women would be protected. The Palestinian authorities are obligated to try to prevent acts of gender-based violence, especially when they are aware of specific risks, as in this case.

I call on you to seek proof that Wissam and Fatimah al-Tawil are alive and safe. The Palestinian authorities have the duty to protect the sisters from all forms of violence, guarantee their safety and security, and respect their right to choose their residence. All legal proceedings, protective and support measures and services concerning victims and survivors should respect and strengthen the women’s autonomy. Accountability mechanisms should be activated to bring abusers to justice while victims of violence have effective access to comprehensive services. The security forces which detained Wissam and Fatimah al-Tawil and delivered them to their father should be investigated for their failure to protect these women.

Yours sincerely,