Bilde
AKSJON: Hellas:

Syrere risikerer tvangsretur

Aksjonen er avsluttet

Del    
Returavtalene mellom EU og Tyrkia er trådd i kraft og de to første syriske flyktningene står nå i fare for å bli tvangsreturnert til Tyrkia. Der risikerer de å bli sendt tilbake til Syria.
Publisert: 21. jun 2016, kl. 11:19 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Siste oppdatering i saken:
Per november 2016 er både de to syriske flyktningene J.B. og M.F. løslatt fra varetekt. Begge to risikerer fortsatt tvangsretur, men den ene har reist videre fra Lesvos og den andre har gått i dekning.

Dette er saken:
De to syriske flyktningene J.B og M.F. (navnene er anonymisert for å ivareta deres sikkerhet) er de to første som risikerer tvangsretur til Tyrkia etter at den ulovlige returavtalen mellom Tyrkia og EU ble vedtatt 18. mars i år.

Begge de syriske flyktningene søkte om asyl da de ankom den greske øyen Lesvos, og begge fikk asylsøknadene umiddelbart avslått av greske myndigheter. Avslaget ble begrunnet med at Tyrkia ansees som et trygt land for dem begge å returnere til. De to holdes nå i forvaring av gresk politi på øya Lesvos og kan når som helst bli tvangsreturnert.

Bryter med den internasjonale folkeretten
EU-Tyrkia avtalen ble vedtatt i et forsøk på å regulere flyktningestrømmen til EU-landene. Avtalen bryter med folkeretten på flere punkter:

Den sikrer ikke flyktninger og asylsøkere rettferdig behandling av asylsøknadene sine. Returene av flyktninger fra Hellas til Tyrkia er basert på forutsetningene om at det er et velfungerende asylsystem i Hellas og Tyrkia. Amnestys etterforskning har vist at dette er langt fra tilfelle.

Tyrkia er ikke et trygt land å returnere flyktninger og asylsøkere til. Amnesty kjenner til flere tilfeller der flyktninger og asyslsøkere har blitt tvangsreturnert fra Tyrkia til Syria og andre land der de står i fare for å bli utsatt for tortur og andre omfattende menneskerettighetsbrudd.

I Tyrkia har flyktninger og asylsøkere svært dårlige levekår. De fleste får ingen økonomisk støtte og står igjen uten mulighet til å forsørge seg selv og familiene sine. Slik brytes også deres grunnleggende økonomiske rettigheter.

Amnesty krever at greske myndigheter:

 • Sikrer at de to syriske flyktningene (M.F. og B.J.) ikke blir returnert til Tyrkia, og at asylsøknadene deres blir realitetsbehandlet ut ifra det faktiske innholdet i søknadene.
 • Umiddelbart stanser alle tvangsreturer av asylsøkere og flyktninger til Tyrkia der returen er basert på en vurdering om at Tyrkia er et trygt land å returnere til.
Det DU kan gjøre:
 • Signer aksjonen!
 • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
 • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter! ​
Signaturene sendes til politisjefen i det greske politiet, Zacharoula Tsirigoti, og migrasjonsminister, Ionnis Mouzalas.

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:

 • Artikkel 5: Ingen skal utsettes for tortur eller ond, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
 • Artikkel 14.1: Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot forfølgelse.
 • Artikkel 25.1: Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...).
 • Artikkel 28: Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæringen.

Oppdateringer

21.11.2016
I følge den siste informasjonen Amnesty har om saken, er både J.B. og M.F. nå løslatt fra varetekt. Begge to risikerer fortsatt tvangsretur, men den ene har reist videre fra Lesvos og den andre har gått i dekning. Vi avslutter nå aksjonen. Tusen takk til alle som signerte og hjalp oss med å legge press på greske myndigheter!

20.07.2016
I dag har vi sendt 12 944 signaturer til greske migrasjonsmyndigheter og greske politiet. Tusen takk til alle som har signert så langt!

15.07.2016
Begge de syriske flyktningene har nå anket avslagene de fikk på sine asylssøknader.

M.F. ble midlertidig løslat fra varetekt 1. juli. Han har fått vite at anken behandles i retten 30. september, samtidig har forsvareren hans fått vite at retten har nektet å utsette tvangsreturen.

J.B. lever fortsatt i stor uvisshet. Han er nektet midlertidig løslatelse og sitter fortsatt i varetekt på politistasjonen på Lesvos. Han har ikke fått tilbakemelding på om ankesaken vil bli behandlet.

Bakgrunn

Dette er de to som skal tvangsreturneres:
Navnene er anonymisert for å ivareta deres sikkerhet.

M.F. ankom Lesvos 29. mars og søkte om asyl 5. mai i år. Han forteller at han flyktet fra Tyrkia etter at han ble truet av medlemmer tilhørende Islamsk Stat (IS).

Det greske ankeutvalget avslo en reell behandling av asylsøknaden hans fordi han innehar tyrkisk arbeidstillatelse, noe utvalget anser som grunn nok til at Tyrkia kan ansees som et trygt land for ham å returnere til. Han fikk derfor ikke reelt behandlet sin asylsøknad.

J.B. er kristen med armensk bakgrunn. Han flyktet fra Syria via Libanon og ankom Tyrkia i april 2015 der han fikk midlertidig beskyttelse og hadde uformelt arbeid i noen måneder. Han ankom Lesvos 6. mai i år og søkte om asyl den 13. mai. Det greske ankeutvalget avslo behandling av søknaden hans fordi han allerede hadde knyttet kontakter i Tyrkia.

Utvalget hevdet at Tyrkia derfor må vurderes som et trygt land for ham å returnere til. Begrunnelsen ble også underbygget med at Tyrkia har «forsikret om» at ingen blir sendt tilbake til sitt hjemland dersom de risikerer forfølgelse der. Behandling av asylsøknaden hans ble altså avslått.

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!

Les mer på amnesty.no

Chief of Staff of the Hellenic Police

Zacharoula Tsirigoti

P. Kanellopoulou 4

10177, Athens, Greece

Your Excellency,

I am writing to express my deep concern regarding the two Syrian refugees now at risk of being forcibly returned to Turkey under the illegal EU-Turkey deal after their asylum applications have been dismissed by the Greek authorities. They are currently in police custody in the Greek island of Lesvos and at imminent risk of return to Turkey, where their safety and protection is not guaranteed.

Both refugees filed asylum applications before the Greek Asylum Service on their arrival in the Greek island of Lesvos, after the signing of the EU-Turkey deal on 18 March. This deal enables Greece to return asylum-seekers and refugees to Turkey on the assumption that Turkey is safe for them. Both applications were declared inadmissible at first instance and on appeal on the grounds that Turkey is a “safe third country” for the applicants.

Amnesty International’s research has shown that Turkey is not a safe country for refugees and asylum seekers to be returned to. Refugees and asylum seekers, including Syrians, have been forcibly returned from Turkey to their home countries where they are at risk of serious human rights violations. Within Turkey, the vast majority of asylum-seekers and refugees are not granted state support or have the means to support themselves. As a result, many live in appalling conditions of poverty.

I am equally concerned for all asylum-seekers and refugees who are in immediate risk of being forcibly returned to Turkey under the illegal EU-Turkey deal. Their safety must bee ensured.

I call on the Greek authorities to:

 • Ensure that the two Syrian refugees are not returned to Turkey, and to examine the substance of their asylum claims in Greece.
 • Immediately halt the return of all asylum-seekers and refugees to Turkey who would be returned on the grounds that it is safe.

Yours sincerely,