Bilde
AKSJON

Studenter fengslet og torturert i Sudan

Aksjonen er avsluttet

12 253 signerte denne aksjonen

Signaturene er sendt til sudanske myndigheter. 

Noen av studentene skal være løslatt. Amnesty jobber videre for løslatelse av alle studentene og for at drapet på Salih Yagoub Omer må etterforskes.

Tusen takk til alle som signerte aksjonen.

Signer flere aksjoner her

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Akkurat nå er det livsfarlig å være student i Sudan. 47 studenter er uskyldig fengslet og står i fare for tortur. Én er allerede drept. Hjelp oss å kreve beskyttelse for studentene!
Publisert: 18. Feb 2019, kl. 10:42 | Sist oppdatert: 6. Mai 2019, kl. 13:50

I desember 2018 strømmet folk til gatene i Sudan. Nærmest over natten steg prisen på mat, elektrisitet og medisiner til et skyhøyt nivå og folk måtte stå timevis i kø bare for å få kjøpe brød eller ta ut kontanter i banken. Protestene har fortsatt hver eneste dag siden. Sikkerhetsstyrkene slår tilbake mot demonstrantene med stor brutalitet.

Minst 45 personer er drept, blant dem også barn under 18 år. Mange er skadet. Det er ikke trygt å være på sykehuset. Både sårede demonstranter og helsepersonell som behandler dem blir angrepet av sikkerhetsstyrkene inne på sykehusene. Universitetene har blitt stormet. Selv ikke hjemme er folk trygge fra sikkerhetsstyrkenes brutale angrep.

Studenter arrestert for fredelig demonstrasjon

I første rekke står studenter og andre unge som protesterer mot urettferdigheten. Myndighetene har stengt mange universiteter og andre utdanningsinstitusjoner. Penger som skulle ha gått til helse og utdanning er brukt på sikkerhet og byråkrati.

Samtidig som demonstrasjonene startet, stormet sikkerhetsstyrkene hjemmene til 48 studenter. En av studentene, Salih Yagoub Omer, ble drept under pågripelsen. De andre ble fengslet uten lov og dom.

I en pressekonferanse kort tid etter arrestasjonen ble det vist flere videoer på nasjonal TV. I videoene "tilstår" studentene at de hadde planer om å drepe demonstranter og skape kaos. Ingen av studentene har hatt advokater til stede under "tilståelsene" og det er mye som tyder på at de har blitt torturert til å "tilstå".

Nå trenger vi din hjelp til å legge press på sudanske myndigheter for å få løslate studentene og beskytte dem mot ytterligere tortur og mishandling.

En gutt står i mengden av mennesker under en demonstrasjon.
Studenter og unge i Sudan har benyttet seg av musikk, klær og kunst for å få frem sitt budskap under demonstrasjonene. På t-skjorten står det "Jeg er en pasifistisk demonstrant" på arabisk. Foto: STRINGER/AFP/Getty Images

Amnesty krever at:

 • De 47 studentene umiddelbart løslates da de utelukkende er fengslet for å ha benyttet sin ytringsfrihet.
 • Studentene beskyttes mot tortur og annen mishandling, og i påvente av løslatelse får tilgang til advokater og familiene sine.
 • Sudanske myndigheter sørger for en uavhengig etterforskning av omstendighetene rundt drapet på Salih Yagoub Omer, og av omstendighetene rundt fengslingen av de 47 studentene og tilståelsene som er tvunget frem.

Vi sender signaturene til Sudans president, Omar Hassan Ahmed al-Bashir.

Oppdateringer

Signaturer sendt til myndigheten

I dag har vi sendt 12 227 signaturer til Generalløytnant Labdel Fattah Abdelrahman Burhan, leder for de militære styresmaktene i Sudan. Signaturene er sendt i kopi til Sudans ambassade i Oslo.

Noen av studentene skal være løslatt. Amnesty kjenner ikke til deltaljene rundt dette.

Tusen takk til alle som signerte aksjonen. Amnesty jobber videre for at studentene skal bli løslatt og beskyttet mot tortur.

Dette er situasjonen i Sudan:
 • Det har vært mer enn 300 demonstrasjoner i Sudan siden desember 2018.
 • Protestene ble trigget av en rekordhøy inflasjon (49%).
 • Priser på bensin, elektrisitet, mat og medisiner har skutt i været og folk må stå i kø i timevis for å handle nødvendige varer eller ta ut penger i banken.
 • Sikkerhetsstyrkene har slått ned på demonstrantene med stor brutalitet.
 • Amnesty anslår at mer enn 45 personer er drept og minst 180 skadet.
 • I følge sudanske myndighetene er mer enn 2600 er arrestert siden demonstrasjonene startet i desember.
 • Studenter, aktivister, menneskerettighetsforkjempere og journalister er utsatt for vilkårlige fengslinger.
 • Sikkerhetsstyrkene (NISS) bruker ammunisjon, gummikuler, tåregass og fysisk vold mot demonstrantene. 
 • Det har kommet rapporter om at NISS har stormet private hjem, konfiskert mobiltelefonene og brukt tåregass og vold mot de som bor der. 
 • Dagen etter de første protestene blokkerte myndighetene alt av sosiale medier og journalister har forbud mot å rapportere om demonstrasjonene.
 • Det ble erklært unntakstilstand i Sudan 22. februar. Som følge av dette har overgrepene mot demonstrantene eskalert.
 • Se denne filmen fra Al Jazera som viser den brutale makten som blir brukt mot fredelige demonstranter i Sudan.

Menneskerettigheter

Studentene demonstrerte på fredelig vis for sine sosiale og økonomiske rettigheter. De benyttet sin ytringsfrihet. For dette har de blitt utsatt for tilfeldige fengsling, risikerer langvarig varetekt uten tiltale og dom og er mest sannsynlig utsatt for tortur og annen mishandling.

Dette er brudd på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter som sier at enhver har rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19), ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5) og ingen må utsettes for vilkårlig arrest (artikkel 9).

Land

Sudan har en nasjonal sikkerhetslov (National Security Act) som gir sikkerhetsstyrkene (NISS) lov til å arrestere og fengsle personer i opp til 4,5 måned uten lov og dom. NISS benytter ofte denne makten til å utføre vilkårlige fengslinger. Det er vanlig at fanger utsettes for tortur og annen mishandling. Dessverre er det i praksis straffefrihet for slike handlinger.

Siden 2015 har NISS hatt utvidet myndighet til selv å avgjøre hva som er en politisk-, økonomisk- eller sikkerhetsmessig trussel og hvordan slike trusler skal håndteres. Lovverket har dessuten ingen krav om at NISS skal følge internasjonale-, regionale- eller nasjonale lover. Dette fører til at landets innbyggere ikke har noen form for beskyttelse mot de omfattende overgrepene som NISS står bak, inkludert tortur og drap.

Hjelp oss å samle underskrifter!

President Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum
Sudan

Your Excellency,


Amnesty International is concerned with the arbitrary arrest and continued incommunicado detention of 47 students of Darfur origin who were arrested in three raids on their homes in Sinnar and Khartoum states on 23 and 27 December 2018. One student, Salih Yagoub Omer, was killed during the raids.


In press conferences on 23 and 28 December 2018, the government accused the students of infiltration, association with a rebel group, and of planning to kill protesters in the ongoing protests in the country. At each of the press conferences on national television, videos were aired showing the students allegedly incriminating themselves as being associated with the Sudan Liberation Movement (Abdelwahid Nour), and of planning to kill protesters and cause chaos.


The circumstances around which the alleged confessions were aired and the fact that they were made without any of the students having a lawyer present suggests that the confessions may have been obtained through torture and other ill-treatment. This is a violation of the Sudanese Criminal Procedures Act 1991, and against international standards.


We urge you to use your leadership position to ensure:

 • The immediate and unconditional release of the 47 students detained solely for exercising their human rights;
 • That the students are not subjected to torture and other ill-treatment, while in detention, and that they are given access to family visits and lawyers of their choosing;
 • Sudanese authorities conduct an independent, effective and transparent investigation into the arbitrary arrest and the forced confessions of the students; and thoroughly investigate the circumstances of the killing of Salih Yagoub Omer during the raid on 27 December 2018.


Yours sincerely,