Bilde
AKSJON: Hviterussland

Stans henrettelsen av to unge brødre

Aksjonen er avsluttet

17 514 signerte denne aksjonen

Takk til alle som har signert!

 Bli med og støtt kampen for en verden uten dødsstraff.

Støtt vårt arbeid

Del    
HASTER: Brødrene Stanislau (19) og Illia (21) kan bli henrettet hvilken dag som helst. Stans henrettelsen nå!
Publisert: 23. jun 2020, kl. 09:57 | Sist oppdatert: 24. Mar 2021, kl. 16:01

De to brødrene er dømt til døden for drap. Med mindre presidenten stanser henrettelsen vil de bli skutt med bare få minutters varsel. Moren og søsteren har tryglet presidenten om å vise nåde.

Hjelp oss å kreve at henrettelsene stanses og at dommen omgjøres til fengselsstraff - signer aksjonen nå!

Trøblete oppvekst

Faren til Stanislau og Illia Kostseu døde da de var barn. Moren måtte jobbe lange dager for å fø familien, mens guttene var alene med storesøsteren Hanna store deler av døgnet.

I april 2019 varslet naboen myndighetene om at Hanna ikke tok godt nok vare på sine egne fire barn. Dette var etter at Hanna ble banket opp av ektemannen sin.

Etter dette levde familien i konstant frykt for at barna til Hanna skulle bli tatt fra dem. Stanislau og Illia drakk seg fulle og drepte naboen. Da var de 18 og 20 år gamle.

Bilde av søsteren til brødrene Stanislau og Illia. Hun står ute med en blå boblejakke på seg.
Hanna er redd for at brødrene hennes kan bli henrettet når som helst. Foto: Amnesty International

Allerede før rettssaken omtalte presidenten dem som "avskum", noe Amnesty mener kan ha påvirket straffeutmålingen.

Amnesty er imot dødsstraff i alle tilfeller, under enhver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål. Dødsstraff er en inhuman straff som bryter med retten til liv.

Presidenten er deres siste håp

Stanislau og Illia ble dømt til døden 10. januar i år. Den 22. mai ble dommen opprettholdt av høyesterett. Brødrene har ingen flere ankemuligheter.

Familiens siste håp er at Hviterusslands president griper inn og omgjør dødsdommen. Dersom presidenten avslår dette, vil de to brødrene bli henrettet kort tid etterpå.

Henrettes med bare minutters varsel

Det er mye hemmelighold rundt henrettelser i Hviterussland, noe som er en ekstra påkjenning for familiene og de dødsdømte selv. Myndighetene forteller aldri når en henrettelse skal finne sted - som regel skjer det med bare få minutters varsel.

Stanislau og Illia vet derfor at de ikke vil få muligheten til et siste farvel med moren og søsteren. Først flere uker senere vil familien få beskjed - da vil de døde kroppene allerede være begravet på et hemmelig sted.

I Hviterussland skjer en henrettelse med skudd i bakhodet. Noen ganger må det flere kuler til for å fullbyrde henrettelsen.

Eneste landet i Europa med dødsstraff

Amnesty og flere andre organisasjoner har lenge pekt på at hemmelighold rundt henrettelsene utgjør en ekstra stor belastning både for de dødsdømte selv og for familiene deres.

Hviterussland er det eneste landet i Europa som fortsatt praktiserer dødsstraff. I tillegg til Stanislau og Illia, er det trolig tre andre fanger på dødscelle i landet.

Amnesty krever at:

Dødsdommen mot Stanislau og Illia Kostseu blir omgjort til fengselsstraff.

Hva skjer med din signatur?

Vi sender signaturene til presidenten i Hviterussland, Alyaksandr Lukashenka. Hver signatur bidrar til å vise at vi er mange som krever at presidenten verner om retten til liv og stanser henrettelsen av de to unge brødrene.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har enhver rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

Ingen må utsettes for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Land
Hviterussland

Myndighetene i Hviterussland er ansvarlige for omfattende menneskerettighetsbrudd på flere områder. Ytrings- og forsamlingsfrihet er sterkt begrenset, og staten har stålkontroll over landets medier.

I forkant av parlamentsvalget i november 2019 ble både fredelige demonstranter og kandidater fra opposisjonen fengslet eller på annen måte trakassert.

Flere hundre barn og ungdommer soner lange fengselsstraffer for mindre narkotikaforbrytelser, ofte under grusomme og umenneskelige soningsforhold.

Etter mye kritikk fra andre europeiske land har styresmaktene i Hviterussland varslet at de vil avskaffe dødsstraff. Likevel fortsetter de å dømme personer til døden. I 2019 ble minst tre menn henrettet.

Les mer om Hviterussland her.

Hjelp oss å samle underskrifter

President of Belarus, Alyaksandr Lukashenka
Vul. Karla Marksa, 38
220016, Minsk
Belarus

Dear President,

I am writing to appeal to your sense of compassion and humanity, as values which the people of Belarus greatly admire, and urge you to grant clemency to two young brothers on death row, Stanislau and Illia Kostseu. Their death sentences were upheld by the Supreme Court on 22 May, and they have now applied to you for clemency as their last chance. They are 19 and 21 years old, respectively.

There is no doubt that the murder, for which they were convicted, is a serious crime. They have both expressed their deep regret and cooperated fully with the criminal investigation. Stanislau and Illia Kostseu are the youngest prisoners to be sentenced to death in Belarus for over ten years and their execution would be a terrible stain on Belarus’ record. I urge you to take into account their young age, and the plea from their mother and sister who raised them after their father died, when deciding their fate.

The death penalty has been abolished in law or practice in every country in Europe and Central Asia, except Belarus, although there is a clear and welcome commitment from Belarus to join its neighbours and the global trend towards abolition.

With international attention currently on Belarus, granting clemency to Stanislau and Illia Kostseu would be a clear signal of Belarus’ meaningful intention to end this practice. It would also give these very young men the opportunity to turn their troubled lives around and show that rehabilitation and reform is possible.

Please make this an historic moment for Belarus and its future, and grant clemency to Stanislau and Illia Kostseu and commute their death sentences to terms of imprisonment.

Yours sincerely,