Bilde
AKSJON

RUSSLAND: Torturert i russisk fengsel

Aksjonen er avsluttet

16 398 signerte denne aksjonen

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Samvittighetsfangen Ildar Dadin (34) vil bli løslatt etter at høyesterett i dag opphevet dommen mot ham. Dadin var den første i Russland som ble dømt for brudd på straffelovens artikkel 212.1 som kriminaliserer fredelige demonstrasjoner og han ble utsatt for grov tortur i fengselskolonien Segezha. 
Publisert: 6. des 2016, kl. 16:40 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Siste nytt 22.02.2017:
I dag har vi fått fantastiske nyheter om at Ildar Dadin blir løslatt! Høyesterett har slått fast at det ikke foreligger noe kriminelt i handlingene han er dømt for og at dommen derfor frafaller i sin helhet. Beslutningen kan ikke ankes. Retten har også slått fast at han har rett til rehabilitering.

Samvittighetsfange:
Ildar Dadin er en samvittighetsfange fengslet utelukkende for å ha benyttet sin rett til å delta i fredelige demonstrasjoner. I et brev til sin kone, Anastasiya Zotova, skriver han hvordan han har blitt torturert på det groveste i fengselskompleks Segezha nordvest i Russland. Han forteller også om den grufulle torturen andre medfanger utsettes for.

Dette føyer seg inn i en rekke troverdige bevis som vitner om at tortur og annen mishandling blir systematisk tatt i bruk i det russiske straffesystemet, med sikte på å stanse enhver form for dissens.

Dette har skjedd:
Ildar Dadin ble arrestert 15. januar 2015 da han holdt en enmanns-demonstrasjon i solidaritet med det terrorrammede franske satiremagasinet Charlie Hebdo. I Russland er det ikke lov til å være mer enn én person på en demonstrasjon, med mindre myndighetene har godkjent annet på forhånd. Selv om Ildar Dadin forholdt seg til loven, ble han beskyldt for å ha deltatt i ulovlige gateaksjoner og ble varetektsfengslet i 15 dager. Han ble deretter satt i husarrest og tiltalt for flere andre "ulovlige" demonstrasjoner.

Ildar Dadin er den første personen i Russland som har blitt dømt for brudd på straffelovens artikkel 212.1 som kriminaliserer fredelige demonstrasjoner. Loven sier at dersom man bryter loven mer enn to ganger i løpet av 180 dager skal man straffeforfølges. Strafferammen er fem års fengsel.

7. desember 2015 ble Ildar Dadin dømt til tre års fengsel. Dommen ble senere anket og redusert til to og et halvt år. Den 10. september ble han overflyttet til fengselskolonien Segezha nord-vest i Russland.

Det viktige brevet
Ildar Dadin gjorde flere forsøk på å skrive brev til sin kone uten at de kom frem. Først ved å diktere et brev til advokaten sin lyktes han. I brevet forteller han sin kone om den grusomme tiden etter at han ankom fengselskomplekset. Brevet ble publisert av nettavisen Meduza 1. november og har fått mye oppmerksomhet i Russland. Mange tidligere innsatte har kontaktet Anastasiya Zotova i etterkant for å fortelle om egne opplevelser med trusler og tortur.

Tortur og drapstrusler
Ildar Dadin forteller hvordan han ble plassert i en straffecelle umiddelbart etter ankomst til Segezha fordi vaktene angivelig fant to barberblader blant eiendelene hans. Påfølgende dag ble han slått og sparket flere ganger av en gruppe på 10-12 fengselsvakter, hvor også fengselsdirektøren deltok i mishandlingen. Etter at han hadde blitt utsatt for slag og spark ble hodet hans tvunget ned i toalettskålen. Den 12. september fortsatte torturen. Armene hans ble vridd og bakbundet med håndjern før han ble hengende i en krok etter armene. Deretter ble han truet med voldtekt. Han fikk beskjed om at han ville bli drept om han våget å klage.

Ildar Dadin har blitt plassert på straffecelle syv ganger siden han ankom Segezha. Hver gang har han fått samme type behandling. Han forteller også at andre fanger blir torturert på tilsvarende måte.

Amnesty krever at:
 • Russiske myndigheter løslater Ildar Dadin umiddelbart og betingelsesløst, da han er fengslet utelukkende for å ha benyttet sin ytringsfrihet og forsamlingsrett. Fengslingen av Ildar Dadin er i strid med Russlands internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.
 • Russiske myndigheter sørger for at verken Ildar Dadin eller noen annen innsatt utsettes for tortur eller annen mishandling, og at alle fengslede i Russland behandles i samsvar med FNs standard minimumsregler for behandlingen av fanger.
 • Russiske myndigheter iverksetter en rask, uavhengig, upartisk og effektiv etterforskning av påstandene om tortur og annen mishandling av Ildar Dadin og andre innsatte ved fengselskomplekset Segezha, og at de ansvarlige stilles for retten i en rettferdig rettergang.
Det DU kan gjøre:
 • Signer aksjonen!
 • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
 • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!
​Signaturene sendes til statsadvokaten i Karelia-regionen, Karen Karlenovich Kabrileyan med kopi til den russiske ambassadøren i Oslo.


FØLGENDE ARTIKKEL FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:
 • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
 • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.
 • Artikkel 20.1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.

Oppdateringer

27.02.2017:
Nå er det bekreftet at Ildar Dadin ble løslatt fra fengselet søndag 26. februar. Han ble møtt av sin kone, sin søster, venner og journalister. I følge et intervju han ga til det russiske mediet Mediazona like etter løslatelsen, fikk han først vite om løslatelsen bare noen minutter i forveien da ingen I fengselet hadde informert ham om rettens kjennelse.

I et intervju med en TV-kanal formidlet han følgende beskjed til alle som har støttet ham:

Det som er viktigst for meg å si ... dersom denne videoen når venner, ikke bare i Russland men rundt om i verden...jeg håper ikke min kone blir fornærmet når jeg sier dette... men jeg tror den viktigste grunnen til at jeg overlevde er takket være alle ærlige mennesker i verden som har støttet meg ...Takk til alle ærlige mennesker. Jeg vil dere skal vite at jeg elsker dere alle. Takket være dere er jeg i live. "

Her er en vidoe som viser de første minuttene etter at Ildar Dadin ble løslatt fra fengsel.

22.02.2017
I dag har vi fått fantastiske nyheter om at Ildar Dadin vil bli løslatt! Høyesterett har slått fast at det ikke foreligger noe kriminelt i handlingene han er dømt for og at dommen derfor frafaller i sin helhet. Beslutningen kan ikke ankes. Retten har også slått fast at han har rett til rehabilitering. Dadins kone Anastasia Zotova sier til Amnesty at hun tror den internasjonale oppmerksomheten saken hans har fått kan være grunnen til at han nå blir løslatt. Tusen takk til alle som har signert!

Her er et intervju med Anastasia Zotova etter at hun fikk de gode nyhetene (intervjuet er på russisk).

17.02.2017
Gode nyheter! Ildar Dadin anket sin sak for grunnlovsdomstolen for å få vurdert om artikkelen han er dømt etter er konstitusjonsstridig. Grunnlovsdomstolen behandlet saken 10. februar og konkluderte med at artikkel 212.1 ikke er grunnlovsstridig, men at loven skal benyttes med større forsiktighet; kun i tilfeller der demonstrasjoner har ført til skade eller der det har vært risiko for skade. Det er også besluttet at Ildar Dadins sak skal vurderes på nytt ut i fra dette. Dette er en liten seier i riktig retning for forsamlingsfriheten i Russland.

23.01.2017
Ildar Dadin har anket saken til grunnlovsdomstolen som skal vurdere om straffelovens artikkel 212.1 i seg selv er grunnlovsstridig. Vinner han frem vil dette være en liten seier for forsamlingsretten i Russland, og det vil også kunne føre til at dommen mot ham blir opphevet. Artikkel 212.1 ble introdusert i straffeloven i juli 2014 og kriminaliserer fredelige demonstrasjoner. Ildar Dadin er den første personen i Russland som har blitt dømt for brudd på denne loven.

17.01.2017
Ildar Dadin har blitt flyttet til en ny fengselskoloni. Den 6. januar fikk familien beskjed om at han nå befinner seg i fengselskoloni 5 i Altai-distriktet sør i Sibir.

Denne aksjonen avsluttes nå da Dadin ikke lenger befinner seg i Segezha der han har blitt utsatt for tortur. Vi har nå sendt 16 376 signaturer til statsadvokaten med krav om at russiske myndigheter iverksetter en rask, uavhengig, upartisk og effektiv etterforskning av påstandene om tortur og annen mishandling av Ildar Dadin og andre innsatte ved fengselskomplekset Segezha. Vi har sendt en kopi av brevet og signaturene til ambassadøren ved den rusiske ambassaden i Oslo.

Amnesty fortsetter å aksjonere for at Dadin løslates, da han er en samvittighetsfange fengslet utelukkende for å ha benyttet sin ytringsfrihet.

Bakgrunn

Ildar Dadins kone Anastasia Zotova har offentliggjort en liste over torturmetoder som benyttes i fengselskolonien Segezha:
 1. Bena blir dratt i to retninger av to fengselsvakter. Dette blir gjort i en liten korridor der det mangler videokamera. Etter en slik prosedyre kan man ikke gå eller sitte.
 2. Armene blir vridd bakpå rygge og man blir hengt opp etter armene fra en krok. Dette blir gjort i fengselets bakgård.
 3. Tortur med kulde: Den innsatte blir sendt ut i kulden i bare undertøyet og tøfler. Den innsatte må løpe for å holde varmen. Dette varer i flere timer til kroppen blir blå av kulde.
 4. Den innsatte blir låst inne i celle nummer 14, der det mangler varme og temperaturen er den samme som ute. Det er praktisk talt umulig å sove i slik kulde, og man får kramper i kroppen.
 5. Tvinge hodet ned i toalettskålen.
 6. Trussel om voldtekt.
 7. Neveslag, spark og slag med køller mot hode og føtter.
 8. Den innsatte må arbeide i kulden uten hjelpemidler eller utføre skittent arbeid med bare hender.
 9. Drapstrussel og trussel om å sende den innsatte til ”tuberkulose-sykehus”.


BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
​Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!

Prosecutor of Karelia Region

Karen Karlenovich Kabrileyan

Prosecutor’s Office of Karelia

ul. Germana Titova d. 4

185910 Petrozavodsk

 

Dear Prosecutor

I am extremely concerned about the situation of Ildar Dadin, a prisoner of conscience imprisoned solely for exercising his right to freedom of expression and peaceful assembly.

On 7 December 2015 Ildar Dadin was sentenced to three years’ imprisonment by a Moscow court for anti-government street protests. He is the first person to be jailed using Article 212.1 of the Russian Criminal Code. His sentence was reduced on appeal to two-and-a-half years on 31 March 2016.

Since Ildar Dadin was transferred to Segezha prison colony on 11th September 2016 he has reportedly been beaten, humiliated ant threatened with rape on several occasions.

The reports about the torture and ill-treatment Ildar Dadin has suffered in Segezha prison colony are just the latest in a string of credible reports indicating that torture and other forms of ill-treatment are used with impunity in the Russian penal system, with the aim of silencing any form of dissent.

I urge Russian authorities to:
 • Release Ildar Dadin immediately and unconditionally as he has been imprisoned in contravention of Russia’s human rights obligations for exercising his rights to freedom of expression and peaceful assembly;
 • To ensure that neither Ildar Dadin nor any other inmate at Segezha prison colony are subjected to torture or other ill-treatment, and that all prison inmates in Russia are treated in accordance with the UN Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners;
 • To investigate promptly and effectively the allegations of torture and other ill-treatment of Ildar Dadin and other inmates at Segezha prison colony, and bring the perpetrators to justice in fair trials.
Thank you for your attention to this serious matter.


Sincierly,