Bilde
AKSJON

Russland: Arrestert for sitt arbeid for samfunnsdebatten

Signer aksjonen under:

Signer aksjonen og krev at Anastasia blir løslatt og at dommen mot henne droppes.Se brevet vi sender

17 074 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Anastasia arbeider for demokrati i Russland. For dette er hun satt i husarrest og behandlet som kriminell. Hjelp oss å få henne løslatt!
Publisert: 4. Feb 2019, kl. 11:20 | Sist oppdatert: 19. Feb 2021, kl. 13:34

Anastasia Shevchenko er menneskerettighetsaktivist og koordinator for organisasjonen Open Russia i Rostov-on-Don.

Open Russia, som fremmer demokrati og menneskerettigheter, er svartelistet av russiske myndigheter som en «uønsket organisasjon». Anastasia er den første menneskerettighetsaktivisten i Russland som blir tiltalt for sin deltagelse i aktivitetene til en «uønsket organisasjon»

Anastasia ble arrestert og satt i husarrest 21. januar 2019. Hun risikerer inntil seks års fengsel dersom hun blir dømt.

Fikk ikke besøke sin døende datter

Ni dager etter at Anastasia ble arrestert ble hennes eldste datter Alina (17) hasteinnlagt på sykehuset med alvorlige pusteproblemer. Anastasia ble nektet permisjon fra husarresten for å besøke sin syke datter. Da hun omsider fikk tillatelse var det bare timer før datteren døde på sykehuset.

Anastasia er alenemor til tre barn. Den eldste datteren Alina bodde på en institusjon for barn med spesielle behov før hun døde.

Blir behandlet som kriminell

Dette er første gang myndighetene tar ut tiltale mot en person for brudd på loven om «uønskede organisasjoner”. Nå frykter Amnesty at det vil komme flere arrestasjoner av personer som er aktive i Open Russia eller i andre organisasjoner som er svartelistet av russiske myndigheter.

Det er ikke første gangen myndighetene straffer Anastasia Shevchenko for sitt arbeid for å fremme menneskerettighetene. I 2018 ble hun flere ganger bøtelagt for sitt arbeid med Open Russia. Anastasia har også jobbet frivillig for flere andre organisasjoner, inkludert Amnesty International.

Amnesty anser Anastasia Shevchenko for å være en samvittighetsfange som er fengslet utelukkende for å ha brukt sin ytrings- og forsamlingsfrihet.

Amnesty krever at:

Anastasia Shevchenko løslates umiddelbart og betingelsesløst, og at anklagene mot henne droppes.

Vi sender signaturene til statsadvokat Igor Viktorovich Krasnov.

Oppdateringer:

Dømt til betinget fengsel

I går ble Anastasia funnet skyldig i å "organisere aktiviteter i en uønsket organisasjon" i domstolen i Rostov-on-Don. Hun ble dømt til fire års betinget fengsel.

Selv om dette ikke er en positiv nyhet, vil det bety at Anastasia ikke lenger er i husarrest og at hun kan leve et mer normalt liv enn tidligere.

Anastasia skulle aldri blitt utsatt for noen form for frihetsberøvelse ettersom hun blir straffeforfulgt utelukkende for å ha benyttet seg av sine menneskerettigheter på fredelig vis.

I et innlegg på Facebook, takker Anastasias datter for støtten moren og resten av familien har fått i denne vanskelige tiden!

Amnesty fortsetter å jobbe for at Anastasia og andre som kjemper for menneskerettighetene på fredelig vis i Russland.

To år i husarrest

21. januar er det to år siden arrestasjonen av Anastasia Shevchenko. Siden da har hun sittet i husarrest. Det er en absurd straff for fredelig politisk aktivisme.

Anastasia er en samvittighetsfange som straffes for sitt arbeid for å fremme menneskerettighetene.

Bildet viser Anastasia, hun har blondt hår og rosa kåpe, og smiler foran solnedgangen

Du kan vise din støtte ved å sende et solidaritetsbrev for å oppmuntre Anastasia. Anastasia og familien setter stor pris på all støtte de har fått fra mennesker over hele verden.

Send brevet til: 119019, Moscow, PO Box 212.

Nye høringer i Anastasias sak

19. og 26. november var det nye høringer i saken. Retten hørte vitnemål fra representanter fra den russiske sikkerhetstjenestens «senter mot ekstremisme». Det er nå bestemt at husarresten forlenges.

Amnesty fortsetter å følge saken.

Husarresten forlenget

Husarresten er dessverre forlenget til 1. desember 2020. Dette betyr at Anastasia vil sitte mer enn 500 dager i husarrest – kun for å ha fredelig benyttet seg av sin ytrings- og forsamlingsfrihet. Anastasia er en samvittighetsfange som aldri skulle vært straffet i utgangspunktet.

På den positive siden opplyses det om at vilkårene er noe bedre. Anastasia har nå lov til å holde kontakt med mennesker utenfor familien, samt gå i butikken for å handle mat og medisin. Amnesty krever fremdeles at Anastasia løslates umiddelbart og betingelsesløst.

Rettssaken starter i dag

Anastasia har nå tilbrakt 17 måneder i husarrest. I dag startet rettssaken mot henne. Les mer her.

Gode nyheter: Anastasia får bedre vilkår i husarrest

Torsdag denne uken startet rettssaken mot Anastasia. Den første høringen tok for seg vilkårene for husarresten som hun har vært bundet av i over et år. Husarresten er forlenget til 1. september men nå med litt større frihet:

  • Hun har lov til å gå tur i inntil tre timer hver dag.
  • Hun har lov til å besøke skoler og sykehus.
  • Hun har lov til å bruke telefonen til å ringe slektninger eller foreta nødsamtaler.
  • Hun får nå lov til å registrere seg som privatpraktiserende lærer og gi privattimer via Skype.

Neste høring er lagt til 1. april men blir trolig utsatt grunnet koronakrisen.

Nå som rettssaken har startet er mottaker av appellene endret fra leder av etterforskningsenheten til statsadvokat Aslan Garunovich Huade.

Ble overvåket på soverommet

Anastasia har nylig fått vite at anti-terror offiserer overvåket henne med videoopptak fra soverommet hennes døgnet rundt i forkant av arrestasjonen i januar 2019. Avisen The Telegraph har omtalt saken.


Anastasia har nå vært i husarrest i ett år. Den 17. januar besluttet domstolen å forlenge husarresten hennes frem til slutten av mars, samtidig som de strammet inn vilkårene ved blant annet å nekte henne telefonsamtaler med moren og døtrene. 29. januar ble imidlertid denne beslutningen gjennomgått på nytt av ankedomstolen, og vilkårene ble endret til Anastasias fordel.

Hun har nå fått tillatelse til å gå korte turer utenfor huset, og hun har fått lov til å ha telefonsamtaler, så lenge hun ikke snakker med personer som er vitner i saken mot henne. Denne oppmykningen av vilkår er høyst sannsynlig et resultat av den internasjonale oppmerksomheten rundt saken hennes.

Husarresten forlenget på nytt

Husarresten er forlenget til 20. oktober. Det er en mulighet for at rettssaken mot Anastasia starter i løpet av oktober.

Tre nye måneder i husarrest

Den 14. juni besluttet distriktsdomstolen i Rostov-on-Don å forlenge husarresten til Anastasia i tre nye måneder frem til 17. september.

Det er strenge restriksjoner knyttet til husarresten. Anastasia får ikke lov til å bruke telefon og internett eller på annen måte ha kontakt med noen utenfor hjemmet. Hun har også forbud mot å jobbe, noe som setter alenemoren i en vanskelig økonomisk situasjon. Familien er derfor avhengig av donasjoner.

Husarrest forlenget og signaturer sendt

Anastasias husarrest ble forlenget til 17. juni.

Marie Struthers, som er leder for Amnesty International seksjoner for Øst-Europa og Sentral-Asia, sa at: said:

"The criminal case against Anastasia Shevchenko is profoundly flawed, and by forging ahead with it regardless, the Russian authorities are creating an abhorrent precedent."

I dag sendte vi av gårde 15 697 signaturer til lederen for etterforskningsenheten i Rostov-regionen, med kopi til den russiske ambassaden i Oslo.

Om Open Russia
Bildet viser Mikhail Khodorkovsky, stifteren av Open Russia.
Den tidligere foretningsmannen og stifteren av Open Russia, Mikhail Khodorkovsky. Copyright: 2014 Getty Images

Open Russia er en uavhengig organisasjon som fremmer demokrati og menneskerettigheter i Russland. Organisasjonen ble startet av foretningsmannen Mikhail Khodorkovskij som ønsket å styrke det russiske sivilsamfunnet.

I 2003 ble Khodorkovskij arrestert og fengslet etter anklager om økonomisk utroskap. Arrestasjonen kom kort tid etter at han i et møte med Putin hadde kritisert omfanget av korrupsjon i Russland. Han ble dømt til 14 år i fengsel og Amnesty jobbet for å få ham løslatt. Han ble benådet av Putin i 2013.

Open Russia ble erklært en "uønsket organisasjon" av russiske påtalemyndigheter i 2017. Flere andre medlemmer av organisasjonen ble arrestert samme dag som Anastasia Shevchenko.

Menneskerettigheter

Anastasia er utelukkende arrestert og anklaget fordi hun har benyttet sin ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet.

Alle har rett til menings- og ytringsfrihet, og rett til å delta i fredelige møter og foreninger. Dette står i FNs verdenserklæring om menneskerettigheters artikkel 19 og 20

Land

Putins andre presidentperiode har vært kjennetegnet av flere nye lover som legger sterke begrensninger på retten til ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet. Blant disse er loven om «uønskede organisasjoner» og «utenlandsk agent-loven». Disse lovene truer innbyggernes rett og mulighet til å kunne delta i den offentlig debatt og til politisk påvirkning.

Mange fremtredende organisasjoner i Russland har valgt å oppløse organisasjonsvirksomheten. Andre har gått konkurs etter å ha blitt idømt store bøter fordi de har nektet å føye seg etter lovene som begrenser deres virksomhet. Organisasjonene utsettes også for uanmeldte ransakelser og andre former for trakassering.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Aslan Garunovich Huade
Prosecutor General of the Russian Federation
Igor Viktorovich Krasnov
Prosecutor General’s Office
ul. B.Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Russian Federation

Dear Prosecutor General


I am writing to express my grave concern for the detention of Anastasia Shevchenko, a prominent human rights defender in Rostov-on-Don.

On 21 January, Anastasia Shevchenko, a Coordinator with the Otkrytaya Rossiya (Open Russia) movement- which promotes human rights, rule of law and government accountability- was arrested and accused of “repeated participation in the activities of an undesirable organization” under article 284.1 of the Russian Criminal Code. On 23 January, Rostov-on-Don’s Leninsky court rejected a bail plea and put her under house arrest pending trial.

By prosecuting Anastasia Shevchenko for the mere fact of her participation in the peaceful activities of a public association, the Russian authorities are in violation of both their obligations under international human rights law as well as the Russian Constitution which guarantees Anastasia Shevchenko’s right to freedom of expression and association.

I call on you to use your authority to ensure the immediate and unconditional release of Anastasia Shevchenko from house arrest and an end to her criminal prosecution.

Yours sincerely,