Bilde
AKSJON: Frankrike

Risikerer straff for å ha avslørt franske våpen i Jemen

Aksjonen er avsluttet

11 279 signerte denne aksjonen

Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot journalistene. Vi fått signaler om at påtalemyndighetene har merket seg protestene fra det internasjonale samfunnet. 

Tusen takk til alle som signerte aksjonen. 

Signer flere aksjoner her

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
De avslørte at franske myndigheter kan ha bidratt til krigsforbrytelser – krev at journalistene ikke blir straffet for å ha avdekket sannheten.
Publisert: 21. Mai 2019, kl. 11:16 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Journalistene Geoffrey Livolsi, Mathias Destal og Benoît Collombat avslørte at Frankrike har solgt våpen til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater som brukes til å begå krigsforbrytelser mot barn, kvinner og menn i Jemen.

Nå blir de tre journalistene etterforsket for å ha lekket statshemmeligheter. Alle risikerer fengselsstraff.

Krigen i Jemen er beskrevet av FN som den verste humanitære krisen i verden. Mer enn 8300 sivile skal være drept over de siste 4 årene. Nærmere 1300 av disse var barn.

Franske myndigheter har hevdet at våpnene som selges kun skal brukes til forsvar, ikke til Jemen-krigen. Den hemmeligstemplete etterretningsrapporten journalistene har publisert viser noe helt annet.

Det er viktig at opplysninger som disse kommer ut til offentligheten for å få slutt på de grove menneskerettighetsbruddene mot sivilbefolkingen i Jemen.

Avhøres av sikkerhetstjenesten

Den 14. og 15. mai ble Livolsi, Destal og Collombat kalt inn til avhør hos sikkerhetstjenesten etter at påtalemyndighetene i Paris åpnet en etterforskning av dokumentlekasjen. I et intervju med Radio France Internationale sier Geoffret Livolsi at myndighetene på den måten prøver å presse dem til å avsløre kildene sine.

Den franske straffeloven åpner for at personer som har avslørt hemmeligstemplet forsvarsinformasjon kan straffes med inntil 7 års fengsel og en bot på 100 000 Euro.

Brudd på ytringsfriheten

Stater har adgang til å straffeforfølge personer som offentliggjør hemmeligstemplet eller taushetsbelagt informasjon. Dette gjelder imidlertid ikke for informasjon som avslører menneskerettighetsbrudd eller krigsforbrytelser som er tilfelle her. Dessuten er journalistenes rett til ikke å avsløre kildene sine et viktig element i pressefriheten.

En straffeforfølgelse av Livolsi, Destal og Collombat, eller andre forsøk på å true dem til å oppgi kildene sine vil være et alvorlig brudd på ytringsfriheten.

Amnesty krever at:

  • Etterforskningen av de tre journalistene umiddelbart avsluttes.
  • Franske myndigheter sørger for at Geoffrey Livolsi, Mathias Destal and Benoît Collombat får utføre sitt arbeid som journalister uten frykt for straffeforfølgelse og at journalistenes rett til ytringsfrihet respekteres.

Vi sender signaturene til Rémy Heitz, lederen for påtalemyndighetene i Paris.

Oppdateringer

Møte med påtalemyndighetene i Paris

Den 17. juli hadde Amnesty Frankrike et møte med leder for påtalemyndighetene i Paris for å diskutere situasjonen til de i alt syv journalistene som etterforskes. Det ble ikke gitt noen løfter i dette møtet om at etterforskningen droppes, men statsadvokaten bemerket at de hadde fått inn mange brev, signaturer og kort.

Amnesty Frankrike er overbevist om at den internasjonale oppmerksomheten er av stor betydning når franske myndigheter skal ta en beslutning vedrørende videre straffeforfølgelse. Det påpekes at president Macron, som har utnevnt lederen for påtalemyndighetene, er opptatt av å beholde sitt internasjonale images som en god forsvarer av pressefriheten.

Vi avslutter nå aksjonen for signering. Eventuelle nyheter i saken vil bli oppdatert her.

Tusen takk til alle som signerte!

Flere journalister avhørt

Ytterligere fire journalister er tatt inn til avhør. Myndighetene forsøker å få de syv journalistene til å avsløre sine kilder, noe som er i strid med kildevernet.

I dag har vi sendt 11 138 signaturer til leder for påtalemyndighetene i Paris med kopi til den franske ambassaden i Oslo. Tusen takk til alle som har signert aksjonen så langt.

Bakgrunn

"The Yemen Papers" ble publisert 15. april 2019 av det uavhengige franske mediebyrådet Disclose. Publikasjonen består av flere hemmeligstemplede dokumenter fra Frankrikes forsvarsdepartement, og omhandler salget av franskprodusert våpen til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater - og hvordan våpnene brukes direkte mot sivile i Jemen. Disse tre journalistene sto bak publikasjonen:

  • Geoffrey Livolsi er journalist for Disclose.
  • Mathias Destal er journalist for Disclose.
  • Benoît Collombat er journalist for Radio France.

Krigen i Jemen har pågått siden mars 2015 og har kostet tusenvis av sivile livet, blant dem mange barn. FN har kalt konflikten i Jemen verdens største humanitære krise. Du kan lese mer om konflikten her: https://www.fn.no/Konflikter/Jemen

Amnesty-rapport dokumenterer krigsforbrytelser

Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner har dokumentert omfattende krigsforbrytelser begått av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater i Jemen-krigen og krever slutt på all våpeneksport til disse landene mens krigen foregår. En Amnesty-rapport fra februar 2019 viser at Emiratene har gitt videre krigsmateriell fra vestlige land til væpnete grupper i Jemen.

Menneskerettigheter

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har alle rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19). Dette inkluderer journalisters rett til å utøve sitt yrke fritt og uten trusler. Kildevern er et viktig element i pressefriheten, det bekrefter blant annet Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Frankrike har undertegnet FNs våpenhandelavtale (Arms Trade Treaty) - en avtale som kontrollere internasjonal handel med konvensjonelle våpen. Ifølge avtalen skal ingen stater autorisere våpensalg dersom de kjenner til at våpnene vil bli brukt mot sivile eller til å støtte opp om krigsforbrytelser eller menneskerettighetsbrudd.

Land

Frankrike er den tredje største våkeneksportøren i verden (Kilde: SIPRI) og en viktig leverandør av krigsmateriell til Saudi Arabia og De forente arabiske emirater.
I de siste årene har franske myndigheter fått stadig større fullmakter til å gripe inn i ytrings-, forsamlings- og religionsfrihet.

Les mer om Frankrike og menneskerettigheter her.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Rémy Heitz, Procureur de la République de Paris
Tribunal de Paris
4ème division – Section C1 Terrorisme et atteinte à la sûreté de l’Etat
Parvis du Tribunal de Paris
75859 Paris Cedex 17
France

Dear Prosecutor,

I am writing to you to express my serious concern about the preliminary investigation that your office is currently undertaking against Geoffrey Livolsi and Mathias Destal, who work for the investigative online media Disclose, as well as Benoît Collombat, who works for Radio France. In April 2019, these three investigative journalists published crucial information regarding the sale of French weapons to Saudi Arabia and the United Arab Emirates and the use of these weapons against civilians in the civil war in Yemen. The sales of these weapons violate the obligations of France under international law, including the Arms Trade Treaty.

I am aware that since February, at least seven journalists have been summoned for questioning by the Intelligence Services in relation to the information related to sales of French arms. I am aware that the authorities summoned the journalists as ‘suspects’ and have concentrated their questions on identifying the sources of the journalists.

The right to freedom of expression protects the right to seek, impart and receive information and ideas of all kinds, including information about serious human rights violations. Journalists play a crucial role in informing society and must be able to operate without being threatened and harassed. I am concerned that this investigation is being used as a means to harass journalists and force them to reveal their sources. Information about human rights violations is in the public interest and journalists should not be prosecuted for communicating such information.

I am urging you to immediately close the investigation against the journalists and respect their right to freedom of expression and ensure they are able to continue their work without fear of reprisals.

Yours sincerely,