Bilde
AKSJON: Polen

Risikerer fengsel for denne plakaten

Aksjonen er avsluttet

Under rettshøringen 2. mars ble Elzbieta, Anna og Joanna frikjent fra anklagene om å "ha fornærmet religiøs tro"

Tusen takk til alle som har signert aksjonen. Det nytter!

Del    
Politiet hevder å ha funnet denne plakaten hjemme hos polske Elżbieta. For dette risikerer hun fengsel for å ha "fornærmet religiøs tro". Anklagene må droppes!
Publisert: 13. Mai 2019, kl. 12:55 | Sist oppdatert: 14. Apr 2021, kl. 10:57

Uten forvarsel raidet politiet hjemmet til aktivisten og menneskerettighetsforkjemperen Elżbieta Podleśna den 6. mai. Hun ble arrestert og holdt i varetekt i flere timer.

Nå etterforskes Elżbieta for å ha "fornærmet religiøs tro". Hun risikerer inntil to års fengsel.

Politiet hevder at de ved husransakelse fant kopier av plakater der jomfru Maria er avbildet med en glorie i fargene til regnbueflagget - et flagg som brukes som et symbol på rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og trans- (LHBT-) personer.

Ettersom det mangler bevis for at det skal ha skjedd noe kriminelt, kan vi bare forstå det dit hen at hun har blitt arrestert for sin fredelige aktivisme.

Barbora Cernusakova, Amnestys Europa-etterforsker.

Elżbieta hadde nettopp kommet hjem fra en reise til Belgia og Nederland med Amnesty International da politiet raidet hjemmet hennes og arresterte henne. De beslagla samtidig mobiltelefon, laptop og minnebrikker fra hjemmet hennes. Hun ble løslatt etter noen timer, men risikerer fengsel dersom hun blir funnet skyldig.

Straffes for sitt fredelige arbeid

Bildet viser en tegning av Elżbieta Podleśna med regnbueglorie. Bildet er laget av Marta Frej.
Elżbieta Podleśna tegnet av Marta Frej.

Som menneskerettighetsaktivist har Elżbieta blitt trakassert av myndighetene flere ganger tidligere. Hun har nå 14 ulike anklager rettet mot seg. Alle anklagene er utelukkende basert på hennes fredelige aktivisme. Hun er også satt under konstant politiovervåking, noe som skjer med stadig flere personer som uttaler seg kritisk til myndighetene i Polen.

Det er en trussel mot demokratiet og ytringsfriheten når fredelige menneskerettighetsaktivister overvåkes, arresteres og utsettes for trusler om fengsel kun for å ha benyttet sin ytringsfrihet.

Amnesty krever at:

Polske myndigheter umiddelbart dropper alle anklager mot Elżbieta Podleśna og lar henne få fortsette sitt fredelige aktivismearbeid uten å bli utsatt for trakassering.

Vi sender signaturene til statsadvokaten i Polen Zbigniew Ziobro.

Oppdateringer

Gode nyheter: Aktivistene er frikjent!

Elzbieta, Anna og Joanna tok det modige valget om å stå opp for LHBT-rettigheter i et land preget av hat og diskriminering. Nå er de tre aktivistene frifunnet fra anklagene om å ha «fornærmet religiøs tro».

Tusen takk til alle som har engasjert seg i denne saken! Totalt ble det samlet inn 160, 000 signaturer verden over. Engasjementet fra Amnesty støttespillere har vært svært viktige for å vise polske myndigheter at verden følger med! Det nytter!

En collage av to bilder av to personer som klemmer

Høringen avsluttet

Høringen for de tre aktivistene er nå fullført. Etter høringen formidlet Elzbieta en hilsen til alle som har støttet henne: "Det dere gjør gir meg følelsen av at jeg aldri vil stå alene".

Dommen vil bli kunngjort 2. mars. Aktoratet ba om 6 måneders samfunnstjeneste.

Ingen skal straffes for fredelig aktivisme - signer aksjonen og krev at anklagene droppes!

Ny høring

I dag gjennomføres det en ny høring i saken til Elzbieta, Anna og Joanna.

Representanter fra Amnesty Polen vil være tilstede i rettssalen og bruke Twitter for å dele de viktigste utviklingene. I tillegg vil 7 aktivister møte opp utenfor rettssalen for å vise sin solidaritet.

Ta en titt på @amnestyPL and @amnesty_international_polska for å følge høringen i løpet av dagen.

Rettssaken begynner

Høringen i går ble gjennomført som planlagt, og det ble utført en rekke vitneutspørringer. Generalsekretær i Amnesty Polen, Draginja Nadazdin, var til stede under høringen og fortalte at flere støttespillere møtte opp utenfor rettssalen for å vise sin støtte til de tre aktivistene. Det vil nå være et lengre opphold før rettssaken fortsetter 17. februar.

I forbindelse med oppstarten av rettsaken overleverte Amnesty signaturene fra Norge til statsadvokat Zbigniew Ziobro. Totalt har det kommet inn nesten 160.000 signaturer globalt. Det sender et tydelig signal til polske myndigheter om at uretten de utsetter Elzbieta, Anna og Joanna for må opphøre umiddelbart, og viser de tre kvinnene at vi er mange som støtter dem.

Rettssaken begynner

Etter planen vil rettssaken mot Elżbieta, Anna og Joanna begynne onsdag 13. januar.

Utviklingen i saken gjør det desto viktigere å holde presset oppe. Vi må fortelle polske myndigheter at fredelig aktivisme ikke er en kriminell handling. Krev at siktelsen mot Elżbieta, Anna og Joanna henlegges - signer aksjonen nå!

Rettssaken utsatt

Rettssaken til Elzbieta, Anna og Joanna er utsatt til januar 2021. Utsettelsen begrunnes med hensyn til covid-19 og aktivistenes helse.

Amnesty fortsetter å følge saken nøye.

Rettssaken nærmer seg

4. november begynner rettssaken mot Elzbieta. Sammen med Elzbieta står også to andre aktivister, Anna og Joanna, tiltalt for å "fornærmet religiøs tro".

Tiltalen mot Anna og Joanna sees i sammenheng med deres bruk av plakater som avbilder jomfru Maria i den polske byen Plock.

Elzbieta, Anna og Joanna risikerer opptil 2 år i fengsel hvis de blir funnet skyldig. Denne saken er ikke unik, men et eksempel på den vedvarende trakasseringen aktivister og menneskerettighetsforkjempere opplever kun for å ha utført fredelig aktivisme i Polen.

Elzbieta, Anna og Joanna nekter å la seg tie. Det gjør vi og!

Fredelig aktivisme skal ikke straffes med trakassering eller forfølgelse - Signer aksjonen og krev at anklagene droppes!

Elzbieta formelt siktet for å ha "fornærmet religiøs tro"

Vi har dessverre fått nyheten om at anklagene mot Elzbieta nå er formalisert i en siktelse. Hun er siktet for å ha «fornærmet religiøs tro». Hvis hun blir dømt, risikerer hun opp til to år i fengsel. Det er foreløpig ikke kjent når saken vil bli ført for retten, men det blir sannsynligvis ikke før til høsten.

Vi har endret brevet i aksjonen, slik at det reflekterer den nye utviklingen i saken. Vi krever nå at siktelsen mot Elzbieta blir henlagt. Fordi det nå er tatt ut formell tiltale, er mottaker av brevet endret slik at alle brev sendes til statsadvokaten i Polen (som også er Polens justisminister), Zbigniew Ziobro.

Fortsatt viktig med press på myndighetene

Det er fortsatt ikke satt en dato for rettssaken mot Elzbieta og anklagene mot henne står. Det er derfor viktig at vi fortsetter å legge press på polske myndigheter i denne saken.

Det er nå Mariusz Kamiński som er ny innenriksminister i Polen.

Ytterligere innstramming av rettigheter etter valget

Søndag var det valg i polen og ikke uventet vant Lov og rettferdighetspartiet (PiS) valget med stort flertall. Partiet står for strenge abortlover og innstramming av homofiles rettigheter. Bare få dager etter valget er det lagt frem et lovforslag om å forby seksualundervisning i landet. Situasjonen for Elzbieta og andre aktivister som kjemper for rettighetene til kvinner og LHBT-personer har ikke fått det lettere etter valget. Nå er det ekstra viktig at det internasjonale samfunnet står opp for utsatte grupper i Polen.

Den 24 oktober skal det være en høring i rettssaken der Elzbieta er én av 14 kvinner som er tiltalt etter at de ble angrepet av høyreradikale under en fredelig protestmarsj mot hat i Warszawa i november 2017. I stedet for at angriperne ble tiltalt, ble kvinnene tiltalt for å ha «forstyrret en lovlig sammenkomst».

Svært takknemlig for støtten

I sommer utfordret Elzbieta, ved hjelp av advokaten sin, lovligheten av politiets handlinger under arrestasjonen av henne. Dommeren fastslo at handlingene var urettmessige men likevelig innenfor loven. Det er uvisst om hun kommer til å gå videre med saken.

Over 73 000 signaturer har blitt samlet inn til støtte for Elzbieta. Hun har fortalt Amnesty i Polen hvor mye det betyr for henne å få støtte fra så mange mennesker rundt om i verden.

Ny innenriksminister i Polen

Aksjonen er nå oppdatert med endringen i ministerposten. Ny innenriksminister i Polen er Elżbieta Witek.

Signaturer på vei til polske myndigheter

I dag har vi sendt 16 481 signaturer til innenriksminister Joachim Brudziński med kopi til den polske ambassaden i Oslo.

Tusen takk til alle som har signert!

Bakgrunn

Grunnleggende rettigheter under press i Polen

Myndighetene snevrer inn befolkningens ytrings- og forsamlingsfrihet, og det foregår en økt straffeforfølgelse av mennesker som protesterer mot myndighetene.

Mange har tatt til gatene for å protestere mot innstramningene, men det har vist seg å ha sin pris. Fredelige aktivister utsettes for overvåking, trakassering og arrestasjoner, og det har vært en økning i overdreven voldsbruk fra politiets side overfor demonstranter. I de aller fleste tilfeller er det ingen straffeforfølgelse av polititjenestemenn som utøver vold mot demonstrantene.

Det er også en økning i tilfeller av politiovervåkning. I 2016 kom en ny lov som gir myndighetene utvidete fullmakter til å overvåke mennesker som bruker sin rett til fredelig protest og uttrykker meninger som ikke er i samsvar med myndighetenes syn.

Angrepet av høyreradikale med slag og spark

I november 2017 ble flere kvinner angrepet med slag og spark av høyreradikale under en fredelig protestmarsj mot hat i Polens hovedstad Warszawa. Flere hundre høyreradikale hadde møtt opp for å kreve «et hvitt Polen» og kvinnene var del av en motdemonstrasjon. Elżbieta Podleśna var en av disse kvinnene. Myndighetene startet en etterforskning av kvinnene, som endte med at kvinnene ble bøtelagt for å ha «forstyrret en lovlig sammenkomst». Volden de ble utsatt for ble ikke straffeforfulgt.

Menneskerettigheter

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har alle rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19), og til å delta i fredelige forsamlinger og foreninger (artikkel 20).

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol [...] når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10).

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep (artikkel 12).

Land

Polen har fått internasjonal kritikk for flere omstridte lovendringer den siste tiden. EU-kommisjonen har truet med at Polen kan miste sin stemme i unionen etter disse endringene.

Blant annet kom det i 2017 en ny reform som innebærer at myndighetene er i ferd med å ta stadig mer kontroll over domstolene ved blant annet å legge politisk press på dommere for at skal være mindre uavhengige og heller følge regjeringens ønsker.

Dette truer befolkningens rett til en uavhengig rettssak, og er i strid med grunnleggende rettsstatsprinsipper.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Prosecutor General
Zbigniew Ziobro
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warsaw
Poland

Dear Prosecutor General ,

I am writing to express my concern regarding the charges brought against human rights defender Elżbieta Podleśna for “offending religious beliefs” in relation to posters depicting the Virgin Mary with a halo around head and shoulders in the rainbow colours of the LGBTI pride flag.

Having, creating or distributing posters such as these, should not be a criminal offense and is protected under the right to freedom of expression.

Elżbieta Podleśna is already facing numerous legal proceedings stemming solely from her peaceful activism. The way she is targeted with absurd charges in this case is consistent with this pattern of harassment.

I therefore urge you to ensure that the charges against Elżbieta Podleśna for “offending religious beliefs” are dropped immediately, and that she can carry out her peaceful activism free from harassment and reprisals by the authorities.

Yours sincerely,