Bilde
AKSJON

Pakistan: HASTER! Tre menn dømt til døden. Hjelp oss med å stanse henrettelsene!

Aksjonen er avsluttet

Del    
Tre menn står i umiddelbar fare for å bli henrettet tirsdag 3. februar. En av dem, Shoaib Sarwar,vil bli den første til å bli henrettet for et lovbrudd som ikke er definert som terrorisme siden moratoriet på henrettelser ble løftet i desember 2014. Aksjonen er avsluttet. Takk for at du signerte.
Publisert: 2. Feb 2015, kl. 10:26 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken:
Det er planlagt at Shoaib Sarwar skal henrettes 3. februar etter at en ny dødsdom ble utstedt 23. januar i en domstol i byen Rawalpindi i nordlige Punjab. Shoaib Sarwar ble dømt til døden for et mord i 1998. Han har sittet 18 år i Adiala-fengeslet som dødsdømt. Da han ble dømt hadde han ikke fått en rettferdig rettsak. Nøkkelvitner ble aldri avhørt at politiet eller presentert av forsvarsadvokaten hans under rettsaken.

De to andre som står i fare for å bli henrettet er Attaullah alias Qasim og Mohammad Azam alias Sharif. Det er planlagt at de to mennene skal bli hengt 3. februar for terrorrelaterte lovbrudd. 20 personer har blitt henrettet siden moratoriet på henrettelser ble løftet 17. desember 2014 og ytterligere 500 personer er i fare for å bli henrettet.

Amnesty International er mot dødsstraff i alle tilfeller og under alle omstendigheter, uavhengig av forbrytelsens art, egenskapene til den skyldige, eller metoden som brukes av staten som utfører henrettelsen.

De pakistanske myndighetene har understreket at grunnen til at moratoriet på dødsstraff ble fjernet kun gjelder de personene som er dømt under anti-terrorlovgivningen for de mest grusomme terrorhandlingene og med tilknytning til forbudte terrororganisasjoner.

Shoaib Sarwars sak bringer frem flere bekymringer som kan ha alvorlige konsekvenser. Hans advokater hevder at han har verken blitt dømt for terrorrelaterte lovbrudd eller dømt av en anti-terror domstol i følge landets anti-terror lovgivning. Fengselsinspektøren i Adiala-fengselet nekter å følge dommerens ordre om å henrette Shoiab fordi han ikke har begått et terror-relatert lovbrudd. Hvis henrettelsen blir gjennomført kommer Shoiab til å bli den første personen som har blitt henrettet for et ikke-terror-relatert lovbrudd siden moratoriet ble løftet. Advokatene hans mener at dette kommer til å føre til at flere andre personer står i fare for å bli henrettet selv om de ikke har blitt dømt for et terror-relatert lovbrudd.

Amnesty International krever at:
 • Myndighetene umiddelbart stanser henrettelsene av Shoaib Sarwar, Attaullah alias Qasim og Mohammad Azam alias Sharif.
 • De pakistanske myndighetene sørger for at alle tiltak for å bekjempe kriminalitet ikke bryter Pakistans forpliktelser i henhold til internasjonal menneskerettighetslovgivning.
 • De pakistanske myndighetene omgjør alle dødsdommene.
Det DU kan gjøre:
 • Signér aksjonen!
 • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
 • Bli med på Twitteraksjon: Pakistan is on a wave of executions. Stop tomorrows executions of Shoaib Sarwar and others in Pakistan @mamnonHussein @PMNawazSharif

Kopi av signaturene blir overlevert den pakistanske ambassaden i Oslo allerede i ettermiddag. De sendes også til Pakistans president, Mr Mamnoon Hussain.

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
 • Artikkel 3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.
 • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
 • Artikkel 10: Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.
 • Artikkel 11.1: Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

Oppdateringer

26.02.2015
Aksjonen er nå avsluttet, men vi følger saken tett og kommer med en oppdatering så snart vi får mer informasjon.

03.02.2015
I dag fikk vi den triste beskjeden om at Attaullah alias Qasim og Mohammad Azam alias Sharif har blitt henrettet. Henrettelsen til Shoaib Sarwar har blitt utsatt i 21 dager. Vi kommer tilbake så fort vi har mer informasjon. Tusen takk til alle som signerte og bidro så langt!


02.02.2015
Vi har bedt om et møte med ambassadøren for å overlevere signaturene, men ikke fått noe svar. I dag har vi fått inn fantastiske 16,935 signaturer! Disse har både blitt sendt via mail og personlig overlevert til ambassaden. I tillegg har vi mailet de til myndighetene i Pakistan. Les brevet vi har sendt her.

Bakgrunn

BAKGRUNN:
Flere enn 8000 fanger i Pakistan er dømt til døden, med over 500 fanger dømt i terrorrelaterte saker. Pakistan gjeninnførte et moratorium på dødsstraff i oktober 2013 og har ikke henrettet noen siden en soldat ble hengt i november 2012. Den siste sivile dødsstraffen ble gjennomført i 2008. Etter en rekke høyprofilerte drap og terrorangrep over hele landet, inkludert angrepene på barneskolen i Peshawar 16. desember, gjenopptar statsminister Nawaz Sharud bruken av dødsstraffen i et forsøk på å gjeninnføre lov og orden i landet.

Amnesty International fordømmer utvetydig angrepene på barneskolen i Peshawar av det pakistanske Taliban hvor 142 mennesker mistet livet, 132 av dem barn. Amnesty krever at alle angrep mot sivile, inkludert Peshawar-angrepet, blir grundig undersøkt og at de mistenkte gjerningspersonene blir stilt for retten i overensstemmelse med internasjonale standarder for rettferdig rettergang, uten å ty til dødsstraff.
Honourable Mr Mamnoon Hussain

President's Secretariat

Islamabad, Pakistan
Your Excellency,

I am extremely concerned about the case of the three Pakistani men who are in imminent risk of being executed. Death row prisoner Shoaib Sarwar is set to be executed on 3 February following a new death warrant issued on 23 January in a sessions court in the city of Rawalpindi, northern Punjab. Shoaib Sarwar was convicted of and sentenced to death for murder in 1998. He has been on death row for 18 years in Adiala jail. At the time of his conviction he did not receive a fair trial. Key defence witnesses were never examined by the investigating police officers or presented by his defence lawyer during the trial.

Other death row prisoners due to be executed imminently include Attaullah alias Qasim and Mohammad Azam alias Sharif scheduled to be hanged on 3 February at Karachi Central Jail, for terrorism-related offences. Since a moratorium on executions was lifted on 17 December 2014, 20 death row prisoners have already been executed and around 500 death row prisoners remain at risk.

The Pakistan government has publicly stated that its policy to lift the moratorium on executions extends only to those prisoners convicted by Anti-Terrorism Courts of the most heinous acts of terrorism and with links to proscribed terrorist organizations.

I urge you:
 • to immediately halt the execution of Shoaib Sarwar, Attaullah and Mohammad Azam, and all plans to carry out further executions and to re-establish the official moratorium on all executions in the country as a first step towards the abolition of the death penalty, in line with five UN General Assembly resolutions adopted since 2007;
 • to ensure that any measures taken to combat crime do not violate Pakistan’s obligations under international human rights law, and that all safeguards guaranteeing the rights of those facing the death penalty are respected;
 • to commute all existing death sentences.

Thank you for your attention on this serious matter.

Yours Sincerely,