Bilde
AKSJON: USA

Mor separert fra sønnen på grensen mot USA

Aksjonen er avsluttet

13 709 signerte denne aksjonen

Dessverre ble det et trist utfall for Valquiria. I miden av juni ble hun deportert tilbake til Brasil etter å ha sittet fengslet i over ett år på grensen mellom Mexico og USA.

Sønnen til Valquiria er fortsatt hos faren sin i USA der de to vil fortsette sin søknad om asyl.

Valquiria takker alle som har støtten henne mens hun har vært fengslet. 

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Valquiria er fengslet og skilt fra sønnen Abel (7). Hennes eneste forbrytelse er at hun har søkt asyl i USA. Signer aksjonen og krev at hun løslates!
Publisert: 7. Feb 2019, kl. 11:25 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

For snart et år siden flyktet Valquiria (39) sammen med sin syv år gamle sønn Abel* fra hjemmet deres i Brasil. De hadde gjentatte ganger blitt drapstruet av narkolangere og fikk ingen beskyttelse fra et korrupt politi.

I desperasjon flyktet de til grensen mellom USA og Mexico for å søke om beskyttelse. De ankom grensen som asylsøkere.

11 måneder fra hverandre

Da de kom til grensen ble Abel revet vekk fra moren sin uten forklaring. Valquiria protesterte i fortvilelse men fikk til svar at hun ikke hadde noen rettigheter, og heller ingen rett til å være sammen med sønnen sin. Hun forteller at det føltes som om hjertet hennes ble revet ut den dagen. Opplevelsen har satt dype spor i dem begge - de har ikke sett hverandre på 11 måneder.

I livsfare, men får ikke asyl

Valquiria ble satt i arrest, og hun har fått beskjed om at hun skal holdes fengslet til asylsøknaden hennes er ferdig behandlet. Amerikanske myndigheter har gjort det til en rutine å fengsle asylsøkere som kommer via Mexico, som et av flere tiltak for å skremme folk bort fra å søke asyl.

Saksbehandleren som har sett på søknaden til Valquiria bekreftet at hun og sønnen er i livsfare og har et reelt behov for asyl. Likevel ble søknaden hennes avslått etter seks måneder i arrest. Valquiria har anket - det er det eneste håpet hun har.

En grensepolitikk som skaper traumer

Abel lever nå med faren sin, som også er i USA som asylsøker men uten å være fengslet. Selv om Abel for øyeblikket er trygg, er han fortsatt dypt traumatisert av å ha blitt revet vekk fra moren sin.

Historien til Valquiria og Abel viser hvordan USAs asylpolitikk rammer mennesker som flykter fra vold og forfølgelse og utsetter dem for umenneskelig behandling som grenser til tortur.

*For familiens sikkerhet har vi brukt fiktive navn og bilder.

Amnesty krever at:

  • Valquiria løslates umiddelbart på humanitært grunnlag i påvente av at asylsøknaden hennes ferdigbehandles.
  • Valquiria og sønnen hennes mottar nødvendig hjelp og støtte i forbindelse med traumene de har blitt påført.

Videre krever vi at amerikanske myndigheter stanser fengslingen av asylsøkere og respekterer retten til å søke asyl. Frihetsberøvelse må kun brukes i tilfeller der personen utgjør en reell sikkerhetstrussel.

Vi sender signaturene til Mr. Corey A. Price som er direktøren for innvandringsmyndighetene i Texas der Valquiria er fengslet.

Disse 11 månedene har knust hjertet mitt og tatt fra meg all glede. Det eneste jeg ønsker er å treffe sønnen min, være med familien min og få livet mitt tilbake.

Valquiria.

Valquiria deportert tilbake til Brasil

Dessverre ble det et trist utfall for Valquiria. I midten av juni ble hun deportert tilbake til Brasil etter å ha sittet fengslet i over ett år på grensen mellom Mexico og USA.

Sønnen til Valquiria er fortsatt hos faren sin i USA der de to vil fortsette sin søknad om asyl.

Valquiria takker alle som har støtten henne mens hun har vært fengslet.

Fornyet håp ett år etter fengslingen

Tidligere i måneden fikk Valquiria beskjed om at asylsøknaden hennes ble avslått også i ankesaken. Dette var enormt nedslående for henne og i sorg og fortvilelse vurderte hun å gi opp kampen. Hun hadde også fått beskjed om at hun ville bli deportert tilbake til Brasil 28. mars.

Nå har vi fått vite at Valquiria har bestemt seg for å kjempe videre og at advokaten hennes har anket saken inn på nytt. På ettårsdagen for seperasjonen fra sønnen (18. mars) fikk hun overlevert mange solidaritetsbrev fra flere Amnesty-seksjoner. Advokaten forteller at hun var helt overveldet av all støtten hun har fått og at brevene har bidratt til å gi henne fornyet mot.

Her kan du lese hva Valquiria selv skriver på etterårdagen for fengslingen.

I forrige uke skjedde det en positiv utvikling i saken. En dommer inkluderte Valquirias sak i et kollektivt søksmål som skal etterprøve lovligheten av familieseparasjonene.

Menneskerettigheter

Valquiria flyktet på grunn av frykt for å bli drept. I følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheters (artikkel 14) har hun rett til å søke asyl.

Land

Innvandringspolitikken i USA rammer tusenvis av mennesker som søker sikkerhet i USA. Amnestys siste rapport viser at over 8000 familier har blitt separert. Nå fengsles familiene i såkalte "babyjails".

Bakgrunn

Rammes av president Trumps "nulltoleranse"-politikk

I 2018 beordret USAs president Donald Trump en politikk med «nulltoleranse» overfor alle asylsøkere som kom til USA.

Hele verden reagerte da nyhetene viste barn som ble separert fra mor og far, og plassert i bur. President Trump og hans administrasjon opplevde et omfattende internasjonalt press. Til slutt bøyet han seg for kravet om å avslutte separasjonen av familier. I stedet fengsles nå barna sammen med foreldrene. Det kan være barn helt ned i spebarns-alder.

En retorikk som vrir om på sannheten

USAs president fører en retorikk der han fremstiller situasjonen ved grensen til Mexico som en krise. Han hevder at det flommer inn asylsøkere og migranter som prøver å ta seg ulovlig inn i USA. I virkeligheten har antall personer som krysser grensen på ulovlig vis for å søke asyl gått tilbake i de siste 15 år.

Hjelp oss å samle underskrifter.

Mr. Corey A. Price
Field Office Director
ICE-ERO El Paso Field Office   
11541 Montana Ave Suite E
El Paso, TX, 79936

[email protected]

Dear Mr. Price

I am writing to you in concern for Valquiria, a 39-year-old woman (US immigration case file no. ###-###-418) who has been held in detention at El Paso Processing Center since March 2018 all the time being separated from her seven-year-old son.

I urge you to immediately grant Valquiria humanitarian parole while she awaits the decision on her asylum claim appeal, as parole should be granted for humanitarian reasons where the person does not pose a threat to public safety and presents no flight risk.

I call on you to provide psychosocial support to Valquiria and her son, to help them recover from the trauma experienced from their unlawful family separation.

Finally, I call on US authorities to ensure asylum seekers are only detained when necessary and proportionate in the individual case, and to grant humanitarian parole to all asylum seekers whenever possible.

Sincerely