Bilde
AKSJON: Saudi-Arabia

Løslat Saudi-Arabias aktivister!

Signer aksjonen under:

"Jeg krever at de fredelige aktivistene løslates nå og at anklagene mot dem droppes"Se brevet vi sender

19 236 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Disse åtte mennene er til sammen idømt 72 års fengsel. "Forbrytelsen" er deres fredelige kamp for verdighet og menneskerettigheter for alle i Saudi-Arabia. Krev at de løslates! 
Publisert: 4. Apr 2018, kl. 12:07 | Sist oppdatert: 17. jun 2020, kl. 15:50
Myndighetene i Saudi-Arabia er ansvarlig for noen av de mest systematiske og omfattende bruddene på menneskerettighetene i verden. De som forsvarer menneskerettighetene er aller mest utsatt for forfølgelse.

Dømt som terrorister

Grunnleggerne av ACPRA (Saudi Civil and Political Rights Association) har fått føle dette på kroppen. De har alle blitt stilt for en spesialdomstol for terrorsaker (Specialized Criminal Court) og dømt som terrorister på bakgrunn av sitt fredelige menneskerettighetsarbeid. De er dømt til alt fra fem til elleve års fengsel.

Overvåkes og forfølges

Ved hjelp av systematisk overvåkning risikerer alle som kommuniserer bekymring for forfølgelse, tortur og diskriminering å bli tatt inn til avhør og truet med fengsel eller tvunget til taushet. En av ACPRAs grunnleggere, Abdulaziz al-Shubaily, ble dømt til åtte års fengsel bl.a. fordi han hadde sendt en epost til Amnesty International. Andre av ACPRA-folkene er dømt fordi de åpent har kritisert myndighetenes forfølgelse.


Ofrer egen frihet

Likevel finnes det modige stemmer som nekter å gi opp kampen. Flere av de fengslede medlemmene av ACPRA har fått tilbud om å bli løslatt dersom de avslutter aktivismen sin. Dette har de alle avvist. De er villige til å ofre sin egen frihet i kampen for et bedre samfunn for alle mennesker i Saudi-Arabia.


ACPRA stengt av myndighetene

​ACPRA ble grunnlagt i oktober 2009 av elleve fremtredende saudiarabiske menneskerettighetsforkjempere. Myndighetene svarte aldri på grunnleggernes søknad om tillatelse til å registrere organisasjonen i overensstemmelse med NGO-loven. I 2013 oppløste saudiske myndigheter organisasjonen og stemplet den som en ulovlig organisasjon.

Dokumenterte menneskerettighetsbrudd

Medlemmene i ACPRA dokumenterte brudd på menneskerettigheter og har blant annet engasjert seg for rettighetene til samvittighetsfanger og vært kritiske mot fengslingspraksis i landet. Organisasjonen utfordret myndighetenes tolkning av islamsk rett. De tok til orde for en forening av islam og en kultur bygget på respekt for menneskerettigrettigheter.

Dømt til lange fengselsstraffer

Nå er alle de elleve ACPRA-grunnleggerne enten blitt tiltalt eller dømt til fengsel. Mange av dem har allerede sonet lange fengselsstraffer, og vi vet at flere av dem har blitt utsatt for tortur og annen mishandling i fengsel.

Åtte av ACPRAs medlemmer sitter fortsatt fengslet. De er samvittighetsfanger, arrestert kun for å ha benyttet seg av sin ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet.


Amnesty krever at saudiske myndigheter:
 • Umiddelbart løslater Issa al-Hamid, Saleh al-Ashwan, Dr Mohammad al-Qahtani, Abdulaziz al-Shubaily, Dr Abdulkareem al-Khoder, Fowzan al-Harbi, Dr Abdullah al-Hamid and Dr Abdulrahman al-Hamid. Videre må alle anklager mot dem droppes og reiseforbudene de er idømt opphøre.
 • Slutter å arrestere og forfølge aktivister på bakgrunn av at de benytter seg av sin ytringsfrihet.
 • Slutter å stille menneskerettighetsforkjempere for terrordomstolen (SCC)
Signaturene sendes til Kong Salman bin Abdul-Aziz Al Saud.

Mohammad al-Qahtani er en av grunnleggerne av ACPRA og tidligere professor i økonomi. Han ledet også et diskusjonsprogram på TV som ble stanset av myndighetene. Al-Qahtani ble dømt i mars 2013 til ti års fengsel etterfulgt av ti års utreiseforbud. Anklagene mot han omfatter blant annet kommunikasjon med utenlandske organisasjoner, hvorav én er Amnesty International.

Barna til al-Qahtani ber verden hjelpe dem å få faren fri. Se den rørende filmen her:

Oppdateringer:

Triste nyheter om Abdullah al-Hamid

Dessverre har vi fått svært triste nyheter fra Saudi-Arabia i dag. Dr. Abdullah al-Hamid (69) døde på sykehuset i Riyadh der han har ligget i koma den siste tiden. Les mer her.

Dr. al-Hamid har fått slag og er i koma

Vi har nylig fått vite at Dr. Abdullah al-Hamid har fått slag i fengselet og ligger i koma på et sykehus i Riyadh.

For tre måneder siden var han til undersøkelse på et sykehus. Der slo sykehuslegen fast at han trengte en hjerteoperasjon, men han ble i stedet sendt tilbake til fengselet uten medisinsk oppfølging. Samtidig ble han nektet å ha kontakt med familien sin eller fortelle noen om hvor dårlig han var.

Dr. al-Hamid ble i 2018 nominert til Nobel Fredsprisen for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid. For dette arbeidet har saudiske myndigheter dømt ham til 11 års fengsel.

Enda en ACPRA-grunnlegger fengslet

En av ACPRAs grunnleggere Mohammed al-Bajady, var en av menneskerettighetsaktivistene som ble fengslet under den nye bølgen av arrestasjoner i mai 2018, samtidig med at flere kvinneaktivister ble fengslet.

Han holdes for tiden fengslet uten tiltale eller dom.

Al-Bajady er en samvittighetsfange som har vært fengslet flere ganger de siste årene for forhold som utelukkende er knyttet til hans arbeid for menneskerettighetene i Saudi-Arabia.

Leverte signaturer under demonstrasjon

Under dagens demonstrasjon utenfor den saudiarabiske ambassaden leverte vi 18 917 signaturer til ambassadøren med krav om at ACPRA-medlemmene løslates. Signaturene er også sendt i kopi til Kong Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Tusen takk til alle dere som har signert aksjonen.

Dette er de åtte fengslede ACPRA-medlemmene:

 • Abdulaziz al-Shubaily
  Abdulaziz al-Shubaily er en av grunnleggerne av ACPRA. Før han selv ble fengslet i september 2017, representerte han flere av de andre ACPRA-medlemmene i retten. Al-Shubaily er dømt til åtte års fengsel, åtte års utreiseforbud og forbud mot å skrive i sosiale medier. Anklagene mot han omfatter blant annet kommunikasjon med utenlandske organisasjoner, hvorav én er Amnesty International.
 • Dr Abdulkareem al-Khoder
  Dr Abdulkareem al-Khoder er en av grunnleggerne av ACPRA. Han ble avskjediget fra sin jobb som professor i islamsk rettsvitenskap i 2011, angivelig på grunn av sin menneskerettighetsaktivisme. Al-Khoder ble opprinnelig dømt til åtte års fengsel i 2013, men dommen ble omgjort til ti års fengsel etterfulgt av ti års utreiseforbud. Han er blant annet dømt for å ha opprettet en ulovlig organisasjon (ACPRA) og for å ha «fornærmet de lovgivende myndighetene».
 • ​Dr Abdulrahman al-Hamid
  Dr Abdulrahman Al-Hamid er en av grunnlegerne og den første presidenten i ACPRA. I oktober 2015 ble han dømt til ni års fengsel etterfulgt av ni års utreiseforbud. I tillegg fikk han en bot på 50 000 saudiarabiske riyals. Han er blant annet dømt for å fornærme de lovgivende myndighetene, og for å ha stiftet en ulovlig organisasjon (ACPRA).
 • Issa al-Hamid
  Er en av grunnleggerne av ACPRA og bror av Abdullah al-Hamid og Abdulrahman al-Hamid. I april 2016 ble han dømt til ni års fengsel etterfulgt av ni års utreiseforbud. Han er blant annet dømt for å ha fornærmet de lovgivende myndighetene, for å ha stiftet en ulovlig organisasjon (ACPRA) og for å ha «spredt falsk informasjon til internasjonale organisasjoner»
 • Saleh al-Ashwan
  Saleh al-Ashwan har en universitetsgrad innen tradisjonell islamsk lov og er en av de yngre medlemmene av ACPRA. Han har vært fengslet siden april 2012 og skal ha blitt utsatt for mishandling og tortur. Al-Ashwan ble dømt i oktober 2015 til fem års fengsel etterfulgt av fem års utreiseforbud. Han er blant annet dømt for å ha "hisse opp offentlige opinionen".
 • Fowzan al-Harbi
  Fowzan al-Harbi er utdannet ingeniør og er en av grunnleggerne av ACPRA. Han ble opprinnelig dømt til syv års fengsel men i november 2014 ble dommen utvidet til ti års fengsel etterfulgt av ti års utreiseforbud og forbud om å publisere i sosiale medier. Han er blant annet dømt for å ha stiftet en ulovlig organisasjon (ACPRA)
 • Dr Mohammad al-Qahtani
  Mohammad al-Qahtani er en av grunnleggerne av ACPRA og tidligere professor i økonomi. Han ledet også et diskusjonsprogram på TV som ble stanset av myndighetene. Al-Qahtani ble dømt i mars 2013 til ti års fengsel etterfulgt av ti års utreiseforbud. Anklagene mot han omfatter blant annet kommunikasjon med utenlandske organisasjoner, hvorav én er Amnesty International.
 • Også Dr Abdullah al-Hamid var fengslet frem til han døde på sykehuset i mars 2020. Dr Abdullah al-Hamid var en fremtredende saudisk forfatte, tidligere professor i moderne litteratur og en av grunnleggerne av ACPRA. Han ble arrestert, trakassert og fengslet av myndighetene ved flere anledninger fra 1993 til hans død i april 2020. I 2013 ble han dømt til elleve års fengsel. Han døde på sykehuset etter at myndighetene over lang tid hadde nektet ham den medisinske oppfølgingen han trengte i fengselet.

Bli med å samle underskrifter!

Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
 • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).
 • Retten på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (...) (artikkel 10).
 • Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).
 • Retten til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner (artikkel 20).
Land

Saudi-Arabia er et av de landene som utfører flest henrettelser. Mer enn 2000 personer ble henrettet mellom 1985 og 2016.

Det er bokstavelig talt livsfarlig å kritisere myndighetene i Saudi-Arabia. En rekke kritikere og menneskerettighetsaktivister og andre er arrestert og mange er tiltalt og dømt som terrorister til mange års fengsel. Flere har blitt dømt til døden. Saudiske kritikere har også forsvunnet eller blitt drept i utlandet.

Les mer om Saudi-Arabia her.

King and Prime Minister 
King Salman bin Abdul Aziz Al Saud 
The Custodian of the two Holy Mosques 
Office of His Majesty the King Royal Court, Riyadh 
Kingdom of Saudi Arabia


Your Majesty,

I am deeply concerned about the case of 8 human rights defenders and ACPRA members, namely: Issa al-Hamid, Saleh al-Ashwan, Dr Mohammad al-Qahtani, Abdulaziz al-Shubaily, Dr Abdulkareem al-Khoder, Fowzan al-Harbi, Mohammed Saleh al-Bajady and Dr Abdulrahman al-Hamid.

They are all prisoners of conscience, held solely for peacefully exercising their right to freedom of expression and they should be released immediately and unconditionally. I ask that all charges against them be dropped, and that their sentences and travel bans are quashed.

I also call on you to stop arresting, charging, prosecuting and sentencing human rights activists for simply exercising their rights to freedom of expression, association and assembly.

Furthermore, I urge you to stop sending cases of human rights defenders on trial to the Specialized Criminal Court, which was set up to deal with terrorism-related cases.

Finally, I ask that you allow the founding and setting up of human rights organizations, and that you ensure greater respect for freedom of expression, association and assembly.

Thank you for your attention regarding this serious matter.

Sincerely,