Bilde
AKSJON: Iran

Kvinne skal straffes med å miste øyet

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg i saken.

I desember sendte vi 32,778 signaturer til lederen for det iranske rettsvesenet, Gholamhossein Mohseni Ejei. 

Del    
Haster! Myndighetene i Iran vil straffe en kvinne ved å gjøre henne blind på det høyre øyet. Den groteske straffemetoden må stoppes NÅ! 
Publisert: 12. okt 2022, kl. 15:24 | Sist oppdatert: 8. des 2022, kl. 14:48

"Øye for øye, tann for tann" er et uttrykk vi oftest forbinder med brutale straffer fra fortiden.

Det betyr at den som utsetter andre for vold eller skade, skal utsettes for det samme selv.

En liknende praksis om tilsvarende gjengjeldelse blir praktisert av iranske myndigheter.

En kvinne som er dømt for å ha gjort en nabokvinne blind med syre på det høyre øyet tilbake i 2011, skal selv bli blindet av myndighetene på sitt høyre øye.

Straffemetoden om å gjøre kvinnen blind er opprettholdt av iransk høyesterett og kan skje når som helst, ifølge den statlige avisen Hamshahri Dailynews.

Dette må stoppes! Signer aksjonen og krev at iranske myndigheter umiddelbart slutter å straffe mennesker ved å gjøre dem blinde.

To menn i tillegg

Kvinnen er ikke alene om å ha blitt dømt til å miste synet.

I tillegg risikerer to andre menn, i to andre provinser i Iran, å bli gjort blinde av myndighetene i umiddelbar fremtid.

Begge er dømt for å ha gjort en annen person blind, den ene ved bruk av kniv under et slagsmål.

Ifølge avgjørelsen fra iransk høyesterett skal både kvinnen og de to mennene overføres til Teheran hvor de skal bli blindet.

Dette skyldes at de sitter fengslet i provinser (Kermanshah, Qom og Fars) som ikke har nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre straffen med å blinde dem.

Fikk amputert fingrene

De siste månedene har Amnesty dokumentert en alarmerende økning i gjennomføringen av fysisk avstraffelse og dødsstraff i Iran.

I juli brukte iranske myndigheter en giljotin for å amputere fingrene til en som var dømt for tyveri.

To måneder tidligere fikk en annen mann dømt for tyveri amputert fingrene, uten bedøvelse.

Amnesty krever at iranske myndigheter:

  • Umiddelbart stopper planene om å blinde kvinnen og de to mennene.

  • Opphever dommene mot kvinnen og de to mennene og behandler sakene mot dem på nytt, i rettferdige rettssaker.

Signaturene blir sendt til lederen for det iranske rettsvesenet, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Fysisk avstraffelse utgjør tortur, en forbrytelse under folkeretten, og er forbudt i henhold til artikkel 7 i den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (ICCPR), som Iran er en statspart i.

Iran: 

Iran er en republikk i Midtøsten. Menneskerettighetssituasjonen i landet har forverret seg alvorlig.

  • Mange blir utsatt for tortur og annen mishandling, som pisking, amputasjoner og andre nedverdigende straffer.

  • Hundrevis blir henrettet hvert år, noen ganger i offentligheten. Også personer som var under 18 år da de begikk forbrytelsen blir dømt til døden.

  • Mange menneskerettighetsforkjempere sitter fengslet i Iran, og de blir ofte utsatt for tortur eller anenn mishandling i fengsel.

  • Kvinner i Iran rammes av systematisk og i mange tilfeller lovfestet diskriminering. Iransk politi har egne enheter som har som oppgave å arrestere kvinner for å kle seg eller bruke makeup i strid med landets strenge, diskriminerende og nedverdigende regler som kontrollerer kvinners hverdag.

  • Mennesker som protesterer offentlig mot undertrykkelsen møtes med ekstrem og vilkårlig vold av sikkerhetsstyrker som opererer med straffefrihet.

  • Personer som tilhører etniske minoriteter rammes spesielt hardt av undertrykkelse.

Les mer her: Iran | Amnesty International Norge

Underskriftsliste Iran

Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei 
c/o Embassy of Iran to the European Union 
Avenue Franklin Roosevelt No. 15 
1050 Bruxelles 
Belgium 

Dear Mr Gholamhossein Mohseni Ejei,

I am gravely concerned that two men and one woman are at imminent risk of judicially-sanctioned blinding after their qesas (retribution-in-kind) sentences were sent to the Office for Implementation of Sentences. On 2 August 2022, Hamshahri Dailynews, which is operated by the municipality of Tehran, reported that three separate blinding sentences were referred to Branch 3 of Tehran’s Office for Implementation of Sentences. The article specified that among them was a woman sentenced by a criminal court in Kermanshah, Kermanshah province, to being blinded in her right eye, a prison term and payment of “blood money” (diyah)after being convicted of blinding the right eye of her neighbour with acid in 2011. Her conviction and sentence were upheld by the Supreme Court. The newspaper also reported that a man in Fars province was sentenced to being blinded in connection to the blinding of another person with a knife during a fight in 2017, while a second man in Qom province was sentenced to being blinded for the blinding of a person with a bulletin 2018. Without providing further details, the article stated that the two men’s convictions and sentences “were upheld”. According to the article, all three were sentenced under the principle of qesas (retribution-in-kind), which is a theory of equivalent retaliation, and referred to Tehran for implementation as Kermanshah, Qom and Fars provinces are not equipped to carry out these sentences.

In recent months, Amnesty International has documented an alarming spike in the implementation of corporal punishment and death sentences. For instance, on 27 July 2022, Iranian authorities used a guillotine machine to amputate the fingers of PouyaTorabi, who had been convicted of theft. Prior to this, on 31 May 2022, the fingers of Sayed Barat Hosseiniwere amputated without anaesthetic. Both were transferred to Tehran’s Evin prison from provincial prisons for the implementation of their amputation sentences. Corporal punishments constitute torture, a crime under international law, and which is prohibited under Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Iran is a state party.

I call on you to immediately stop any plans to implement any blinding sentences,and quash the blinding sentences of all three as they amount to torture, and grant them fair retrials without resorting to corporal punishments. More broadly, I urge the Iranian authorities to abolish all forms of corporal punishment in law and practice and to treat prisoners and detainees with human dignity. Public education campaigns must be initiated aimed at preventing acts of violence including acid attacks, and ensure that survivors of such attacks are provided with effective remedies, including psycho-social and medical rehabilitation.

Yours sincerely,